SKŁAD KOMISJI W LATACH 1%3---1966

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1968.01/03 R.36 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

A r t y s t y c z n a : Karol Broniewski, Maria J anowska- Kopczyńska, Klara Kaulfusówna, Jerzy Młodziejowski, Jadwiga Musielewska- Mańkowska, Kazimierz Przybylski, Maria Szrajberówna.

Młodzieżowa: Paluszkiewicz, Lech

Adam J erzykowski, Bolesław Kotkowski, Sipiński, Zenon Szymankiewicz, Jarosław

Maria Mąkówna, Marian Ulatowski, Irena Winger.

N a z e w n i c t w a: Ignacy Kaczmarek, Stanisław Kołaczkowski, Marian Mika, Stanisław Kaczkowski, Kirył Sosnowski, Mieczysław Suchocki, Maria Szmytówna, Włodzimierz Wełnicz.

O p i e k i n a d z a b y t k a m i: Zbigniew Gainski, Franciszek Jaśkowiak, Henryk Kondziela, Witold Maisel, Tadeusz Płończak, Krystyna Sławska, Edward Tyc, Zbigniew Zieliński.

O r g a n i z a c y j n a : Kazimierz Borkowski, Tadeusz Majewski, Marian Starnawski.

u c z c z e n i a z a s ł u ż o n y c h: Tomasz Adamski, Kazimierz Górny, Witold Jakóbczyk, Józef Jurek, Kazimierz Kapitańczyk, Bernard Lisiak, Bernard Łuszczewski, Marian Michałowicz, Edmund Węcławski, Maria Wojciechowska. U r b a n i s t Y c z n a: Władysław Czarnecki, Adam Jerzykowski, Kazimierz Nowakowski" Zygmunt Paszek, Janusz Pawlak, Jarosław Ulatowski, Kazimierz Ulatowski, Zbigniew Zieliński.

W y d a w n i c z a i p a m i ą t e k: Zdzisław Grot, Franciszek Jaśkowiak, Kazimierz Kapitańczyk, Henryk Kondziela, Zygmunt Paszek, Henryk Śmigieiski, Tadeusz Świtała, Tadeusz. Wieczorkiewicz, Józef Wykrętowicz, Lech Zimowski.

W y kła d ó w i i m p r e z : Zdzisław Grot, Jan J achowski, Witold J akóbczyk, Ignacy Kaczmarek, Kazimierz Kapitańczyk, Tadeusz Kraszewski, Stanisław Strugarek, Helena Sza fran, Janusz Przewoźny, Zbigniew Zakrzewski, Wacław Zembrzuski, Lech Zimowski.

.... i. .,

· A.

'to

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1968.01/03 R.36 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry