KATARZYNA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.04/06 R.35 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

PAJOWA

PODRÓŻE ZAGRANICZNE ARTYSTÓW I ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH POZNANIA W LATACH 1945-1965

Część pie rw sza

L WYJAZDY ZAGRANICZNE CHÓRÓW I ZESPOŁÓW PIEŚNI I TAŃCA

I\OK WYZWOLENIA z niemieckiego jarzma był 'dla instytucji artystycznych rokiem gorączkowej odbudowy. Bolesny bilans strat wojennych wyrównywało entuzjazmem wkraczające na deski scen i estrad nowe pokolenie aktorskie. Już w pierwszej połowie 1945 r., co kilka dni prasa poznańska donosiła o uruchomieniu nowej placówki kulturalnej. Trud odbudowy, zabiegi wokół scalania zespołów artystycznych, powoływanie nowych instytucji artystycznych - wszystko to odbywało się w atmosferze niesłabnącego zainteresowania społeczeństwa, cieszyło się jego poparciem i życzliwością. Polskie słowo z polskiej sceny, polska piosenka z polskiej rozgłośni - to były synonimy wolności. Do pierwszych środowisk, które zgłosiło swą gotowość podjęcia pracy artystycznej, należało środowisko amatorskiego ruchu śpiewaczego. Z prywatnych mieszkań, piwnic i strychów, z pełnej niebezpieczeństw konspiracji wyszło ono do sal koncertowych i auli szkolnych, prezentując polski repertuar i polską pieśń. W roku 1948 temu właśnie środowisku przypadł w udziale zaszczyt reprezentowania barw Poznania za granicą. Dotąd potrzebę kontaktów artystycznych z zagranicą zaspokajały relacje i opowiadania członków byłych teatrów przyfrontowych, wędrujących wraz z wyzwoleńczymi armiami od Oki po Szprewę, wspomnienia powracających z krajów europejskich i pozaeuropejskich jeńców i wygnańców. Na ogólną liczbę pięćdziesięciu jeden zespołowych wyjazdów artystycznych w latach 1945-1965 aż trzydzieści dwa razy wyjeżdżały poznańskie chóry. Nie wliczam tu dziewięciu wyjazdów zespołów pieśni i tańca, w skład których również wchodzą zespoły chóralne. Cyfry te świadczą o prężności i wysokim poziomie poznańskich zespołów chóralnych oraz o pełnej poświęcenia pracy muzyków i dyrygentów na polu popularyzacji dorobku polskiej pieśni i muzyki poza granicami kraju. Pierwszym reprezentantem poznańskich zespołów artystycznych za granicą był Chór Męski Związku Zawodowego Kolejarzy "Hasło". Wyjechał on w 1948 r. na Festiwal Chórów Robotniczych w Budapeszcie.

3*

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.04/06 R.35 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry