SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.07/09 R.35 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Tadeusz W Y s o c k i I Henryk Z i ę t e k : Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. .5

MATERIAŁY

Roman K o z ak: Stadion miasta Poznania. (Budowa, awaria i przebudowa największej sportowej inwestycji Poznania w latach 1929-1939) 15 Henryka i Zbigniew N a m y s ł o w s c y: Rozwój lecznictwa otwartego w Poznaniu w latach 1945-1965. Część II. Lata 1961-1965. .27 Marian O l s z e w s ki: Naloty bombowe zachodnich aliantów na Poznań w 1941 i 1944 roku (Część druga). .43

KRONIKA

Alfred L a b o g a I Tadeusz O r l i k : Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1966. Część L (Jan Baier, Tadeusz Błaszczyk, Zbigniew Bogacki, Tadeusz Cyprian, Roman Drews, Zygmunt Frąckowiak, Julian Haliasz, Zdzisław Jankowski, Jerzy Lisowski, Jerzy Łączkowski, Benon Miśkiewicz, Tadeusz Plebański, Barbara Ratajczak, Tadeusz Rut, Olech Szczepski, Tadeusz Wojno) 57

Rektorzy poznańskich uczelni

Tadeusz Ś w i t a ł a: Prof. dr Stefan Bączyk chowania Fizycznego.

rektor Wyższej Szkoły Wy

.83

Sylwetki uczestników Rewolucji Październikowej

Henryk J a n t o s: Edward Stokowski

Z żałobnej karty

Bogdan C i s z e w s ki: Stanisław J arocki . · Stefan S t u l i g r o s z: Wspomnienie o Gertrudzie Konatkowskiej

.91 92

Sprawozdania

Marian G e n o we fi ak: Sesje Rady Narodowej m. Poznania pOSWIęcone problemom życia kulturalnego oraz planowi rozwoju gospodarczego miasta w latach 1966-1970. Aneks: l. Fragmenty Uchwały Rady Narodowej m. Poznania z 27 X 1966 r. w sprawę kierunków polityki kulturalnej w Poznaniu na lata 1965-1970. 2. Uchwała Rady Narodowej m. Poznania w sprawie planu rozwoju gospodarczego miasta Poznania na lata 1966-1970 (fragmenty). .96i* w Polsce Ludowej Tadeusz O r l i k: Kronika obchodów 22 rocznicy wyzwolenia miasta (18-26 II 1967 r.).

ZDJĘCIA

Bronisława Błaszkiewicza, Witolda Czarneckiego, Henryka Matuszewskiego, Maksymiliana Myszkowskiego i Czesława Romińskiego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.07/09 R.35 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry