SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.04/06 R.35 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Jerzy T o p o l s k i i Lech T r z e c i a k o w s ki: U dział Wielkopolski w tworzeniu ogólnonarodowej kultury. .5

MATERIAŁY Marian O l s z e w s ki: Naloty bombowe zachodnich aliantów na Poznań w 1941 i 1944 roku. Część pierwsza .19 Katarzyna P a j o w a: Podróże zagraniczne artystów i zespołów artystycznych w latach 1945-1965. Część pierwsza .35 Janina D y d o w i c z o w a: Zarys dziejów Wytwórni Wyrobów Tytoniowych w Poznaniu (1920-1966). .55

ŻYCIE KULTUBALNE Bogdan C i s z e w s ki: Operetka Poznańska w latach 1991-1966

,1

KRONIKA

Alfred L a b o g a i Tadeusz O r 1 ik: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1965. (Dokończenie). (Zofia Brzeżańska-Andrzejewska, Jan Berdyszak, Wojciech Burtowy, Ryszard Danecki, Janusz Hojan, Wanda Jankowska, Stanisław Kamiński, Zdzisław Kandziora, Tadeusz Kraszewski, Alojzy Łuczak, Zygmunt Mahlik, Jerzy iMądrzak, Romuald Połczyński, Zbigniew Szumowski). .31

Rektorzy poznańskich uczelni Tadeusz Ś w i t a ł a: Stanisław Teisseyre - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych '" .97

Z żałobnej karty Tadeusz Henryk N o w ak: Włodzisław Ziembiński

.101

Sprawozdania Marian G e n o we fi a i k: Sesje Rady Narodowej Miasta Poznania pOSWlęcone sprawozdaniu z wykonania planu gospodarczego w latach 1961-1965 i problemom porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz poprawie warunków bytowych mieszkańców dzielnicy Wilda. An e k s: Fragmenty Uchwały Rady Narodowej m. Poznania z 27 września 1966 r. w sprawie poprawy warunków bytowych mieszkańców dzielnicy Wilda .103 Rajmund D y b c z y ń s ki: Dwudziestolecie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Franciszka Bartoszka w Poznaniu (1946-1966) . . 1 2 O

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.04/06 R.35 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry