SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1968.01/03 R.36 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

Str.

Ireneusz S o l i ń s ki: Pomnik Naczelnika zwrócony Poznaniowi (Uroczystość odsłonięcia pomnika Tadeusza Kościuszki 30 IX 1967 r.) . 5

MATEBIAŁY j

Zygmunt B u l z a c ki: Poczet poznańskich Bohaterów Związku Radzieckiego: 13 Szetiel Semonowicz A b r a mów. .16 Aleksander Wasilewicz A n d rej e w. .16 Batyr Dawranowicz B a b a j e w. .1 7 Anatol Siergiejewicz B o g d a n ó w .17 Aleksiej Andrjanowicz C a r e g o r o d s kij. .18 Mikołaj Dymitrowicz C h i t r o w. .19 Sergiusz Pawłowicz C z e r e p a c h i fi 19 Mikołaj I wanoijycz D e s z y fi .20 Paweł Semenowicz D o k u c z a ł o w. .20 Aleksander Iljicz F a d i e j ew. .21 Jaków Ignatowicz G o n c z a r o w. .22 Michał Romanowicz I w a n o w. .22 Iszankuł I z m a i ł o w. .23 Konstanty Jakowlewicz M a l i fi .23 Aleksy Piotrowicz M a r t y n o w. .2 4 Konstanty Fomicz M i c h a l e n k o. .24 Mikołaj Iwanowicz P o p o w. .26 Dymitr Stefanowicz S i e r g i e j ew. .25 Kirył Fiedotowicz S k w o r c o w. .26 Siergiej Timofiejewicz Wag i fi .2 7 Paweł Kuźmicz Wo ł c z e n k o. .27 Walentyn Michajłowicz Z i e l e ń c ów. .28 Czesław B u r d z i ń s ki: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" w latach 1957 - 1967. .29 Henryk K o n d z i e l a: Ochrona i konserwacja zabytków w Poznaniu w latach 1960 - 1966. .49 Franciszek Ł o z o w s ki: Z działalności Wielkopolskiej Grupy Operacyjnej Ministerstwa Przemysłu w 1945 roku .69 Katarzyna Pa j owa: Wyjazdy zagraniczne artystów 1 zespołów artystycznych Poznania w latach 1945-1965. Część druga .73

ŻYCIE KULTURALNE

Janusz D e m b s ki: Sezon kulturalny w Poznaniu 1966/1967 8 3 Czesław R o m i ń s ki: I Międzynarodowy Festiwal Chórów Chłopięcych i Chłopięco- Męskich w Poznaniu (25-28 VI 1967 r.). .93

Spis treści

KRONIKA

Alfred L a b o g a 1 Tadeusz O r l i k : Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechnienia kultury za rok 1966 (Zenon Bączyk, Czesław Białas, Mirosława Bobrowska, Feliks Fornalczyk, Rajmund Hałas, Stanisław Hebanowski, Maria Klimczak, Leonard Kuczma, Jan Piaszczyński, Janusz Różański, Zofia Śliwińska, Władysław Wróblewski, Klementyna Zięciak). .99

Zżałobnejkarty Henryk N o w a c z y ń s ki: Jerzy Kordowski (1893-1966). .121 Florian D ą b r o w s ki: Prof. Stefan Bolesław Poradowski (1902-1967) 122 Tadeusz H. N o w ak: Wspomnienie pośmiertne o Kazimierzu Przystanskim 125

Sprawozdania Marian G e n o w e f i ak: Sesje Rady Narodowej miasta Poznania poświęcone sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 1966 oraz ocenie działalności poznańskiej służby zdrowia i stanu zdrowotności mieszkańców Poznania .127 Maria P a b e l: Szkoła Podstawowa im. Władimira Komarowa 140 Stanisław K u b i ak: Działalność Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania (1963-1966). .144

ZDJĘCIA Henryka Kondzieli, Janusza Korpala, Franciszka Maćkowiaka, Henryka Matuszewskiego, Józefa Myszkowskiego, Maksymiliana Myszkowskiego, Leona Perza, Kazimierza Przychodzkiego, Zbigniewa Staszyszyna i Grażyny Wyszomirskiej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1968.01/03 R.36 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry