UWAGI W SPRAWIE STUDJÓW AKADEM. W POZNANIU 397

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Wydziały L a t a

III .:: ..<:: aJ "'C 'o - ..... ..Jfi>

Liczba egzamin6w końcowych: dyplomowe .. . magisters' ie mzymer- doktor- nostryfi. . I skie skie kacja l nIluczycle .

W. prawniczy 1920-22 l 320 228 12 1923 1410 183 5 1925 1185 120 5 W. lekarski 1920-22 274 21 97 1923 431 15 63 1925 441 57 9 W. filozoficz. 1920-22 571 98 19 1923 767 41 12 1925 1047 37 24 W. roln.-Ieśny 1920-22 512 101 18 2 1923 515 63 24 3 1925 244 43 45 3 UWAGI: Liczbę student6w za okres 19201-192213 podano przeciętną, - liczbę egzllmin6w zaś pełną. Egzaminy końcowe lekarskie zaliczono do dyplomowych, a nie do doktorskich. Trudno rozstrzygnąć, które egzaminy uważać należy za właściwe zakończenie studjów. Są takiemi niewątpl'wie egzaminy dyplomowe wzgI. magisterskie, nauczycielski'e itp. Egzamin inżynierski na wydziale rolniczo-leśnym zdają także dyplo.:. mowani już rolnicy, ponieważ jednak przvgotowanie do niego wymaga dodatkowych studiów, liczymy go również jako egzamin końcowy. Nie liczymy do końcowych natomiast egzaminów doktorski,ch (poza medycyną) oraz nostryfikacyjnych. Nostryfikacje zachodiły prawie wyłącznie na wydziale lekarskim, sądzę dla tego, że nostryfikacja łączy w sobie dodanie tytułu dr. med. Aby uwzględnić jednakże i ten fakt, że często doktoranci i kandydaci nostryfikacyjni zapisują się przez pewien czas na studja dalsze, wyliczamy dodatkowe cyfry re13.tyWne dotyczące tych kategoryj egzaminów. Na wydziale prawa i nauk politycznych zdało egzamin kańcowy: średnio co rok 1920-22 : 5,8% studentów, 1923 : 13,0%, 1925 : 10,1-%, egzamin doktorski w tychże, okresach 0,3 - 0,4 -0,4%,.

Na wydziale lekarskim zdało egzamin końcowy : średnio co rok 1920-22 : 2,6%, 1923 : 3,5, 1925 : 12,9°/ 0 ; nostryfikant6w było 11,7 - 14,6 - 2,0%. Na wydziale filozoficznym (wzgI. humanistycznym i matematyczno-przyrodniczym) zdało egzamin końcowy : rocznie

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1927 R.5 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry