REDAGUJE KOMITET

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.07/09 R.35 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

AleKsander Anholcer, Janusz Dembski (przewodniczący Kolegium Redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania"), Henryk Kondziela (sekretarz redakcji "Biblioteki Kroniki Miasta Poznania"), Stanisław Kubiak, Jerzy Kusiak (przewodniczący Komitetu Redakcyjnego), Jerzy Łangowski, Adam Łopatka, Władysław MarkieWICZ, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji "Kroniki Miasta Poznania"), Edward Zimmer, Jerzy Ziółek

Adres redakcji: P o z n a ń, plac Kolegiacki 17

PRENUMERATA

Zamówienia I przedpłaty na prenumeratą przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł. Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40% wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wronia 23, tel. 20-46-88, za pośrednictwem PKO konto nr 1-6-100024. Egzemplarze numerów zdezaktualizowanych można nabywać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy I Książki "Ruch" Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 122146-282 NBP IV OjM.

Okładkę projektowała

Maria Dolna

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury qaq Prezydium Rady Narodowe} Miasta Poznania

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE

POZNAŃ 1967

Nakład 1670+100 egz. Ark. wyd. 13,2. Ark. druk. 8,625. Oddano do składania 12 V 1967 r. Podpisano do druku 28 VII 1967 r. Druk ukończono w sierpniu 1967 r.

Papier druk. sat. ki. V 70 g 7 Ox 10 O cm. Zamów, nr 284/244. A-5 Cena zł 7 , - DRUKARNIA UNIWERSYTETU im. A. MICKIEWICZA-POZNAŃ UL. FREDRY 10

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.07/09 R.35 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry