SKŁAD BRANŻO WY (SPECJALNOŚCI ZA WODO WE) WAŻNIEJSZYCH KURSO W ZLECONYCH I WŁASNYCH PRO WADZONYCH PRZEZ ZAKŁAD DOSKONALENIA ZA WODO WEGO W POZNANIU W LA TA CH 1945 - 1965

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1969.10/12 R.37 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Lp.

Branża (specjalność zawodowa)własnychkursów zleconych

Licz bauczestnikówi ogółemłącznie

Tabela 1w tym kobiet 23 44 3396 l 2570 23 12 129 314 559 21 798 34 l 4 41 24 10 37 8 611 44 3022 11 60 v 92 146 23 91 367 4050

Źródła: Archiwum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu - teczki kursów z lat 1945- 1965; Archiwum z Dz. w Poznaniu - Rejestry kursów z lat 1951 - 1967.

Rzemiosło w Wielkopolsce, s. 242.

Uwagi: *) Chociaż kursy te, zwłaszcza w rubryce kursów własnych, określono jako kierunki szkolenia, uczono na nich reprezentantów większości (ok. 90) zawodów figurujących na liście rzemiosł i części zawodów (specjalności) w których można było ubiegać się o tytuły kwalifikacyjne przed Państwowymi Komisjami Egzaminacyjnymi. Wyszczególnienie zawodów, w których szkolono na tych kursach jest jednak - z braku danych - niemożliwel Administracja przemysłowa 2 Betoniarstwo 3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 4 Bibliotekarstwo 5 Bieliźniarstwo 6 Blacharstwo 7 Ceramika 8 Ciesielstwo 9 Cukiernictwo, piekarnictwo i garmażernictwo 10 Czeladnicy - przysposobienie do egzaminu*) 11 Drzewny przemysł 12 Ekonomika przedsiębiorstw 13 Elektromechanika, elektrotechnika i elektroinstalatorstwo 14 Fotografika 15 Fryzjerstwo 16 Galwanizatorstwo » 17 Gastronomia 18 Instalatorstwo wodno- kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Introligatorstwo Języki obce - nauka Kamieniarstwo Kapelusznictwo damskie, galanteria i zabawkarstwo Kierowcy pojazdów mechanicznych Kinomechanika i kinooperatorzy Kołodziej stwo Koszykarstwo Kowalstwo Krawiectwo Kreślarstwo techniczne Malarstwo i lakiernictwo Mechanika urządzeń chłodniczych Mistrzowie - przysposobienie do egzaminu*)

Młynarstwo Murarstwo Odlewnictwo Odzieżowy przemysł Ogrodnictwo Papierniczo-poligraficzny przemysł Radiomechanika i radiotechnika Rzeźnictwo i przetwory mięsne Samorząd robotniczy Skórzany przemysł Snycerstwo Spożywczy przemysł Spółdzielczość Stolarstwo Studium przysposobienia gospodarczego WSR w Poznaniu Szczotkarstwo Szewstwo, cholewkarstwo i kaletnictwo Szklarstwo i wyroby szklane Ślusarstwo różnych specjalności Tapicerstwo Teletechnika Tkactwo, dziewiarstwo i cerowanie artystyczne Tokarstwo Wikliniarstwo Włókienniczy przemysł Współzawodnictwo pracy - różne zawody i specjalności Wulkanizatorstwo Zaopatrzenie i zbyt Zawody różne - doskonalenie zawodowe Ziemniaczany przemysł Złotnictwo i brązownictwo Inne

Razem 4 286 l 2 4 3 3 1136 97 7 190 13 2 9l 13 24 2 204 3 2 16 11 8 1027 104 9 l 328 3 58 117 10 3 5 15 l 2 2 3 l 2 4 2 l l 100 62 84 l 30 16 109 9 32 3 2 2 3 64 l 2 225 4 f- 288 l 2 4 3 l 8 1233 7 261 37 2 9 l 82 111 29341 23 44 84 112 20 278 45584 219 7915 1082 37 254 50 2025 2 39 7 8 206 16 11 l 25 1144 114 12 6 343 3 66 l 2 2 3 2 2 4 2 l l 100 83 84 l 30 16 237 l 6 41 3 2 2 11 l 3 117 l 2 422 54 927 ' 214 171 9274 738 309 23 725 38422 3622 288 162 12617 90 2022 52 50 80 57 51 40 138 59 13 50 2780 2430 3022 14 572 319 6296 42 195 898 64 31 26 316 35 64 3773 16 41 14570

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1969.10/12 R.37 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry