SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1968.04/06 R.36 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Tadeusz W Y s o c kil Henryk Z i ę t e k - Obchody 50 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej w Poznaniu i Wielkopolsce 5

MATERIAŁY

Zbigniew P o g o r z e l s ki - Problemy dsglouneracyjne Poznania 1 7 Ryszard D y l i ń s ki - Port rzeczny w Poznaniu w latach 1900-1938 29 Zygmunt P a t e r c z y k - Pięć lat działalności Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka w Poznaniu (1962-1967) . 5 5

ŻYCIE KULTURALNE

Władysława K l a w i t e r - Międzynarodowe Konkursy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu w latach 1966-1967. .71 Bogdan C i s z e w s k i - Opera Poznańska w sezonie artystycznym 1966/1967 93Ludgarda T a l a r o w s k a Wystawy i akcje oświatowe muzeów w "Roku Muzealnictwa". · .101

KRONIKA

Jubileusze Ireneusz S o 1 i ń s K i - Jubileusz 125-lecia "Bazaru" - hotelu Polskiego Biura Podróży "Orbis" w Poznaniu .109

Z żałobnej karty Marian O l s z e w s k i i Tadeusz Ś w i t a ł a - Zdzisław Cegłowski (1923-1968) 113 Alina G ł o w i n k o w s k a - Dr Maria Rymarkiewicz. .124 Tadeusz O r l i k - Pogrzeb ministra Stanisława Sroki .125

S P r a w o z d an i a Marian G e n o w e fi a k Sesje Rady Narodowej Miasta Poznania poświęcane problemom komunikacji oraz przygotowaniom do budowy Zespołów Osiedli Mieszkaniowych "Winogrady". .132 Tadeusz Ś w i t a ł a - Prochy działaczy podziemnej Polskiej Partii Robotniczej spoczęły na Cmentarzu Bohaterów. .151 Jan Z a ł u b s k i - Nowe ujęcie wody dla Poznania przekazane do eksploatacji .158 Urszula P a u l ó w n a - Wydarzenia w Poznaniu w 1966 roku. Część II. 162

ZDJĘCIA Cezarego Langdy, Franciszka Maćkowiaka, Henryka Matuszewskiego, Leona Perza, Kazimierza Przychodzkiego, Zygfryda Ratajczaka, Zbigniewa Staszyszyna, Jerzego U nierzyskiego, Grażyny Wyszomirskiej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1968.04/06 R.36 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry