REDAGUJE KOMITET

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1970.04/06 R.38 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Aleksander Anho1cer, Janusz Dembski (przewodniczący Kolegium Redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania"), Henryk Kondzie1a (sekretarz redakcji "Biblioteki Kroniki Miasta Poznania"), Stanisław Kubiak, Jerzy Kusiak (przewodniczący Komiteitu Redakcyjnego), Jerzy Łangowski, Adam Łopatka, Władysław Markiewicz, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji "Kroniki Miasta Poznania"), Edward Zimmer, Jerzy Ziółek

Adres redakcji: P o z n a ń, plac Kolegiacki 17

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 4(No wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Bduro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wronia 23, teł. 20-46-88, za pośrednictwem PKO konto nr l - 6 -100024. Egzemplarze numerów zdezaktualizowanych można nabywać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy l Książki "Ruch" Oddział Rejonowy Poznań- Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221 - 6 - 282 NBP IV OjM

Do nabycia w stałym punkcie sprzedaży: PP "Dom Książki" - Księgarnia Naukowa w Poznaniu, ul. Czerwonej Armii 69

Okładkę projektowała Maria Dolna

Wydano na zlecenie Wydziału PrezYdium Rady Narodowej Miasta

Kultury Poznania

WYDAWNICTWO

POZNAŃSKIE

POZNAŃ

Nakład 2610+ 100 egz. Arkuszy wyd. 15,9 arkuazy druk. 11,375. Oddano do składania 19.12.1969. Podpisano do druku 10. i. 1970 r. Druk ukończ, w kwietniu 1970 r.

Papier drukowy sal. ki. III 70 g 70x100 cm. B-7. Zamów, nr 697/170 Cena zl 7,DRUK. UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA - POZNAŃ, UL. FREDRY 10

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1970.04/06 R.38 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry