POCZET REKTORÓW

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1969.10/12 R.37 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

PROF. DR JAN KROTOSKI rektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w roku akademickim 1950/1951 i kurator Studium Wychowania Fizyczego w r. 1950

PROF. DR FELIKS KAMIŃSKI rektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w latach akademickich 1951/1952 - 1955/1956

PROF. DR MICHAŁ CWIRKO-GODYCKI rektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w latach akademickich 1956/1957 - 1964/1965

PROF. DR STEFAN BĄCZYK rektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego od roku akademickiego 1965/1966

Projekt nowego budynku dydaktyczno-naukowego Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego przy narożniku ulic Marchlewskiego i Alfreda Bema, wg prof. dra Marka Leykama

Bardzo użyteczne i szerokie badania prowadzi się nadto w zakresie żywienia sportowców, szkodliwego działania środków farmakologicznych używanych dla dopingu w sporcie, biomechaniki ćwiczeń fizycznych, urazowości w sporcIe. . J ak z powyższego wynika, poznańska Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego była inicjatorem oryginalnych badań, wprowadzonych po raz pierwszy do nauki. W szczególności dotyczy to następujących kierunków: biometeorologia sportu, biochemia sportu, biorytmy, biofizyka, ochrona przyrody w aspekcie turystyki i krajoznawstwa, typologia sportowa, zależność pomiędzy podwzgórzem a narządami ruchu. Z tego krótkiego szkicu okazuje się wyraźnie, że Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Poznaniu, silnie związana z regionem wielkopolskim, zaspokaja potrzeby społeczne zgodnie ze swoją rolą i aktywnie uczestniczy w życiu środowiska. Stała troska władz partyjnych, państwowych i miejskich o rozwój uczelni, dowody uznania dla jej dorobku i systematyczna po,moc sprawiają, że stała się ona w poznańskim środowisku jednym z czynników rozwoju kultury socjalistycznej. Jubileusz pięćdziesięciolecia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego zbiegł się z 25 rocznicą jej działalności w nowych warunkach w Polsce Ludowej. Pięćdziesięciolecie Szkoły przypada na lata wciąż rosnącego rozkwitu naukowego, osiągnięć dydaktycznych. Z uwagi na to, że na organizm człowieka w najbliższych latach coraz bardziej oddziaływać będą ujemnie skutki nowoczesnej cywilizacji, społeczeństwo stawia przed kulturą fizyczną ważne zadania, które szkoła poznańska realizuje poprzez opracowanie metod wychowania fizycznego i sportu wśród

4 Kronika ID. Poznania

Stefan Bączykmłodzieży i dorosłych. Szkoła prowadzi badania związane z tzw. gimnastyką przemysłową, walką ze zmęczeniem, hałasem i znużeniem w czasie pracy. Opracowuje się metody masowego wychowania fizycznego, rozwoju ruchu turystycznego i rekreacji po pracy (Lech Erdmann, Zdzisław Czapski). Zaspokojenie potrzeb społecznych wymaga zapewnienia odpowiedniej bazy dla prac badawczych i dydaktyki. W roku akademickim 1965/1966 przystąpiono do budowy gmachu uczelni, który zostanie oddany do użytku w najbliższym czasie.

ANEKS

STUDENCI STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W LATACH 1945-1949

Rok Kurs pełny Kurs Kurs medycyny Razem szkolnej akademicki 1 uproszczony przyspIeszony i sportowej studentów 1945 47 31 78 1945/46 51 31 36 118 1946/47 79 38 45 162 1947/48 116 36 56 208 1948/49 173 91 264 466 105 259 830

ABSOLWENCI KOŃCZĄCY STUDIA Z TYTUŁEM MAGISTRA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W LATACH 1950-1969

Ilość Ilość Ilość Rok absolwentów Rok absolwentów Rok absolwentów 1950 49 1957 * 1964 82 1951 59 1958 66 1965 71 1952 33 1959 75 1966 73 1953 59 1960 56 1967 89 1954 67 1961 41 1968 97 1955 73 1962 47 1969 186** 1956 71 1963 69

* W związku z przejściem na studia czteroletnie, uczelni nie opuścił żaden absolwent ** W tej liczbie znajduje się 85 absolwentów z tytułem magistra wychowania fizycznego Aktorzy ukończyli studia w trybie zaocznym. Studia zaoczne dla pracujących uruchomiono w 1964 r. Trwają pięć lat.

STUDENCI W ROKU AKADEMICKIM 1968/69

Rodzaj studiów I rok II rok III rok IV rok V rok Razem Studium Stacjonarne* 132 137 115 98 - 482 Studium Zaoczne 78 75 96 94 85 428 Studium Kształcenia i Doskonalenia Kadr* * 102 67 169 Studium Eksternistyczne 28 Razem 1107

* Studia stacjonarne trwają cztery lata.

** Studium Kształcenia i Doskonalenia Kadr trwa dwa lata (zaocznie).

4*

. IS*@1»'''* Jap WW )J(fJ A m

KSj»*A

NOWA DZIELNICA MIESZKANIOWA "RATAJE" W OBIEKTYWIE JERZEGO RYBAKA Widok z brzegu Warty

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1969.10/12 R.37 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry