2/4 VI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.10/12 R.35 Nr4

Czas czytania: ok. 8 min.

16/18 VI

16/18 VI

13 IV

18/20 V

Sezon Filharmonii Poznańskiej 1966/1967

Chóry "Arion", "Harmonia", "Lutnia", "Moniuszko" ł Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego przygotowane przez Witali sa Dorożałę, Karola Broniewskiego, Edmunda Maćkowiaka i Tomasza Droszcza. Dyrygent Karol Broniewski: Ballada o Florianie Szarym SL Moniuszki (chóry męskie), Sonety krymskie SL Moniuszki (chóry mieszane).

Zespół chłopięcych sopranów Chóru im. Gieburowskiego. Dyrygent Jerzy Kołaczkowski: Pięć pieśni ludowych A. Panufnika.

Chóry Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego "Lutnia". Dyrygent Jerzy Kołaczkowski: Wesele lubelskie T. Szeligowskiego.

1950/51 Chór Chłopięcy Męski przy Państwowe] Filharmonii. Dyrygent Stanisław Wisłocki: Kolorowe melodie J. Ekiera.

Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowe] Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz: Audlte mortales B. Pękiela, llluxlt sol G. G. Gorczyckiego.

1951/52

20/23 XII Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowe] Filharmonii. Drygent Stefan Stuligrosz: Kolorowe melodie J. Ekiera.

28/29/30 III Chór Męski przy Państwowe] Filharmonii przygotowany przez Stefana Stuligrosza oraz połączone chóry Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego, Państwowe] Wyższej i Średniej Szkoły Muzycznej przygotowane przez Karola Broniewskiego. Dyrygent Stanisław Wisłocki: IX Symfonia d-moll L. v. Beethovena.

16/18 V Chór Męski przy Państwowe] Filharmonii przygotowany przez Stefana Stuligrosza oraz chór męski Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego przygotowany przez Karola Broniewskiego. Dyrygent Stanisław Wisłocki: Symfonia Faust Fr. Liszta.

13/15 VI Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowe] Filharmonii przygotowany przez Stefana Stuligrosza. Dyrygent Jan Krenz: Magn ljlca t J. S. Bacha.

20/21 VI Chór Męski przy Państwowe] Filharmonii przygotowany przez Stefana Stuligro - sza oraz połączone chóry Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego, Państwowej Wyższej i Średniej Szkoły Muzycznej przygotowane przez Karola Broniewskiego.

Dyrygent Stanisław Wisłocki: IX Symfonia d-moll L. v. Beethovena.

1952/53

5/7 IX Chór Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego przygotowany przez Karola Broniewskiego. Dyrygent Stanisław Wisłocki: Na glinianym wazoniku St. Wiechowicza.

4 XII Chór Męski przy Państwowej Filharmonii przygotowany przez Stefana Stuligrosza oraz Chór Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego przygotowany przez Karola Broniewskiego. Dyrygent Stanisław Wisłocki: Kantata serc T. Szeligowskiego.

20/22 II Chór Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego przygotowany przez Karola Broniewskiego. Dyrygent Stanisław Gajdeczka: Kantata Pamląci Chopina W. Gniotą.

27/29 III Chór Męski przy Państwowej Filharmonii oraz Chór Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego przygotowane przez Karola Broniewskiego. Dyrygent Stanisław Wisłocki: Kantata Prorok B. Woytowicza.

19/20/21 VI Chór Męski przy Państwowej Filharmonii przygotowany przez Stefana Stuligrosza oraz połączone chóry Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego i Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej przygotowane przez Karola Broniewskiego i Edmunda Maćkowiaka. Dyrygent Stanisław Wisłocki: IX Symfonia d-moll L. v. Beethovena.

11/13 IX

12 III

26;28 III

25/26 VI

Sezon Filharmonii Poznańskiej 1966/1967

1953/54 Połączone Chóry "Harmonia" i im. St. Moniuszki przygotowane przez Mariana Nagórskiego i Józefa Szulca. Dyrygent Stanisław Gajdeczka: Kantata Rapsod poznański S. B. Poradowskiego.

Chór Męski przy Państwowej Filharmonii oraz Chór Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego przygotowane przez Karola Broniewskiego. Dyrygent Stanisław Wisłocki: Kantata o pokoju St. Skrowaczewskiego.

Chór Męski przy Państwowej Filharmonii przygotowany przez Stefana Stuligrosza oraz chór Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej przygotowany przez Edmunda Maćkowiaka. Dyrygent Stanisław Wisłocki: Harnasie K. Szymanowskiego.

Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz' Chór z Kantaty nr 6 Z nami bądź J. S. Bacha, Ave verum corpus W. A. Mozarta, Kantata do artystów F. Mendelssohna, Hymn do pieśni M. Regera, Symfonia pokoju A. Panufnika (w tej pozycji udział chóru żeńskiego Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych "Jutrzenka" przygotowany przez Zofię Brzeżańską).

1954/55 17/19 XII Chóry żeńskie Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego i Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych przygotowane przez Karola Broniewskiego i Zofię Brzeżańską.

Dyrygent Józef Wiłkomirski: Nokturny K. Debussy'ego.

25/26 II Połączone chóry Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych. Chóry męskie: "Arion", "Echo", "im. St. Moniuszki", Związku Zawodowego Kolejarzy, Chóry Mieszane: "Halka", "Harmonia", "im. St. Moniuszki", Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego, Zespół Pieśni i Tańca "Po met". Chóry przygotowali: Karol Broniewski, Witalis Dorażała, Zygmunt Mahlik, Marian N agórski, Stanisław Szoffer, Józef Szulc, Alfons Ulrich, Marian Weigt. Dyrygenci - Stanisław Wisłocki i Edmund Maćkowiek: Do Melpomeny W. Lachmana, Polonez z op. Halka St. Moniuszki (chóry męskie), Nie chcemy wojny W. Lachmana, Kantata Pieśń o Wiśle S. B. Poradowskiego (chóry mieszane). 7 IV Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz: JUuxit sol G. G. Gorczyckiego, Chór z Kantaty nr 6 J. S. Bacha, Ave verum W. A. Mozarta, Kantata do artystów F. Mendelssohna (chór męski) 6 scen z Sagi o Frithjofie M. Brucha (chór męski). 24;25 VI Chór Mieszany Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego przygotowany przez Karola Broniewskiego. Dyrygent Karol Broniewski: Sonety krymskie St. Moniuszki.

15/16 VII Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz.

6 scen z Sagi o Frithjofie M. Brucha (chór męski), Msza C-dur Koronacyjna K. V. 317 W. A. Mozarta.

1955/56 28;29 X Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz' Laetentur coeli M. Zieleńskiego, Kantata llluxit sol G. G. Gorczyckiego, Msza C-dur Koronacyjna K. V. 317 W. A. Mozarta.

25/26 XI Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii i Chór Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej przygotowne przez Edmunda Maćkowiaka. Dyrygent Stanisław Wisłocki: Harnasie K. Szymanowskiego.

3 XII Połączone chóry szkolne Państwowych Wyższych Szkół Muzycznych. Dyrygent Jerzy Katlewicz: Miodośc (pieśń masowa) T. Sygietyńskiego, Kantata romantyczna S. Wiechowicza. Chór mieszany im. St. Moniuszki przygotowany przez Józefa Szulca. Dyrygent Józef Wiłkomirski: 2 części ze suity: T. N atansona Rutko, moja rutko i Matko, córkę, za m,qi:.

wydaj. 29/30 XI I

12/15 I I Il3/III 4/5 V

28/29 IX

21/22 XII

15/18 III

29/30 II I

15/16 IV

18 X

1;2 X I

30 XI

14/15 I II

2 IV

2/3 V

30 IX

10/11 X

29/30 X

14/15 XI

3/4 IV

Sezon Filharmonii Poznańskiej 1966/1967

Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyryguje Stefan Stuligrosz: Magnificat J. S. Bacha, Requiem W. A. Mozarta.

Wielki Chór Radia Berlińskiego. Dyrygent Helmut Koch: Oratorium Mesjasz J. FI. Haendla.

Wielka msza h-moll J. S. Bacha.

Chór Chopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz: Msza C-dur Koronacyjna C. V. 317 W. A. Mozarta.

1956/57

Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz: Kolorowe melodie J. E ki e r a.

Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz: Fantazja na fortepian, chór i orkiestrę L. V. Beethovena.

Połączone chóry okręgu i Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych. Chóry: "Arion", "Harmonia", Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego, im. SL Moniuszki, im. K. Kurpińskiego, przygotowane przez: Edmunda Maćkowiaka (ogólne kierownictwo), Witalisa Dorożałę i M ariana N agórskiego.

Dyrygent Józef Wiłkomirski: Ave Maria J. Brahmsa (chóry żeńskie), Rapsodia J. Brahmsa (chóry męskie).

Chóry mieszane Państwowej Wyższej i Średniej Szkoły Muzycznej przygotowane przez Edmunda Maćkowiaka i Włodzimierza Maniszewskiego. Dyrygent Józef Wiłkomirski: III Symfonia Chór Chłopięcy Historia mąki

Pieśń nocy K. Szymanowskiego.

Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz: śmierci Chrystusa H. S c h li t z a .

1957/58

Wyszej i Średniej Szkoły Muzycznej przygotowane Włodzimierza Maniszewskiego. Dyrygent Stanisław

Chóry mieszane Państwowej przez Edmunda Maćkowiaka Wisłocki: IX Symfonia d-moll L. V. Beethovena.

Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz: Requiem d-moll K. V. 620 W. A. Mozarta.

Chór mieszany Państwowej Filharmonii w Krakowie przygotowany przez Józefa Boka i Stanisława Gałońskiego. Dyrygent Stanisław Wisłocki: Stabat Mater K. Szymanowskiego.

Chór męski "Arion" przygotowany przez Witalisa Dorożałę. Dyrygent Jerzy Młodziej owski: Opowieść o św. Jacku Odrowążu J. Młodziej owskiego Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz: Medytacj a Siedem słoto Zbawiciela FI. vittadiniego.

Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz: Negro spirituals

1958/59

Chór Radia Lipskiego. Dyrygent Herbert Kegel: Schicksalslied J. B r a h m s a , D i e Erziehung der Hirse P. D e s s a u .

Chór Żeński Państwowej średniej Szkoły Muzycznej przygotowany przez Włodzimierza Maniszewskiego. Dyrygent Henryk Czyż: Simfonia antarctica R. Vaughan Williamsa.

Chóry Mieszane Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej przygotowane przez Edmunda Maćkowiaka Włodzimierza Maniszewskiego. Dyrygent Jerzy Katlewicz: Oifeusz Ch. W. Glucka.

Międzyspółdzielniany Chór Mieszany im. SL Moniuszki. Dyrygent Stefan Stuligrosz: Kantata Milda SL Moniuszki.

Chór Mieszany "O gniwo" Katowice przy Państwowej Filharmonii Śląskiej przygotowany przez Edmunda Kajdasza i Międzyszkolny Chór Chłopięcy przygotowany przez Jana Nowickiego. Dyrygent Jerzy Katlewicz: Oratorium Juda Machabeusz 1. FI. Haendla.

10/11 i v 29/30 v

26127 VI

8/10 I 13/14 IV

11/12 VI

25/26 VI

26 xi

29 III*

2/4 I I 2/4 I I I 21 IV 18jX) V

7;9 IX 9/11 XI 20;23 XII 1;3 II 21;23 III 23;25 V 4 VI*

9 VI

22 IX ** 20 X ** 21;23 XI 11 XII **

Sezon Filharmonii Poznańskiej 1966/1967

Chór Ghłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz.

Oratorium Siedem słów Zbawiciela na krzyżu. J. Haydna.

Połączone chóry mieszane: im. K. Kurpińskiego, Studium Nauczycielskiego nr 2, im. L Paderewskiego (Żabikowo) oraz chór męski "Arion" przygotowane przez: Mariana N agórskiego, Franciszka Szulca, Witalisa Dorożałę. Kierownictwo chórów - Edmund Maćkowiak. Dyrygent Jerzy Katlewicz: Oratorium Stworzenie świata J. Haydna.

Chór Mieszany Państwowej Filharmonii w Krakowie przygotowany przez Józefa Boka, Zespół Chłopięcych Sopranów Państwowej Filharmanii w Poznaniu.

Dyrygent Jerzy Katlewicz: Carmina Burana O Orffa.

1959/60 Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz: Oratorium Boże Narodzenie J. S. Bacha.

Chór Filharmonii Narodowej (Warszawa). Kierownik chóru Roman Kuklewicz i Zespół Sopranów Poznańskiej Szkoły Chóralnej przygotowany przez Jana Nowickiego. Dyrygent Jerzy Katlewicz: Pasja według św. Mateusza J. S. Bacha: Spółdzielczy Chór Mieszany im. St. Moniuszki. Kierownik chóru Zdzisław Szostak. Dyrygent Jerzy Katlewicz: Harnasie K. Szymanowskiego.

Połączone chóry mieszane okręgu I Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego: Chór Związku Nauczycielstwa Polskiego, Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego i Studium Nauczycielskiego nr 2 przygotowane przez Mariana N agórskiego i Stanisława Kulczyńskiego. Dyrygent Jerzy Katlewicz: IX Symfonia d-moll L. v. Beethovena.

B. Koncerty a cappella

1948/49 Chór Chłopięcy i Męski im. Gieburowskiego. Dyrygent Stefan Stuligrosz.

1949/50 Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz.

1950/51 Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz.

1951/52 Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz.

Chór Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego pod patronatem artystycznym Państwowej Filharmonii. Dyrygent Karol Broniewski.

Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz.

1952/53 Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz.

9 II** U III** 24 II I 20 IV **

6 X 16 XI 25 XI 4 I 29/31 I 8 II 19121 III 12 V

15 X 16 X *** 18 X 29 XI**** 6 XII 23 I 25/26 II

6V 6 VII

16 X 7 XI 14 XI 8 XII

19 I

28 III

Sezon Filharmonii Poznańskiej 1966/1967

Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz oraz Chór Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego pod protektoratem artystycznym Państwowej Filharmonii. Dyrygent Karol Broniewski. Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz.

1953/54 Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz.

Chór Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz.

Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz.

1954/55 Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz.

Drezdeński Chór Chłopięcy "Kreuzohor". Dyrygent Budolf Mauersberger.

Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowe] Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz.

Chóry męskie: "Arion", "Echo", "Moniuszko" - Związku Zawodowego Kolejarzy, chóry mieszane: "Halka", "Harmonia", "Moniuszko", Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego, Zespół Pieśni i Tańca "Pomet". Dyrygenci: Witalis Dorożała, Marian N agórski.

Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz.

1055/56 Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz.

Chór Mieszany Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Dyrygent Edmund Maćkowiak.

Chór Mieszany Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego. Dyrygent Zdzisław Kamiński.

Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz.

1956/57 9 VI Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz.

1 III 9 VI 10 XII 30 XII 3 III

24 X 26 XI 30 XII 12 I 22 V 12 VI 13 VI

1957/58

Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz.

1958/59 Chór Chłopięcy i Męski przy Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz.

S Kronika miasta Poznania

Sezon Pilharmonii Poznańskiej 1966/1967

24 X 23 XI 29/30 XII 29 I 4 IV 9 IV

1959/60 Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz.

Poznański Chór Chłopięcy. Dyrygent Jerzy Kurczewski.

Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii. Dyrygent Stefan Stuligrosz.

Zebrała: Anna Bystrzonowska

* Aula Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej.

** Aula Muzeum Narodowego.

*** Sala Opery im. St. Moniuszki.

»**' Sala Kameralna Państwowej Filharmonii.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.10/12 R.35 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry