3G

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.04/06 R.35 Nr2

Czas czytania: ok. 12 min.

Katarzyna Pajowa

Od roku 1946 kierownictwo artystyczne tego chóru spoczywa w rękach Wiktora Buchwalda. On też przygotował zespół do występów zagranicznych i dyrygował nim na Festiwalu. Chór wystąpił na Węgrzech trzykrotnie, wszędzie przyjmowany serdecznie, a jury Festiwalu wobec znacznie wyższego poziomu artystycznego "Hasła" od pozostałych zespołów chóralnych odstąpiło od sklasyfikowania go.

W roku 1952 chór wyjechał wraz z zespołem Opery Poznańskiej do Moskwy, gdzie wystąpił w przedstawieniach operowych: Bunt żaków Szeligowskiego i Borys Godunow Musorgskiego. Ponadto chór śpiewał na koncertach dla pracowników drukarni dziennika "Prawda" i w Centralnym Domu Kultury Kolejarza w Moskwie. Ponownie Chór Męski Związku Zawodowego Kolejarzy "Hasło" wyjechał za granicę w 1961 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki wyznaczyło chór na Festiwal Chórów im. Beli Bartoka w Debreczynie. W wyniku eliminacji "Hasło" zajęło V miejsce otrzymując wyróżnienie i płaskorzeźbę z podobizną Beli Bartoka. N a Węgrzech chór koncertował w Budapeszcie, w Nowym Sadzie, w szpitalach i zakładach pracy. Ostatni wyjazd zagraniczny chóru miał miejsce w 40-1ecie istnienia (1962). Na zaproszenie słowackiego Chóru Nauczycieli "Hasło" wystąpiło wobec set-ek turystów z Moskwy i Londynu na estradzie w Tatrzańskiej Łomnicy w Czechosłowacji. Chór "Hasło" przetarł ścieżki dla wielu poznańskich zespołów, które w następnych latach koncertowały ma Węgrzech i w Czechosłowacji. Ambasadorami kultury polskiej (w krótkich spodenkach - jak mówią zagraniczni dziennikarze) stali się w latach 1945-1965 mali śpiewacy z Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej i Poznańskiego Chóru Chłopięcego. Jako pierwszy wyjechał za granicę już w 1949 r. Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Wziął on udział w II Światowym Festiwalu Młodzieży w Budapeszcie. Trzydzieści dziecięcych głosów porwało słuchaczy. Chór powrócił w chwale laureata, przywożąc z Budapesztu II nagrodę w konkurencji zespołów szkolnych. Rok 1956 był w historii Poznańskiego Chóru Chłopięcego szczególnie wypełniony podróżami zagranicznymi. W lipcu chór po raz wtóry wyjechał na Węgry, koncertując w kilku miastach, między innymi w Budapeszcie i Debreczynie. Wszędzie czekało chłopców serdeczne przyjęcie, owacje, kwiaty. W sierpniu zespół po raz drugi przekroczył granicę polską, tym razem na zaproszenie południowych sąsiadów. Radio Praga zaprosiło zespół na nagrania radiowe. Polska pieśń w świetnym wykonaniu Chóru miała pozostać w Czechosłowacji, wejść do repertuaru chórów czeskich i trafić poprzez głośniki do milionów słuchaczy. W tym samym roku chór koncertował także w Berlinie, dając tam jeden koncert. Upłynęły trzy pracowite lata. Poznański Chór Chłopięcy doskonalił poziom wykonania, koncertował w Poznaniu i Wielkopolsce. W sierpniu 1959 r. wyjechał w kolejną podróż artystyczną - tym razem do słonecznej Bułgarii, gdzie wystąpił czterokrotnie m. in. w Warnie i Plowdiw. Jeszcze po sześciu latach, w czasie pobytu ojców miasta Plowdiw w Poznaniu, z zachwytem wspominano koncert chóru. W październiku tegoż roku chór wyjechał po raz drugi do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Tam berlińskie Radio dokonało nagrań archiwalnych, a następnie chór podróżował z cyklem koncertów, wszędzie porywając bez reszty widownię. N ajlepszym dowodem dużego sukcesu jest fakt, że w latach 1960-1965 chór jeszcze sześciokrotnie odwiedził Niemiecką Republikę Demokratyczną. Repertuar, który prezentuje Poznański Chór Chłopięcy, obejmuje obok utworów średniowiecznych mistrzów kompozycje współczesne. Prasa niemiecka i słuchacze zestawiali często poznański chór ze znanymi niemieckimi chórami chłopięcymi Thomanerchor (Lipsk) i Kreutzchor (Drezno). W roku 1963, podczas pobytu chóru

Ul

Ę ..: llIlUllI.

Historyczne zdjęcie Chóru Męskiego Związku Zawodowego Kolejarzy "Hasło" pod dyr. Wiktora Buchwa1da wykonane przed gmachem parlamentu węgierskiego w czasie pierwszego pobytu chóru poznańskiego za granicą (Budapeszt 14--28 VIII 1948 r.)

III im

II Festiwal Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej w Budapeszcie w sierpniu 1949 r. Zdjęcie Poznańskiego Chóru Chłopięcego pod dyr. Jerzego Kurczewskiego wykonane w czasie koncertu w sali Konserwatorium im. Franciszka Liszta w Budapeszcie

KatarzYna Pajowa

W kolejnej podróży artystycznej (9-13 VII 1%4r.) Poznański Chór Chłopięcy pod dyr. Jerzego Kurczewskiego koncertuje na dziedzińcu Wyższej Szkoiy Pedagogicznej w Zwickau (Niemiecka Republika Demokratyczna)

w Lipsku, nadarzyła się okazja spotkania z Thomanerchor. Jego kierownik artystyczny Rudolf Mauersberger z głębokim uznaniem wyrażał się o poznańskiej interpretacji utworów Bacha. Żywą dyskusję wywołały utwory Krzysztofa Pendereckiego i Andrzeja Koszewskiego. Mali ambasadorzy polskiej kultury wszędzie pozostawili po sobie dobre wspomnienie i ugruntowali opinię o wysokim poziomie polskiej sztuki śpiewaczej. Trzecim z kolei reprezentantem kultury polskiej za granicą w latach 1945-1965 był Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii pracujący od 25 lat pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Pierwszą podróż zagraniczną chór odbył w 1951 r. Z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Sztuki reprezentował on Polskę na Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Berlinie. Na Festiwalu i poza nim chór koncertował w Niemieckiej Republice Demokratycznej osiem razy przyjmowany z wzrastającym zachwytem. W roku następnym (1952) chór ponownie przekroczył granicę niemiecką, by wystąpić dziewięciokrotnie przed publicznością. Ostatni, dziewiąty z kolei koncert odbył się w G6rlitz z okazji zakończenia etapu Wyścigu Pokoju dla dziennikarzy i obserwatorów towarzyszących wyścigowi z wielu krajów Europy. Chór odwiedził Niemiecką Republikę Demokratyczną ponownie w 1957 r. W Berlinie, w rozgłośni Radia dokonano 45"'minutowego.nagrania archiwalnego, a koncert w Poczdamie był w całości transmitowany przez telewizję Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

W drugiej połowie czerwca 1958 r. chór wyruszył w podróż do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Konfrontacja osiągnięć artystycznych zespołu z wymagającą i doświadczoną muzycznie publicznością radziecką przysporzyła zespołowi nowych laurów. Chór koncertował czterokrotnie: w Mińsku, Rydze, Leningradzie i Moskwie i przywiózł z podróży bogatą tekę pochwalnych recenzji oraz pełne uznanie artystów tej miary, co Dawid Ojstrach i Aleksander Swiesznikow. Kolejna podróż artystyczna (1960) zaprowadziła chór do Rumunii i Bułgarii.

Tournee artystyczne rozpoczęło się w drugiej połowie czerwca cyklem koncertów w siedmiu miastach Rumunii. Bukareszt przyjął popularne już w świecie "poznańskie . słowiki" na cztery koncerty. W Braszewie odbyły się dwa koncerty, w tym jeden dla robotników fabryki samochodów ciężarowych z okazji Zjazdu Rumuńskiej Partii Robotniczej. Z Rumunii zespół wyruszył bezpośrednio do Bułgarii. Po entuzjastycznie przyjętych koncertach w Sofii, chór koncertował w ośmiu miastach. Sławę zespołu na estradach zagranicznych ugruntowały doskonała wręcz precyzja muzyczna i prostota młodych artystów. Południowi słuchacze nazwali Chór "orkiestrą głosów".

Rok rocznie w składzie zespołu zachodziły duże zmiany. Przeszkoleni, doświadczeni śpiewacy wyrastali z krótkich spodenek i odchodzili. N a ich miejsce przychodzili debiutanci, a chór jakby tego nie zauważał, śpiewał coraz piękniej i dojrzalej. W marcu 1961 r. chór wyjechał na tournee artystyczne do Francji. Trasa podróży przebiegała przez Nancy, Lens, Bruay, Paryż i Strasburg. Koncerty w Paryżu i Strasburgu były w całości transmitowane przez fracuskie radio. W lutym 1963 r., jako czwarty polski zespół artystyczny licząc od 1945 roku, chór wyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki Pn. i Kanady, dając koncerty w trzydziestu dwóch miastach. Kwiaty i łzy rozentuzjazmowanej Polonii, symboliczne klucze do miast oraz rzeczowe recenzje znawców i krytyków muzycznych, to bilans pierwszej podróży chóru po drugiej półkuli. Amerykańska reklama z właściwą sobie sugestywnością podchwytywała i kolportowała slogany w ro

Zdjęcie wykonane po koncercie Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii poznańskiej pod dyr. Stefana Stuligrosza w sali Friedrichstadt Pa1ast w Berlinie (22 IV-6 V 1952 r.)

KatarzYna Pajowa

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej pod dyr. Stefana Stuligrosza przebywał w dniach od 12-28 VI 1958 r. w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, koncertując m. in. w Moskwie w sali im. Piotra Czajkowskiegodzaju: "siedemdziesiąt pięć wspaniałych głosów - jeden instrument", "Stuligrosz dyrygent - hipnotyzer". Impresario amerykański Sol H urok powiedział wobec przedstawicieli Polskiej Agencji Artystycznej, iż " . . . C h ó r jest jedną z najbardziej atrakcyjnych pozycji wymiany kulturalnej między Europą a Ameryką". Chór śpiewał w Nowym Jorku w słynnej Carnegie Hall - sali koncertowej, w której koncertowały największe sławy muzyczne świata. W tej właśnie sali przysłuchiwał się koncertowi chóru znakomity dyrygent Leopold Stokowski, wyrażając potem swoje gorące i szczere uznanie dla muzycznej doskonałości zespołu. Ważkim momentem w amerykańskim toruinśe chóru była -wizyta u prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Pn. Johna Kennedy'ego. Z zainteresowaniem wysłuchał on zaimprowizowanego koncertu, a przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych i Polonii amerykańskiej wyrażali potem wielokrotnie przekonanie, że spotkanie dobrze przysłużyło się sprawie ugruntowania wśród Amerykanów opinii o wysokim poziomie kultury i sztuki w Polsce. Pamiętnym wydarzeniem była także wizyta w siedzibie Organizacji N arodów Zjednoczonych. Obcojęzyczny tłum otoczył chór, który przedstawił się oczywiście polską piosenką. Już po kilku taktach przedstawiciel administracji podszedł do dyrygenta informując o zakazie publicznego koncertowania w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Widząc jednak rozczarowanie na twarzach słuchaczy, zmienił decyzję i przy powszechnym aplauzie prosił dyrygenta o kontynuowanie koncertu. Był to pierwszy w historii koncert w gmachu Organizacji Narodów Zjednoczonych,

Kiedy w kwietniu 1963 r. chór powracał "Batorym" po pracowitych szeSC1U tygodniach do kraju, minister kultury i sztuki przesłał na ręce doc. Stefana Stuligrosza gratulacje tej treści: "Przesyłam Wam wyrazy szczerego uznania i podziękowania za Wasze sukcesy i postawę godną ambasadora polskiej sztuki". W październiku 1965 r. chór po raz drugi wyruszył w podróż za ocean. Tym razem dwumiesięczne tournee obejmowało dwadzieścia jeden miast. Kilka koncertów odbyło się w dużych ośrodkach uniwersyteckich przy pełnym aplauzie muzykalnej publiczności. Chór był pierwszym polskim zespołem, który wystąpił w najnowocześniejszej sali koncertowej świata Lincoln-Center w N owym Yorku. Z serdecznością i wzruszeniem podejmowały chór po raz drugi duże ośrodki polonijne w miastach: Buffalo, Chicago, Cleveland, Detroit, Iowa City, Passaic, Pittsburgh, Springfield i Washington. W drugiej części podróży "słowiki" po raz wtóry odwiedziły Kanadę. Koncerty odbyły się w Toronto i Montrealu. Z wszystkich dziewięciu podróży zagranicznych w latach 1945-1965 Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej rozsławiając polską kulturę muzyczną przywiózł wspaniałe sukcesy. Przez swój wysoki poziom wykonania wzbogacił dumę narodową rodaków przebywających od lat zagranicą, przysporzył wiele sławy polskiemu śpiewactwu i miastu, w którym wyrósł. Spółdzielczy Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki udał się w pierwsze zagraniczne tournee artystyczne w kwietniu 1959 r. do Niemieckiej Republiki Demo

J eden spośród dwudziestu koncertów Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej pod dyr. Stefana Stuligrosza w czasie drugiego pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn. (3 X-24 XI 1%5 r.) odbył się w sali Uniwersytetu w Hovard

Katarzyna Pajowa

Pamiątkowa fotografia z pierwszego wyjazdu za granicą (Jugosławia 19-30 VI 1 r.) Zespołu Pieśni i Tańca "Wielkopolska" pod kierownictwem Franciszka Banasiewicza i Romana Matysiakakratycznej na zaproszenie Chóru Górniczego "Kurt Schlosser" w Dreźnie. Chór pracował w 1959 r. pod dyrekcją Stefana Stuligrosza i pod jego batutą wystąpił w blisko stuosobowym składzie w regionalnych strojach z okolic Krobi i Gostynia dwukrotnie w Dreźnie, m. in. w sali Filharmonii Drezdeńskiej. Szczególny aplauz wzbudziły pieśni Stanisława Moniuszki. Przyjaźń chórów Drezna i Poznania umocniła się przez wizytę chóru "Kurt Schlosser" w Poznaniu w maju 1965 r. Drugą z kolei podróż artystyczną chór odbył w dniach od 27 lipca do 11 sierpnia 1962 r. do Węgier, na zaproszenie organizacji spółdzielczej "OKISZ". Poza okolicznościowymi występami, chór wystąpił z galowym koncertem w Budapeszcie. N awet upały nie odstraszyły miłośników pieśni. Sale były wypełnione po brzegi, a na estradzie przewijały się utwory polskich kompozytorów: Maćkowiaka, Moniuszki, Nowowiejskiego, Prosnaka, Szeligowskiego, Szymanowskiego i Wiechowicza. Podczas tego tournee kierownictwo artystyczne chóru spoczywało w rękach Zdzisława Szostaka. W sierpniu 1965 r. na zaproszenie Chóru im. Georgi Kirkowa z Sofii, Spółdzielczy Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki udał się do Bułgarii i śpiewał czterokrotnie na koncertach, w tym dwukrotnie w Sofii. Kierownictwo artystyczne sprawował tym razem Mieczysław Dondajewski.

Kolejnym przedstawicielem poznańskiego ruchu sp1ewaczego poza granicami kraju był wielokrotny laureat krajowych konkursów chóralnych - Chór Męski "Arion" kierowany przez Witalisa Dorożałę. Wyjazd zagraniczny tego chóru w 1961 r. związany był z udziałem w Międzynarodowym Konkursie im. Beli Bartoka w Debreczynie. W roku 1962 chór odbył drugą podróż zagraniczną, tym razem do Czechosłowacji na zaproszenie chóru "Bradian" z Trnawy. Chór koncertował sześciokrotnie. Szczególnie gorąco przyjęty był koncert w Karlovych Varach, wobec pięciu tysięcy słuchaczy - kuracjuszy z wielu krajów Europy. Przy okazji zorganizowano zwiedzanie Pragi, Bratysławy i Cieszyna, gdzie "Arion" występował kilkakrotnie na zaimprowizowanych koncertach.

Szóstym chórem wyjeżdżającym z Poznania za granicę był Chór Studentów Akademii Medycznej kierowany przez Jerzego Fischbacha. W sierpniu 1961 r. chór ten wyjechał na dwutygodniowy Międzynarodowy Obóz Studencki w Primorsku (Bułgaria), na którym wystąpił w ramach kilku koncertów, a ponadto wykonał program koncertowy dla chorych w szpitalu w Warnie. W sierpniu 1963 r. chór wyjechał na Węgry. Po raz drugi chór wyjechał na Węgry w 1965 r., tym razem na zaproszenie Towarzystwa Przyjaźni Węgiersko-Polskiej w Debreczynie. Koncert odbył się w auli Uniwersytetu w Debreczynie.

Ostatnim, siódmym z kolei wyjeżdżającym za granicę chórem poznańskim był 60-osobowy Chór Nauczycieli miasta Poznania im. Karola Kurpińskiego, którym dyryguje od początku istnienia Marian N agórski. Chór wystąpił w Bułgarii z czterema koncertami, m. im. w Sofii. Organizatorem tournee był Centralny Dom Nauczyciela w Sofii.

Możność prezentacji pieśni polskiej poza granicami kraju przez amatorskie zespoły chóralne Poznania świadczy o ich dojrzałości artystycznej i organizacyjnej. W chórach chłopięcych i studenckich rośnie nowe pokolenie pełnych entuzjazmu śpiewaków. Nierzadko sukcesy zagraniczne zespołów uświadamiały dopiero mieszkańcom Poznania, jakiej rangi zespoły działają w Poznaniu i jak dużą rolę społeczno-wychowawczą spełniają chóry.

Mile widziane na estradach zagranicznych są regionalne zespoły pieśni i tańca.

Poznań posiada dwa takie zespoły: Zespół Pieśni i Tańca Związku Młodzieży Socjalistycznej "Wielkopolska", utworzony w 1969 r. oraz Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia", utworzony w 1963 r.

Zespół "Wielkopolska" ośmiokrotnie reprezentował Poznań za granicą. Po raz pierwszy "Wielkopolska" wyjechała z kraju w 1960 r. udając się z dwoma koncertami pieśni i tańców ludowych do zaprzyjaźnionego z Poznaniem miasta targowego Zagrzeb w Jugosławii. Zespół odniósł tam duży sukces, kładąc podwaliny pod trwałą przyjaźń z miejscowym teatrem młodzieżowym. W czerwcu 1961 r. zespół po raz drugi wyjechał za granicę, tym razem na zaproszenie klubu muzycznego "Pro musica" do Szwecji. Duży sukces artystyczny w Szwecji zawdzięczał zespół między innymi urokowi wykonanych z temperamentem tańców polskich, a także bogactwu i barwności strojów regionalnych, które oczarowały gospodarzy. Kolejne tournee zagraniczne zaprowadziło zespół w maju 1962 r. do Agrigento na Sycylię na doroczny Festiwal Zespołów Młodzieżowych. Zespół był jedynym Teprezentantem polskiego folkloru. Oprócz koncertu festiwalowego zespół wystąpił w Libera. Kontakty z zespołami amatorskimi wielu krajów Europy dały członkom zespołu wyjątkową okazję do poznania sztuki ludowej, pieśni, tańców i strojów innych narodów. W tym samym roku zespół wyjechał ponownie za granicę, na zaproszenie zespołu artystycznego działającego przy Komunistycznym Związku Młodzieży Danii. "Wielkopolska" wystąpiła tam trzykrotnie, w tym dwa razy w Kopenhadze. Publiczność entuzjastycznie przyjęła program. Ze szczególnym wzruszeniem uczestniczyła w koncercie Polonia duńska. Drugi występ "Wielkopolski" odbył się w niecodziennych warunkach - w stołówce jednej z największych stoczni podczas przerwy śniadaniowej. Wysłuchało go z entuzjazmem sześć tysięcy robotników. Koncert zamienił się w prawdziwą manifestację przyjaźni. Niektóre punkty programu musiano bisować.

W roku 1964 zespół "Wielkopolska" wyjechał do Niemieckiej Republiki Demokratycznej na zaproszenie Powiatowego Domu Kultury w Plessa. Efektem udanej wizyty było kolejne zaproszenie na tournee po miastach okręgu Cottbus w czerwcu 196:5 r. Zespół urozmaicał swymi występami akademie jubileuszowe z okazji dwudziestolecia Wolnych Niemieckich Związków Zawodowych.

KatarzYna Pajowa

WYKAZ PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH CHÓRÓW I ZESPOŁÓW PIEŚNI I TAŃCA W LATACH 1945-1965

Lp. Nazwa zespołul Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej 2 Chór Męski "Arion" przy Pałacu Kultury 3 Chór Nauczycieli miasta Poznania 4 Chór Studentów Akademii Medycznej 5 Chór Związku Zawodowego Kolejarzy "Hasło" 6 Poznański Chór Chłopięcy 7 Spółdzielczy Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki

Razem:

8 Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia" 9 Zespól Pieśni i Tańca Związku Młodzieży Socjalistycznej "Wielkopolska"

Razem:

Zestawienie:

Chóry Zespoły pieśni i tańca

Razem:

Ilość wyjazdów koncertów 9 113 2 8 1 4 3 7 3 7 11 44 3 9 32 192 1 5 8 23 9 28 9 28

W roku 1965 zespół odbył jeszcze dwie pełne wrażeń podróże artystyczne. W lipca uczestniczył w Festiwalu Zespołów Artystycznych w Strażnicach w Czechosłowacji, a pod koniec lipca (w zmniejszonym do 25 osób składzie) wyjechał do Jugosławii, by jako jedyny reprezentant Polski uczestniczyć w Festiwalu Zespołów Pieśni i Tańca w Skopje. "Wielkopolska" należała tam do naj popularniejszych zespołów festiwalu, wzięła udział w międzynarodowym koncercie finałowym transmitowanym przez "Eurowizję". Zwłaszcza pełen temperamentu Oberek doczekał się kilku bisów i entuzjastycznych oklasków widowni. Rezultatem pobytu w Skopje było nawiązanie kontaktów z macedońskim zespołem "Orce Nikołow".

Szwedzkie Towarzystwo "Pro musica", które w 1961 r. gościło "Wielkopolskę", zaprosiło w 1%15 r. na swoje doroczne młodzieżowe spotkanie w U mea Zespół Pieśni i Tańca "Cepelia". Zespół ten jako jedyny reprezentant słowiańskich zespołów amatorskich miał zdobywać zagraniczne ostrogi w Skandynawii. Opiekun zespołu - Związek Spółdzielczości Pracy wyposażył go w stroje biskupińskie, szamotulskie, kościańskie i łowickie. Zespół wystąpił w Szwecji pięciokrotnie i zdobył uznanie wielotysięcznej widowni oraz przywiózł wiele pochlebnych recenzji. Podróże amatorskich chórów Poznania, to nie tylko radość i uznanie słuchaczy, zadowolenie i duma wykonawców, ale także duży wysiłek twórczy i wiele trudów organizacyjnych. Poznańskie zespoły chóralne dowiodły swą postawą pełnej dojrzałości i ofiarności w pracy nad doskonaleniem artystycznym. l

14 - 28 VIII 1948

14 - 28 VIII 1949

2 - l 5 VIII 1951

22 I V - 6 V 1952

Aneks

CHRONOLOGICZNY WYKAZ WYJAZDÓW ZA GRANICĘ CHÓRÓW I ZESPOŁÓW PIEŚNI I TAŃCA W LATACH 1945-1965

N azwa zespołu 2

Chór Męski Związku Zawodowego Kolejarzy "Hasło" pod kierownictwem Wiktora BuchwaIda

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii w Poznaniu pod dyrekcją Stefana Stuligrosza

Kraj i miejsce koncertu 3

WĘGRY Budapeszt Szeged

WĘGRY Budapeszt

NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA Berlin

NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA Berlin Rathenow N eustrelitz Schwerin Brandenburg G6rlitz

Cel podróży 4

U dział w Festiwalu Chórów Ro botniczych

U dział w II Festiwalu Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej w Budapeszcie

U dział w Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Berlinie

Podróż artystyczna, tournee koncertowe

U wagi 5

Chór dał ogółem 3 koncerty: Koncert w ramach festiwalu Koncert w Zakładach N aprawczych Taboru Kolejowego Koncert na dziedzińcu Domu Związkowego

Chór zdobył II Nagrodę w konkurencji dziecięcych zespołów chóralnych

Chór wystąpił z 8 koncertami

Chór wystąpił z 9 koncertami

15 XII 1952 - - 11 I 1953

16 VII -1 VIII 1956

24- 25 VIII 1956

26- 28 VIII 1956

9-23 IX 1957

Chór Męski Związku Zawodowego Kolejarzy pod dyrekcją Wiktora Buchwalda

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza

ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH Moskwa

WĘGRY Budapeszt Debreczyn Hajduszoboszlo CZECHOSŁOWACJA Praga

NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA Berlin NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA Berlin Poczdam Drezno Lipsk Bautzen Bad EIster Zwickau D6beln Oschatz

U dział w przedstawieniach operowych poznańskiej Opery im. Stanisława Moniuszki z Poznania w Moskwie

Podróż artystyczna, tournee koncertowe

Wykonanie nagrań radiowych utworów kompozytorów czeskich i polskich Występ artystyczny w Ambasadzie P RL w Berlinie

Podróż artystyczna, tournee koncertowe

Chór występował w spektaklach Opery Poznańskiej oraz dał 2 koncerty dla pracowników drukarni dziennika "Prawda" i w Centralnym Domu Kultury Kolejarza w Moskwie

Chór wystąpił z 3 koncertami

Chór wystąpił z 10 koncerta - mi, w tym 2 koncerty w Berlinie. Wykonano 45-min. nagranie w Radio Berlin. Koncert Berliński transmitowała telewizja NRD

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.04/06 R.35 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry