TOWARZYSTWO MILOŚNIKOW MIASTA POZNANIA. 417

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Nad referatem wywiązała się bardzo żywa dyskusja, w której brali udział pp. pro£. Dr. Erze'pki. ks. prałat Kłos, ks. rektor Cieszyński, dyr. Baranowski, dyr. Zaleski i Dr. Wojtkowski. . -

NOT A TKA.

Do numeru niniejs7.ego, zamykającego pięciolecie istnienia "Kroniki" dołączamy spis rzeczy za rok 1927 i krótki skorowidz za lata 1923-1927. Abonenci życzący sobie oryginalnej oprawy 5. rocznika "Kroniki" zechcą skierowywać zamówienia do Urzędu Statydycznego stoI. m. Poznania.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry