I.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1970.04/06 R.38 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

PODZIAŁ ZAKŁADÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH NA PODSTAWOWE KOMÓRKI

Zakłady i samodzielne pracownie l 2

Botaniki

Hodowli

Agrotechniki

Ekonomiki

Fitochemii

Technologii

Farmakologii

Analityczno- kontrolny

Samodzielna Pracownia Form Leków

Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo- Technicznej i Ekonomicznej

Pracownie

Pion Biologiczno-Rolny Ekologiczna i Ogród Roślin Leczniczych N asnna Selekcji Cytogenetyczna Fizjologii roślin Ochrony roślin Doświadczeń Polowych (z laboratorium) Gleboznawcza Doświadczeń Wazonowych Metod Statystycznych Organizacji i Ekonomiki Produkcji Pion Chemiczno-Farmakologiczny Izolacji Związków Naturalnych Półsyntezy Organicznej Technologii Suszarniana F armako dynamiczna Mikrobiologiczna Analityczna Olejkowa Fizyko-Chemiczna Galenowa

Poza pionami Sekcja Dokumentacji Sekcja Informacji i Wydawnictw

Tabela 2

ORGANIZACYJNE Stanowiska: 4

Do spraw pomiarów meteorologicznych

Do spraw normalizacji

Badań trwałości leków Do spraw opakowań leków

Do spraw produkcji fotograficznej

ZATRUDNIENIE I MAJĄTEK INSTYTUTU

Liczba etatów pracowników Wartość Powierzchnia (średnia roc zna ) środków Lata użytkowa trwałych 2 Naukowo- InŻynieryj no- Fizycznych Administraw m Ogółem w tys. zł badawczych technicznych i obsługi cyjnych 1 2 3 4 5 6 7 8 Do 1951 450 64 1780 1952 450 64 41 8 4 11 2046 1953 700 88 47 11 19 11 2055 1954 700 106 50 10 34 12 2104 1955 700 98 38 9 40 11 2090 1956 700 106 45 12 39 10 2453 1957 700 106 45 12 39 10 2712 1958 700 106 45 12 39 10 3048 1959 700 108 45 13 40 10 3517 1960 700 108 45 13 40 10 3609 1961 800 110 34 28 38' 10 3680 1962 860 132 42 41 38 11 5293 1963 860 134 50 34 38 12 5633 1964 860 121 48 39 24 10 5816 1965 1150 135 44 45 36 10 5578 1966 1600 139 42 49 38 10 5673 1967 1600 146 47 53 36 10 6432

Uwaga: powierzchnię użytkową w latach 1951 - 1961 przyjęto w zaokrągleniu.

1JI U>

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1970.04/06 R.38 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry