III

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.01/03 R.35 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

MiędzYnarodowy Konkurs

KompozYtorski

ANEKS

SYLWETKI LAUREATÓW

ILHAN USMANBAS laureat I Nagrody

Urodził się w Istambule w 1921 r. W jedenastym roku życia rozpoczął naukę gry na wiolonczeli. W roku 1940 kontynuował studia w Konserwatorium i Istambule, a od 1942 r. w Ankarze, gdzie jednocześnie studiował w klasie kompozycji prof. Ferita Alnara. W Konserwatorium tym zdobył dyplom a w 1948 r. został asystentem. W roku 1963 był dyrektorem Konserwatorium. Od roku 1965 wykłada historię muzyki na Uniwersytecie w Ankarze. Do pierwszych kompozycji Ilhana Usmanbasa należy 6 preludiów na fortepian (1945). Później tworzy przeważnie kompozycje skrzypcowe. Dorobek jego składa się z kwartetów i koncertów smyczkowych, symfonii oraz utworów na skrzypce z towarzyszeniem fortepianu. Jest autorem muzyki filmowej, radiowej i dziecięcej.

Laureat I Nagrody Ilhan Usmanbas (Turcja)

IGOR KOWACZ laureat II Nagrody

Igor Kowacz urodził się 2 listopada 1924 r.

w Proletarsku k. Rostowa, w rodzinie znanego folklorysty i dyrygenta kaukaskiego Konstantego Kowacza. W latach 1954-1359 ukończył klasę kompozycji prof. W. Barabaszewa w Państwowym Konserwatorium w Charkowie. Od roku 1959 wykłada w Charkowskim Instytucie Sztuki.

Igor Kowacz jest autorem symfonii, suity na orkiestrę symfoniczną, koncertu na fortepian z towarzyszeniem orkiestry oraz kilkudziesięciu pieśni.

Laureat II Nagrody Igor Kowacz (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich)

I I I i IllIllA ./.

JH hlj ... 111 . ff : 5 : : f ..:.. ;:". .. ,.... ,

III

Międzynarodowy

I j I

H *..

II{Il/BOM :'1I{II{II{ ; ; '. l ' U I ;t. 'lIl III III I I A. u mall5I

BU

Jan Kapr (Czechosłowacja) otrzymał wyróżnienie

Konkurs

Kompozytorski

JAN KAPI1 honorowe wyróżnienie

Urodził się 12 marca 1914 r. w Pradze.

Studia kompozytorskie ukończył w 1938 r.

w Konserwatorium w Pradze i Akademii Muzycznej (1940). Od dłuższego czasu pracuje zawodowo. Najpierw jako reżyser radia praskiego, później jako redaktor naczelny wydawnictw muzycznych, a ostatnio jako profesor kompozycji w Akademii Muzycznej w Brnie. Jan Kapr skomponował operę, szesc symfonii, siedem kwartetów smyczkowych oraz wiele utworów instrumentalnych i wokalnych.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.01/03 R.35 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry