SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1968.07/09 R.36 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Andrzej P i e t r a s z k i e w i c z , Maciej S i kor s ki, Walerian S kor u p - s ki - Problemy poznańskiej służby zdrowia. Część 1. .5

MATERIAŁY

Mieczysław F e 11 - Powstanie Milicji Obywatelskiej w Poznaniu i jej udział w utrwalaniu władzy ludowej w 1945 r. .19 Teresa Z i ó ł k o w s k a - Studium Germanistyki na Uniwersytecie Poznańskim w latach .1919-1945. (Zarys). Aneks: Prof. dr Adam Kleczkowski (1883-1949). .35 Kornel M i c h a ł o w s k i - Karol Szymanowski w Poznaniu . 4 9 Antoni C z u b i ń s ki - Relegowanie Alfreda Bema z Uniwersytetu Poznańskiego w roku 1926. .63 Zygmunt H e m m e r l i n g - Jan Wojkiewicz (1906-1942) 7 5

KRONIKA

Alfred L a b o g a i Tadeusz O r l i k - Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1967. (Część pierwsza): Bonifacja Chodera, Henryk Czujewicz, Gerard Gorączko, Alfons Klafkowski, Maria Klimczyk, Jerzy Krasuski, Rajmund Krzyśko, Mikołaj Kujawiak, Jerzy Lutomski, Zenon Łakomy, Jerzy Marciniak, Mieczysław Morawski, Wincenty Pezacki, Stefan Reszkowski, Halina Ryffert, Piotr Salkie- · wicz, Irena Westfal, Barbara Zielniewicz. .85

Jubileusze Tadeusz Ś w i t a ł a - 40 lat pracy zawodowej Sylwestra Zugehoera

Sprawozdania

Marian G e n o w e fi ak - Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone ocenie działalności Dzielnicowej Rady Narodowej Jeżyce oraz uchwaleniu Planu Gospodarczego i budżetu miasta n a rok 1968 Ireneusz S o l i ń s ki - Szkoła Podstawowa imienia Jana Mazurka Tadeusz O r l i k Kronika obchodów 23 rocznicy wyzwolenia miasta (14-26 lutego 1968 r.).

Witold F r a n c u z i a k - Zlot byłych żołnierzy Armii "Poznań" (17 września 1967 r.). Anna Z a b i e l s k a Wydarzenia w Poznaniu 1967 roku. Część I.

Spis treści

ZDJĘCIA Centralnej Agencji Fotograficznej, Witolda Francuziaka, Zygmunta Hemmerlinga, Henryka Matuszewskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Stanisława Wiktora i Zbigniewa Zielonackiego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1968.07/09 R.36 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry