REDAGUJE KOMITET

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1968.01/03 R.36 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

AleKsander Anholcer, Janusz Dembski (przewodniczący Kolegium Redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania"), Henryk Ko.idziela (sekretarz redakcji "Biblioteki Kroniki Miasta Poznania"), Stanisław Kubiak, Jerzy Kusiak (przewodniczący Komitetu Redakcyjnego), Jerzy Łangowski, Adam Łopatka, Władysław Markiewicz, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji "Kroniki Miasta Poznania"), Edward Zimmer, Jerzy Ziółek

Adres redakcji: P o z n a ń, plac Kolegiacki 17

PRENUMERATA

Zamówienia 1 przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Sfożna również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 4OV« wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wronia 23, tel. 20-46-88, za pośrednictwem PKO konto nr 1-6-100024. Egzemplarze numerów zdezaktualizowanych można nabywać w Przedsiębiorstwie U powszechnienia Prasy i Książki "Ruch" Oddział Rejonowy Poznan-Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221-6-282 NBP IV O/M.

Okładkę projektowała

Maria Dolna

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury Prezydium Rady Narodowej Miasta Poznania

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE

POZNAŃ 1968

Nakład 1680 + 100 egz. Arkuszy wyd. 13,4 Arkuszy druk. 10,0 Oddano do składania 9 X 1967 r. Podpisano do druku 22 I 1968 r. Druk ukończono w lutym 1968 r.

Papier druk. satyn. ki. V, 70 g, 70 x 100 cm. Zamówienie nr 529/19 S-5 Cena zł 7,

DRUKARNIA UNIWERSYTETU im. A. MICKIEWICZA-POZNAŃ. UL. FREDRY 10

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1968.01/03 R.36 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry