SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1969.10/12 R.37 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Tadeusz Ś w i t a ł a - Inauguracyjna Sesja Rady Narodowej Miasta Poznania (13 czerwca 1969 r.). A n e k s: Wyniki wyborów do Rad Narodowych w Poznaniu oraz alfabetyczny Spis radnych Rady Narodowej m. Poznania 5

ARTYKUŁY Stanisław H e b a n o w s ki - Pół wieku Opery Poznańskiej 2 5 Stefan B ą c z Y K - Dorobek Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu w latach 1919 -1969 . 3 9

MATERIAŁY Marian O l s z e w s ki - Losy i ludzie podziemnej poznańskiej Polskiej Partii Robotniczej. (Eugeniusz Augustyniak, Michał Bojczuk, Jakub Kaczmarek, Stefan Karpiak, Wacław Malinowski, Jan Mazurek, Roman Pasikowski, Jakub Przybylski, Tadeusz Weinert, Józef Zatorski, Jan Zgodziński) 53 Tadeusz F i l i p i ak - Rola ekonomiczno-społeczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu w latach 1931 - 1965. .73 Tadeusz G a ł e c k i i Swiętosław T a t ark i e w i c z - Plan Szczegółowy Zagospodarowania Śródmieścia Poznania (Część druga). .79

ŻYCIE KULTURALNE Bogdan C i s z e w s ki - Filharmonia Poznańska w sezonie 1968/1969 . 95

KRONIKA I Alfred L a b o g a i Tadeusz O r l i k - Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za r. 1968 (Część druga) (Sylwester Brukarczyk, Jerzy Czerwiński, Józef Gwiaździński, Bernard Lisiak, Jerzy Liśniewicz, Zenon N ettmann, Janusz Paluszak, Florian Pluskota, Stanisław Sapała, Janusz Szostak, Zygmunt Waschko, Wacław Wilczyński, Andrzej Zielaskowski, Stanisław Zwierzchowski) . · 103

Jubileusze

Ireneusz S o l i ń s ki - Jubileusz pięćdziesięciolecia Wielkopolskiej Fabryki Urządzeń Mechanicznych "Wiepofama". .123 Jan B u g o w s ki - Pięćdziesięciolecie Państwowej Wytwórni Protez w Poznaniu (1919-1969). .132

Z żałobnej karty Wanda G o e b e l - Janina Cygańska-Kadzidłowska Bolesław U r b a n o w i c z - Wspomnienie pośmiertne o Józefie Madeji Jerzy M ł o d z i e j o w s ki - Zygmunt Wojciechowski Eugeniusz O c h e n d o w s k i - Prof. d r Marian Zimmermann .

.139 143 .146 148 Marian G e n o w e f i ak - Sesje Rady Narodowej m. Poznania pOSWlęcone sprawozdaniom z głównych kierunków działalności Wydziałów i Komisji Rady w r. 1968; realizacji Programu Wyborczego z r. 1%5 oraz z wykonania planu gospodarczego i budżetu za r. 1%3. .152 Stefan W i e c z o r k i e w i c z - Kronika budowy Nowej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". Rok 1%8. .171 Urszula P r z e s t a c k a - Wykonanie planu gospodarczego 1 budżetu miasta Poznania w roku 1%8. .181

ZDJĘCIA Henryka Bietkowskiego, Andrzeja Hamrola, Henryka Matuszewskiego, Maksymiliana Myszkowskiego, Jerzego Rybaka, Władysława Ruta, Tadeusza Stawujaka, Jerzego Unierzyskiego, Grażyny Wyszomirskiej, Władysława Żywienia.

RYSUNKI

Urszuli Bąk, Lechosława Najewskiego, Wieli sława Standy.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1969.10/12 R.37 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry