RADNI RADY NARODOWEJ M. POZNANIA (2 VI 1969)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1969.10/12 R.37 Nr4

Czas czytania: ok. 10 min.

4f*

Stanisław Nowak

Marta Ochocińska

Wacław Olszewski

Helena Osses

Eugeniusz Pacia

Marian Paluchowski

ĄWW* " ASK* \% . r k A £ te**" 'w, -m$\ « - mmmA M Janina Fałyska Jan Pluciński Urszula Przybylak

3IC \ . . .

Bk

....%eC.

Bohdan Siciarz

Kazimierz Sobczak

RADNI RADY NARODOWEJ M. POZNANIA (2 VI 1969)

Leszek Rudkowski

Anna Siekierska

Bożena Stachowiak

Marian Rum

Janina Skałecka

Barbara Stodolska

-4

Henryk Stolbiak

Józef Waszkis

RADNI RADY NARODOWEJ M. POZNANIA (2 VI 1969)

*K

-b.

BironlsJ aw Szaj

.h

Wacław Wilczyński

Antoni Swiderski

Aleksander Wilkoszewskl

Helena Witczak

Elżbieta Zerbe

WYNIKI WYBORÓW DO RAD NARODOWYCH W POZNANIU (na podstawie obwieszczeń terytorialnych komisji wyborczych) 1. W wyborach, które odbyły się w Poznaniu dnia 1 czerwca 1969 r., zostali wybrani radni Rady Narodowej miasta Poznania ocaz pięciu Dzielnicowych Rad N arodowych. 2. W wyborach do Rady Narodowej miasta Poznania wzięło udział 95,73°/c wyborców. Głosów ważnych oddano 318 447, liczba głosów nieważnych wynosi 250. Na listy Frontu Jedności Narodu oddano 314 845 głosów, czyli 98,87% ważnych głosów. Spośród 115 kandydatów na radnych Rady Narodowej m. Poznania wybranych zostało 80 radnych. 3. W wyborach do Dzielnicowych Rad Narodowych wzięło udział 95,76% wyborców. Głosów ważnych oddano 318 565, liczba głosów nieważnych wynosi 216. Na listy Frontu Jedności Narodu oddano 315 020 głosów, czyli 98,89% ważnych głosów. Spośród 424 kandydatów na radnych Dzielnicowych Rad Narodowych wybranych zostało 290 radnych.

I.

Następujący kandydaci otrzymali w swoich okręgach wyborczych najWIęcej ważnych głosów i, zgodnie z art. 67 Ordynacji Wyborczej do rad narodowych, wybrani zostali n& radnych

RADY NARODOWEJ POZNANIA

W Okręgu Wyborczym Nr 1: l. Jerzy Łangowski, 2. Marian Mikołajczyk, 3. Leszek Rudkowski, 4. Stanisław Andrzejewski, 5. Tadeusz Bekas, 6. Helena Witczak. W Okręgu Wyborczym Nr 2: l. Henryk Stoibiak, 2. Tomasz Jakubowski, 3. Zygmunt Józefczak, 4. Ryszard Małkiewicz, 5. Jan Pluciński. W Okręgu Wyborczym Nr 3: l. Wacław Wilczyński, 2. Włodzimierz Malinowski, 3. Zenon N alipiriski, 4. Janina Czternasta.

W Okręgu Wyborczym Nr 4: l. Jerzy Kusiak, 2. Zygmunt Jesionowski, 3. Longina Dzierzkiewicz, 4. Iwona Jasińska, 5. Bronisław Szaj.

W Okręgu Wyborczym Nr 5: l. Franciszek Kamiński, 2. Kazimierz Sobczak, 3.

Stanisław Konieczny, 4. Janina Pałyska, 5. Stanisław Mytko.

W Okręgu Wyborczym Nr 6: l. Henryk Kędziora, 2. Paweł Górski, 3. Stanisław Królikowski, 4. Bożena Kubala, 5. Zbigniew Kurzawa.

W Okręgu Wyborczym Nr 7: l. Jerzy Goździk, 2. Sabina Bednarek, 3. Aleksander Wilkoszewski, 4. Helena Osses.

W Okręgu Wyborczym Nr 8: l. Kazimierz Kosmowski, 2. Wiktor Kozłowski, 3.

Elżbieta Zerbe, 4. Stanislaw Gagracz, 5. Urszula Przybylak.

W Okręgu Wyborczym Nr 9: l. Stanisław Nowak, 2. Marian Rum, 3. Aniela B6ge, 4. Bobdan Siciarz.

W Okręgu Wyborczym Nr 10: l. Stanisław Kubiak, 2. Izabela Gałuszka, 3. Maria Dakowska, 4. Czesław Adamski, 5. Anna Balcerek.

W Okręgu Wyborczym Nr 11: l. Danuta Wawrzyńczyk-Szplit, 2. Władysław Napierała, 3. Barbara Stodolska, 4. Janusz Kostaniak, 5. Anna Siekierska. W Okręgu Wyborczym Nr 12: l. Marian Palachowski, 2. Jan Kałamarz, 3. Eugeniusz Pacia, 4. Jadwiga Mankiewicz, 5. Bożena Stachowiak. W Okręgu Wyborczym Nr 13: l. Czesław Kończal, 2. Zbigniew Rudnicki, 3. Maria Macko, 4, Antoni Swiderski, 5. Wacław Olszewski, 6. Józef Waszkis.

W Okręgu Wyborczym Nr 14: l. Józef Świtaj, 2. Marian Koper, 3. Stanisław Marczyński, 4. Marian Kania, 5. Marta Ochocińska, 6. Teodor Działowski.

2 Kronika m. Poznania

Tadeusz Świtała

W Okręgu Wyborczym Nr 15: l. Władysława Klawiter. 2. Maria Roszczak, 3.

Edward Ranke, 4. Florian Kubiś, 5. Józef Klemenczak.

W Okręgu Wyborczym Nr 16: l. Alojzy Łuczak, 2. Jan Nalepka, 3. Małgorzaia Kaczmarek, 4. Janina Skałecka, 5. Janina Jabłonka.

II.

W wyborach do Dzielnicowych Rad Narodowych w rueSCle Poznaniu następujący kandydaci otrzymali w swoich okręgach wyborczych najwięcej ważnych głosów i zgodnie z art. 67 Ordynacji Wyborczej do rad narodowych wybrani zostali na radnych ·

DZIELNICOWEJ BADY NARODOWEJ POZNAN-GRUNWALD

W Okręgu Wyborczym Nr 1: l. Wacław Głowiński. 2. Anna Jankowska, 3. Zygmunt Sieklucki, 4. Jan Olejnik, 5. Krystyna Kucharska. W Okręgu Wyborczym Nr 2: l. Zygmunt Sokołowski, 2. Henryk Bednarek, 3.

Jadwiga Mai cinkowska, 4. Teodor Bergandy, 5. Edmund Stachowski.

W Okręgu Wyborczym Nr 3: l. Jan Dota, 2. Józef Kordys, 3. Halina Malińska.

4. Genowefa Matyja-Konieczna, 5. Irena Czarnecka, 6. Czesława Bytowska.

W Okręgu Wyborczym Nr 4: l. Stanisław Wojsznis, 2. Henryk Nowak, 3. Bolesław Wieczorek, 4. Jerzy Drygas, 5. Zofia Niewitecka, 6. Jolanta Osińska.

W Okręgu Wyborczym Nr 5: l. Roman Lewandowski, 2. Zdzisław Filipiak, 3. Ignacy Kij ak, 4. Edmund Kokociński, 5. Józef Krawczak, 6. Edward Jankowiak. W Okręgu Wyborczym Nr 6: l. Jerzy Kroll, 2. Jan Maćkowiak, 3. Janusz Sylek, 4. Lucjan Mikołajczak, 5. Stanisław Susicki, 6 Aleksander Michałowski.

W Okręgu Wyborczym Nr 7: l. Zofia Gałęzka, 2. Jan Matschi, 3. Henryk Rożnowski, 4. Maria Trafas, 5. Kazimierz Orlewicz, 6. Jan Wiertelak. W Okręgu Wyborczym Nr 8: l. Jerzy Głęboczyk, 2. Stefania Helwing, 3. Stanisław Łakomy, 4. Tadeusz Jankowski, 5. Czesław Jahns, 6. Henryk Ławniczak.

W Okręgu Wyborczym Nr 9: l. Bronisław Pasierski, 2. Bogusław Grodzki, 3. Jan Konopa, 4. Albin Miś, 5. Ryszard Pawlak, 6. Franciszek Pilch.

W Okręgu Wyborczym Nr 10: l. Maria Bączkowska, 2. Marcin Chudzik, 3. Romuald Szpingier, 4. Jadwiga Osada. W Okręgu Wyborczym Nr 11: l. Grażyna Olszewska, 2. Kazimierz Zbucki, 3. Albin Fizek, 4. Barbara Antoniewicz.

DZIELNICOWEJ BADY NARODOWEJ POZNAN -JEZYCE

W Okręgu Wyborczym Nr 1: l. Maria Kierczyńska, 2. Ryszard Wyrwa, 3. Marian Glabiszewski, 4. Edmund Strzeszyński, 5. Stefan Pokrywka.

W Okręgu Wyborczym Nr 2: l. Wojciech Gawroński, 2. Zdzisław Liburski, 3. Eugenia Ryglewicz, 4. Stanisław Kienitz, 5. Henryk Siciński, 6. Zbigniew Czeszak. W Okręgu Wyborczym Nr 3: l. Andrzej Nowak, 2. Władysław Walczak, 3. Maria Kudła, 4. Maciej Frajtak, 5 Marian Kwiatkowski, 6. Franciszek Matysiak.

W Okręgu Wyborczym Nr 4: l. Wacław Moliński, 2. Mirosław Kopiński, 3. Tadeusz Krzemiński, 4. Henryk Tomiak, 5. Urszula Ziołacka. W Okręgu Wyborczym Nr 5: l. Tadeusz Czaplicki, 2. Elżbieta Pfeil, 3. Jerzy Rogacki, 4. Stefan Kulczak, 5. Urszula Komisarek. W Okręgu Wyborczym Nr 6: l. Wacław Dregier, 2. Mariusz Peczyński, 3. Franciszek Wichrowski, 4. Michał Miziniak, 5. Zygmunt Rutkowski. W Okręgu Wyborczym Nr 7: l. Stefan Ratajczak, 2. Stefania Kulbaka, 3. Edward Sowiński, 4. Kazimierz Wolnikowski, 5. Stanislaw Cesar.

W Okręgu Wyborczym Nr 8: 1. Zdzisław Pałka, 2. Zygmunt Paszek, 3. Tadeusz Galiński, 4. Kazimierz Pachocki, 5. Czesław Staszak.

W Okręgu Wyborczym Nr 9: 1. Łucja Klemczak, 2. Stefan Przybylak, 3. Irena Zttpolska, 4. Zofia Klops, 5. Michał Szaroch, 6. Szczepan Czarny.

W Okręgu Wyborczym Nr 10: 1. Jerzy Kwaśnikowski, 2. Leon Urbanowicz, 3.

Franciszek Nowak, 4. Antoni Sienkiewicz, 5. Franciszek Pietrzak, 6. Elżbieta Skala.

W Okręgu Wyborczym Nr 11: 1. Tadeusz Kiotschke, 2. Benedykt Guss, 3. Maria Kopińska, 4. Janina Zajdlewicz, 5. Mirosława Olszewska, 6. Szczęsny Simm.

DZIELNICOWEJ RADY NARODOWEJ POZNAN-NOWE MIASTO

W Okręgu Wyborczym Nr 1: 1. Halina Jesionowska-Hałas, 2. Wiktoria PaszeK, 3. Janina Wudarczyk, 4. Jerzy Lehmann, 5. Andrzej Błażejewski.

W Okręgu Wyborczym Nr 2: 1. Teodozja Ber, 2. Zofia Sznajder, 3. Zbigniew Kmieciak, 4. Tadeusz Hanysz, 5. Zbigniew Matysiak.

W Okręgu Wyborczym Nr 3: 1. Benon Nowak, 2. Czesława Ratajska, 3. Daniela Mazurek, 4. Marian Różański, 5. Włodzimierz Słomiński, 6. Henryk Ruskowiak.

W Okręgu Wyborczym Nr 4: 1. Wacław Studziński, 2. Lidia Przygodzińska, 3.

Franciszek Padalewski, 4. Lidia Kuberska, 5. Bożena Szymczak.

W Okręgu Wyborczym Nr 5: 1. Bogdan Kościański, 2. Jan Orlicz, 3. Marian Wieszaczewski, 4. Seweryn Majchrzak.

W Okręgu Wyborczym Nr 6: 1. Zbigniew Malczewski. 2. Bożena Górecka, 3. Kazimierz Stróżyk, 4. Teofil Grzelczak, 5. Halina Kasprzak, 6. Bogdan Klejdziński. W Okręgu Wyborczym Nr 7: 1. Jerzy Kośmider, 2. Stanisław Bierca, 3. Jan Sznajder, 4. Władysława Jeneralczyk, 5. Maria Leitgeber, 6. Marian Nawrocki.

W Okręgu Wyborczym Nr 8: 1. Henryk Puławski, 2. Benon Dworzyński, 3. Leon Kuśnierek, 4. Marian Kapała.

W Okręgu Wyborczym Nr 9: 1. Zbigniew Kotuiski, 2. Urszula Milczyńska, 3. Włodzimierz Olejnik, 4. Janina Niedośpiał, 5. Józef Przymusiński. A W Okręgu Wyborczym Nr 10: 1. Józef Wojnicz, 2. Irena Kanonowicz, 3. Maksymilian Świtaj, 4. Jan Grejtowicz.

DZIELNICOWEJ RADY NARODOWEJ POZNAN -STARE MIASTO

W Okręgu Wyborczym Nr 1: 1. Mieczysław Tarzyński, 2. Maria Chruścińska, 3.

Jan Chajda, 4. Teodor Janowski, 5. Władysław Radoń.

W Okręgu Wyborczym Nr 2: 1. Jerzy Błaszczyński, 2 Urszula Adamiak, 3. Stefan Nowicki, 4. Janusz Cegłowski, 5. Aleksander Andrut, 6. Franciszek Grabiak.

W Okręgu Wyborczym Nr 3: 1. Leon Fołtyn, 2. Antoni Jałoszyński, 3. Lucyna Koszuta, 4. Jerzy Zdunek, 5. Edward Szafranek, 6. Aleksandra Bartecka.

W Okręgu Wyborczym Nr 4: 1. Zofia Wiśniewska, 2. Henryk Kara, 3. Zygmunt Kolasiński, 4. Janina Kowalska, 5. Stanisław Nowakowski.

W Okręgu Wyborczym Nr 5: 1. Kazimierz Mulczyński, 2. Stefan Kubanek, 3. Stefan Ratajczak, 4. Bożena Szymkowiak, 5. Jerzy Ciećkowski. W Okręgu Wyborczym Nr 6: 1. Tadeusz Thomas, 2. Stanisław Kulik, 3. Wiesław Rosikiewicz, 4. Zdzisław Wętły, 5. Władysław Twardosz, 6. Urszula Mówińska.

W Okręgu Wyborczym Nr 7: 1. Jerzy Radomski, 2. Władysław Passowicz, 3.

Ludwika Urbaniak, 4. Maria Nowak, 5 Teodor Wandas.

W Okręgu Wyborczym Nr 8: 1. Franciszek Kreczmer, 2. Weronika Mańczak, 3.

Zygmunt Konwiński, 4. Bronisław Faryś, 5. Bronisław Mroczyk.

W Okręgu Wyborczym Nr 9: 1. Władysław Jarmiński, 2. Łucja Rybarczyk, 3.

Alfred Łakomecki, 4. Tadeusz Manyś, 5. Czesław Kaczmarek, 6. Wanda Grycz.

l'

Tadeusz Świtała

W Okręgu Wyborczym Nr 10: l. Mieczysław Moryk, 2. Leon Robiński, 3. Stefania Cieślak, 4. Henryk Lorych, 5. Józefa Wolff.

W Okręgu Wyborczym Nr 11: l. Kazimierz Ozór, 2. Henryk Sworek, 3. Helena Tomaszewska, 4. Bogdan Ratajczak, 5. Ernest Prause, 6. Zbigniew Kolbusz.

DZIELNICOWEJ BADY NARODOWEJ POZNAN - WILDA

W Okręgu Wyborczym Nr 1: l. Bronisław Bartkowiak, 2. Jan Bausmer, 3. Jan Kanduiski, 4. Marian Józefczak, 5. Stefan Klarzyński, 6. Jerzy Paczyński.

W Okręgu Wyborczym Nr 2: l. Ignacy Domagała, 2. Jan Bubicz, 3. Andrzej Czajka, 4. Witold Błaszak, 5. Janusz Bociański, 8. Ignacy Łyczyński.

W Okręgu Wyborczym Nr 3: l. Józef Buczkowski, 2. Bogdan Okoniewski, 3. Nikodem P;ęta, 4. Gertruda Zywert, 5. Stanisław Noga. W Okręgu Wyborczym Nr 4: l. Józef Andersen, 2. Stanisław Mytko, 3. Irena Kaczmarek, 4. Franciszek Głowacki.

W Okręgu Wyborczym Nr 5: l. Stanisław Łosiewicz, 2. Helena Lubińska, 3. Henryk Lubczyński, 4. Zofia N orsztyńska, 5. Alojzy Zieleśkiewicz, 6. Bronisław Piechota. W Okręgu Wyborczym Nr 6: l. Antoni Dolata, 2. Genowefa Mirska, 3. Leon Pawlak, 4. Maria Żurawska, 5. Władysław Feliszkowski.

W Okręgu Wyborczym Nr 7: l. Zofia Behr, 2. Stanisław Gonera, 3. Stanisław Strzelewicz, 4. Maria Gierka, 5. Cecylia Kaczor, 6. Stanisław Maj.

W Okręgu Wyborczym Nr 8: l. Irena Kaatz-Łukaszewicz, 2. Michał Łukaszewski, 3. Janina Amanowicz-Nowicka, 4. Piotr Mecwaldowski, 5. Józef Dobosz, 6. Roman Mocek.

W Okręgu Wyborczj'm Nr 9: l. Sylwester Kamiński, 2. Sabina Buchwald, 3. Jan Mianowski, 4. Gabriela Górna, 5. Jan Rozmus.

W Okręgu Wyborczym Nr 10: l. Kazimierz Pawlaczyk, 2. Kazimierz Widerski, 3. Zygfryd Kordus, 4. Felicja Narożna, 5. Hilary Nowak, 6. Barbara Richter.

W Okręgu Wyborczym Nr 11: l. Hieronim Michalak, 2. Kazimierz Wieczorowski, 3. Alojzy Jurga, 4. Edward Stachowiak, 5. Eugeniusz Piechocki.

RADNI RADY NARODOWEJ MIASTA POZNANIA

Czesław Adamskiprawnik

Stanisław Andrzejewskilekarz, dyrektor Szpitala Miejskiego, im. Józefa S trusia robotnica w Zakładach Jajczarsko-Drobiarskich brakarz w Poznańskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa" inżynier, kierownik budowy w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Nr 2 robotnica w Wytwórni Wyrobów Tytoniowych brygadzistka w Poznańskich Zakładach Zielarskich "Herba pol" inżynier, zastępca kierownika robót w Poznańskim Przedsiębiorstwie Remontowo- Budowlanym Przemysłu Lekkiego monter w Poznańskiej Fabryce Wodomierzy i Gazomierzy "Powogaz"

Anna Balcerek Sabina Bednarek

Tadeusz Bekas

Aniela B6ge Janina Czternasta

Maria Dakowska

Teodor Działowski

Stanisław Gagracz

Izabela Gałuszka

Jerzy Goździk

Paweł Górski Janina Jabłonka

Tomasz Jakubowski

Iwona Jasińska Zygmunt Jesionowski

Zygmunt Józefczak

Małgorzata Kaczmarek

Jan Kałamarz

Franciszek Kamiński

Marian Kania

Henryk Kędziora

Władysława Klawiter Józef Klemenczak

Stanisław Konieczny Czesław Kończai

Marian Koper

Kazimierz Kosmowski

Janusz Kostaniak Stanisław Królikowski Wiktor Kozłowski

Bożena Kubala

Stanisław Kubiak

Florian Kubiś

Inauguracyjna Sesja Rady Narodowej

brakarz w Zakładach Wytwórczych Ogniw i Baterii .. Centra" mistrz tokarski w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" technik, kierownik Wydziału do Spraw Rad Narodowych w Wojewódzkim Komitecie Stronnictwa Demokratycznego ekonomista, sekretarz Poznańskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu inżynier, asystent w Politechnice Poznańskiej piekarz w Zakładach Przemysłu Cukierniczego " Goplana" technik-mechanik, kierownik w Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu Metalowców nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 19 nauczyciel, sekretarz Zarządu Okręgu Związku N auczycielstwa Polskiego mistrz elektryk w Zakładach Piwowarsko- Słodowniczych robotnica w Zakładach Przemysłu Cukierniczego " Goplana" mistrz ślusarski w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" generał brygady-pilot, zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych brygadzista w Wojskowym Rejonowym Zarządzie Kwaterunkowo - Budowlanym ekonomista, zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania nauczycielka starszy instruktor ruchu w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym prawnik, komendant miejski Milicji Obywatelskiej sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej generał brygady, komendant Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego starszy technolog w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" tapicer w Poznańskiej Fabryce Mebli ślusarz w warsztatach kolejowych tokarz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" ślusarz w Poznańskich Zakładach Naprawy Samochodów docent, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza tokarz w Wielkopolskiej Fabryce Urządzeń Mechanicznych "Wiepofama"

Tadeusz Świtała

Jerzy Kusiak

Zbigniew Kurzawa Jerzy Łangowski

ekonomista, przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania docent w Politechnice Poznańskiej prawnik, zastępca przewodniczącego Prezydium Rady> Narodowej m. Poznania naczelny inżynier w Poznańskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych "Hydrobudowa 9" tokarz w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym tokarz w Wielkopolskiej Fabryce Urządzeń Mecha · nicznych "Wiepofama" farmaceuta, kierownik apteki magister farmacji, kierownik pracowni w Ośrodku Walki z Gruźlicą dla m. Poznania mistrz tokarski, rzemieślnik indywidualny inżynier rolnictwa, dyrektor Kombinatu Ogrodniczego Państwowych Gospodarstw Rolnych Naramowice inżynier, ekonomista, dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Okuć i Instalacji Budowlanych ekonomista, dyrektor Poznańskiej Gry Liczbowej " Koziołki" księgarz, zastępca dyrektora "Domu Książki" inżynier, dyrektor techniczny Rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji redaktor w dzienniku "Gazeta Poznańska" robotnica w Poznańskich Zakładach Przemysłu Odzieżowego im.. Komuny Paryskiej inżynier leśnictwa w Biurze U rządzania Lasu i Projektów Leśnictwa ślusarz w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego inżynier w Okręgowej Centrali Spółdzielni Ogrodni c ze j redaktor naczelny Telewizji Poznańskiej robotnica w Zakładach Przemysłu Gumowego " Stomil" brygadzista w Instytucie Przemysłu Zielarskiego robotnica w Poznańskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa" mistrz ślusarski w Wielkopolskiej Fabryce Urządzeń Mechanicznych "Wiepofama" nauczycielka, dyrektor Studium Nauczycielskiego Nr 1 prawnik, dyrektor Oddziału Miejskiego Powszechnej Kasy Oszczędności prawnik, zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania nauczyciel, sekretarz Miejskiego i Powiatowego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego

Alojzy Łuczak

Maria Macko

Włodzimierz Malinowski

Ryszard Małkiewicz Jadwiga Mankiewicz

Stanisław Marczyński Marian Mikołajczyk

Stanisław Mytko

Jan Nalepka

Zenon N ali piński Władysław Napierała

Stanisław N owak Marta Ochocińska

Wacław Olszewski

Helena Osses

Eugeniusz Pacia

Marian Paluchowski Janina Pałyska

Jan Pluciński Urszula Przybylak

Edward Ranke

Maria Roszczak

Leszek Rudkowski

Zbigniew Rudnicki

Marian Rum

Bohdan Siciarz

Anna Siekierska Janina Skałecka

Kazimierz Sobczak

Bożena Stachowiak

Barbara Stodolska Henryk Stolbiak Antoni Swiderski

Józef Świtaj

Bronisław Szaj

Józef Waszkis Danuta Wawrzyńczyk-Szplit

Wacław Wilczyński

Aleksander Wilkoszewski

Helena Witczak

Elżbieta Zerbe

pracownik umysłowy, zastępca komendanta Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego redaktor w dzienniku "Głos Wielkopolski" krawcowa w Poznańskich Zakładach Przemysłu Odzieżowego im. Komuny Paryskiej historyk, prezes Zarządu Spółdzielni Pracy "Akademik" telemonter w Wielkopolskich Zakładach Teletechnicznych "Teletra" studentka Politechniki Poznańskiej robotnik w Zjednoczonych Zakładach Rowerowych ekonomista, kierownik Działu Finansowego Międzynarodowych Targów Poznańskich prawnik, sekretarz Prezydium Rady Narodowej m. Poznania mistrz ślusarski w Zakładach Metalurgicznych "Pomet" dozorca w Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" inżynier, sekretarz Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych docent, kierownik Katedry Ekonomii Politycznej w Wyższej Szkole Ekonomicznej nauczyciel, kierownik Międzydzielnicowego Ośrodka Metodycznego doręczycielka w Obwodowym Urzędzie Poczt i Telekomunikacji elektryk w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego

Opera Poznańska. Widok z 1919 r. Rycina nieznanego autora

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1969.10/12 R.37 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry