SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1969.01/03 R.37 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Edmund P a w ł o w i c z i Jan S t e c a niowych "Winogrady".

Kształt Zespołu Osiedli Mieszka

.5

MATERIAŁY

Zygmunt B u l z a c ki - Lotnictwo w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 r. 21 Jan Z a ł u b s ki - Poznańskie środowisko dziennikarskie w latach 1945-1955 41

Witold S o k o l n i c ki - Rozwój spółdzielczości inwalidzkiej w Poznaniu w latach 1949-1967. .55

2YCIE KULTURALNE

Janusz D e m b s K i - Sezon kulturalny 1967/1968 w Poznaniu .

Bogdan C i s z e w s ki - Filharmonia Poznańska w sezonie 1967/1968 87

KRONIKA

Alfred Laboga, Jerzy Mańkowski, Tadeusz H. Nowak i Tadeusz O r l i k - Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1967. (Zbigniew Bednarowicz, Bronisława Frejtażanka, Gerard Górnicki, Józef Grossmann, Kazimiera Iłłakowicz, Andrzej Koszewski, Marian Kouba, Hieronim Ławniczak, Olga Sawicka, Helena Śmigielska, Halina Zbierzyńska) . 93

Z żałobnej karty

Janina P ę c h e r s k a - S z c z e p s k a - Wspomnienie o Stanisławie Bartlu . 118 Marian O l s z e w s kil Ireneusz S o 1 i ń s K i - Pogrzeb Zygmunta Piękniewskiego. .121

Sprawozdania

Marian G e n o w e fi a k - Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone głównym kierunkom pracy Wydziałów Prezydium Rady i jednostek równorzędnych w roku 1968. (Część druga). .126

Stefan W i e c z o r k i e w i c z - Kronika budowy N owej Dzielnicy Mieszkaniowej "Rataje". Lata 1966 i 1967. .156

Anna Z a b i e l s k a - Wydarzenia w Poznaniu w roku 1967. Część II 168

Spis treści

ZDJĘCIA

Henryka Blimela, Mariana Jankowiaka, Henryka Matuszewskiego, Ireny Murawa, Maksymiliana Myszkowskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Józefa Rybaka, Janusza Sobolewskiego, Lecha Szymańskiego, Jerzego Unierzyskiego, Zygmunta Węgrzyna, Marii Wołyńskiej, Grażyny Wyszomirskiej, Romualda Żelazka.

Rysunek Wielisława Standy

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1969.01/03 R.37 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry