SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1969.04/07 R.37 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Gerard L a b u d a : Uniwersytet Poznański w latach 1919-1969

MATEKIAŁY

Henryk L e wen d a : Powstanie i działalność organów Milicji Obywatelskiej w Poznaniu w latach 1945 - 1947. .31 Wiesław M a i k: Przemiany struktury społeczno-gospodarczej wsi powiatu poznańskiego w latach 1950 -1960 jako wynik wpływu Poznania na zaplecze > 55 Czesław S k o p o w s ki: Sto lat Archiwum Państwowego w Poznaniu (1869-1969). .71 Kazimierz R o b a k o w s ki: W dwudziestą piątą rocznicę śmierci Stanisława Chudoby. .83 Jan Z a ł u b s ki: Poznańskie środowisko dziennikarskie w latach 1945 - 1955.

Dokończenie. A n e k s : Imienna lista dziennikarzy poznańskich w latach 1945 -1955. ., 9 l

ŻYCIE KULTURALNE Olga K u n z e: Przeglądy polskich współczesnych sztuk lalkowych "Konfrontacje" w Poznaniu w latach 1964 - 1968. An e k s : Kronika przeglądów polskich współczesnych sztuk lalkowych "Konfrontacje" w Poznaniu w latach 1964 - 1968. .105

KRONIKA Alfred L a b o g a i Zygmunt M y ś l i ń s ki: Laureaci Nagród miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1967 (Część druga). (Czesław Chruszczewski, Maria Dzięgielewska, Bronisław Goebel, Wanda Goebel, Sylwin Jafra, Adam Kochanowski, Irena Mrówczyńska, Krzysztof Mrówczyński, Jerzy Nowicki, Zdzisław Pawlak, Józef Ratajczak). .125

Jubileusze

Ireneusz S o l i ń s Ki: 4 O lat tańca Barbary Karczmarewicz .

. 137

Sprawozdania

Marian G e n o w e fi ak: Sesje Rady Narodowej m. Poznania pOSWlęcone problemom inwestycji komunikacyjnych, podstawowym zadaniom roinictwa i głównym kierunkom perspektywicznego rozwoju społeczno-gospodarczego Poznania do roku 1985. .154 Jacek J u s z c z y k: Uroczystości 400-lecia śmierci Józefa Strusia (18 października 1968 r.). .171 Anna Z a b i e l s k a: Wydarzenia w Poznaniu w 1%8 roku: Część I . 183

ZDJĘCIA

Witolda Czarneckiego, Marii Herkt, Zdzisława Kempy, Janusza Korpala, Stanisława Kuszy, Czesława Łuniewicza, Anny Maćkowiak, Henryka Matuszewskiego, Franciszka Myszkowskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Zygmunta Służewskiego, Tadeusza Stawujaka, Anny Ślusarczyk, Grażyny Wyszomirskiej, Władysława Żywienia.

RYSUNKI

Franciszka Świąteckiego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1969.04/07 R.37 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry