SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.01/03 R.35 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Ireneusz Sol ińs ki: Uroczystości w Poznaniu 18 lipca 11 r. Oddanie do użytku nowej gazowni. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej dzielnicy mieszkaniowej "Rataje". Sprowadzenie do Poznania urny z sercem gen. Henryka Dąbrowskiego. .5 Tadeusz Ś w i t a ł a: Zakłady Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" udekorowane Orderem Sztandaru Pracy I klasy. .25

MATERIAŁY

Bogumił Z i ó ł e k: Elementy rozwoju przemysłu w Poznaniu w dwudziestoleciu 1919-1939. · · .41 Janusz S z p u n ar: Przesłanki rozwoju poznańskiej spółdzielczości mieszkaniowej w latach 1919-1939. .59 Ludwik G o m o l e c: 150 lat Szkoły Podstawowej w Fabianowie 1315 1 -1065 73

2YCIE KULTURALNE

Janusz D e m b s ki: Sezon kulturalny 1965/66 w Poznaniu .83 Tadeusz B u go ws ki: III Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski dm. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu; (21-30 III 1966 r.). .90 Bogdan C i s z e w s ki: Opera Poznańska w sezonie 1965/66. .105

KRONIKA

Alfred L a b o g a i Tadeusz O r l i k: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1965. Część L (Wiktor Buchwald, Hieronim Kupczyk, Józef Samelczak, Henryka Strasińska, Stefan Stuligrosz, Stanisław Walendowski) 111

Jubileusze Tadeusz Ś w i t a ł a: 40-lecie pracy artystycznej 1 pedagogicznej Mariana Weigta .128

Z żałobnej karty Franciszek P a p r o c ki: Prof. dr Kazimierz Kaczmarczyk (1878-1966) Tadeusz Henryk N o w ak: Andrzej Kuryłło.

Tadeusz F i l i p i ak: Stanisław Stachowiak .131 .132

Jan Z a ł u b s ki: Przewodniczący Rady Państwa Edward Ochab udekorowany Odznaką Honorową Miasta Poznania i Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego". Marian Genowefiak: Sesje Rady Narodowej Miasta Poznania poświęcone kierunkom polityki lokalowej oraz sprawozdaniu z wykonania planu gospodarczego i budżetu miasta za rok 1965. Aneks: Fragmenty uchwał Rady Narodowej m. Poznania z dnia 5 IV 1966 r. w sprawie: Norm zaludnienia mieszkań oraz Kierunków polityki mieszkaniowej w latach 1966-1970 w Poznaniu 135 Urszula P a u l ó w n a: Wydarzenia w Poznaniu w 1965 r. Część II. . 156

ZDJĘCIA

Józefa Barankiewicza, Witolda Czarneckiego, B. J. Dorysa, Władysława Hubickiego, Eugeniusza Kitzmana, Henryka Matuszewskiego, Jana Mensfelda, Maksymiliana Myszkowskiego, Leona Perza, Kazimierza Przychodzkiego, Jerzego Unierzyskiego, Stanisława Wiktora i Grażyny Wyszomirskiej

Rysunek Ludwika Gomolca

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1967.01/03 R.35 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry