SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1969.07/09 R.37 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Bogumił Z i ó ł e k - Osiągnięcia Poznania w świetle dorobku 25-łecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. .5 Zbyszko T u c h o łka - 50 lat wyższych studiów rolniczych w Poznaniu 13

MATERIAŁY

Zenon S z y m a n k i e w i c z - W 30 rocznicę napaści na Polskę. Wrześniowe dnd POHIIarna (przyczynek do badań wydarzeń w Poznaniu w dniach od l do 5 września 1939 r.). 27 Tadeusz G a ł e c k i i Swiętosław T a t ark i e w i c z - Plan Szczegółowy Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Poznania. (Część pierwsza). .45 Konstanty K a l i n o w s ki - Dwadzieścia lat plastyki poznańskiej (1945- 1965). Dokończenie części czwartej .55

KRONIKA

Alfred L a b o g a i Tadeusz O r l i k - Laureaci Nagród Miasta Poenania i Województwa Poznańskiego za rok 1968. Część pierwsza. (Stefan Hoser, Kazimierz Jasiński, Stefan Kozarski, Karol Mańka, Witold Mucha, Kazimierz Niewiarowski, Tadeusz Obrusiewicz, Janusz Pajewski, Alfred Szmidt). .65

Jubileusze Janusz D e m b s ki - Dr Zofia Kawecka. .86 Feliks F o r n a l c z y k - 40-lecie pracy literackiej Tadeusza Kraszew - skiego. .90 Józef Gór s ki - Pół wieku związków ze środowiskiem poznańskim.

Alfred Ohanowicz. .94

Z żałobnej karty Tadeusz F i l i p i a k - Stefan Mania .. .98 Stanisław H e b a n o w s ki - Władysław Stoma .99 Andrzej D z i ę c z k o w s ki - Helena Szafran .104

Sprawozdania Marian G e n o we fi a k - Sesje Rady Narodowej m. Poznania pOSWlęcone działalności Dzielnicowej Rady Narodowej Stare Miasto, podstawowym zadaniom oświaty w latach 1968 - 1975 i uchwaleniu planu

Spis treścigospodarczego i budżetu miasta na r. 1969. Aneks: Fragmenty Uchwały Rady Narodowej m. Poznania z dnia 6 XII 1968 r. w sprawie kierunków rozwoju oświaty n a lata 1968 - 1975 107 Jan B u g o w s ki - Uroczystości 50 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 r.. .140 Ireneusz So l i ń s ki - Kranika obchodów 24 rocznicy wyzwolenia miasta (16-28 lutego 1969 r.). .158 Anna Z a b i e l s k a - Wydarzenia w Poznaniu w 1968 roku. Część II. 169

ZDJĘCIA

Witolda Czarneckiego, Andrzeja Dzięczkowskiego, Tadeusza Galińskiego, Wojciecha Guzikowskiego, Stanisława Kaczmarka, Eugeniusza Kitzmanna, Piotra Kraszewskiego, Henryka Matuszewskiego, Jerzego Poprawskiego, Kazimierza Przyohodzkiego, Tadeusza Stawu jaka, Grażyny Wyszomirskiej.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1969.07/09 R.37 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry