LISTY DO REDAKCJI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1966.10/12 R.34 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Szanowny Obywatelu Redaktorze! Autorka monografii "Poznańskie Towarzystwo im. Henryka Wieniawskiego w latach 1885-1965" zamieszczonej w zeszycie 4/65 "Kroniki" pomyliła się w przypisach.

l. Sala Lamberta to nie sala dzisiejszego kina "Apollo", lecz dawnego kina "Metropolis" . Uległa ona zniszczeniu w czasie walk o Poznań w lutym 1945 roku.

2. Duża sala koncertowa z pięknym parkiem nazywanym do roku 1918 "Wilhe1msh6he", a później "Wzgórze św. Łazarza" znajdowała się przy ulicy Niego1ewskich nr 19. Obecnie nieruchomość ta oznaczona jest jako nr 28/30 przy ul. Samuela Eng1a i sięga do ulicy Władysława Kniewskiego nr 23. Dzierżawcą sali koncertowej, estrady i parku na tej nieruchomości był do chwili zabudowania jej domami mieszkalnymi członek Towarzystwa Śpiewu "Harmonia" - Bolesław Swiderski. W latach 1 -A1920 odbywały się na "Wzgórzu" polskie imprezy kulturalne organizacji polskich m. in. również obchód 25-1ecia Koła Śpiewackiego Polskiego w roku 191) oraz Wystawa Przemysłowa w roku 19)8 - w 60 rocznicę założenia Towarzystwa Przemysłowców. W roku 19)3 "Wzgórze" zakupiła Spółka Akcyjna "Teatr Polski" z zamiarem urządzania tam w okresie letnim (maj-wrzesień) przedstawień teatralnych. Mimo usilnych starań m. in. dr Bolesława Krysiewicza, policja pruska nie wyraziła zgody na otwarcie polskiej sceny letniej. Pod koniec lat międzywojennych (1919-1939) sporządzono plan podziału nieruchomości i po rozbiórce sali wybudowano tam dwa duże domy mieszkalne (ul. Samuela Eng1a nr 28 i 30). N a pozostałym miejscu zbudowano w ostatnich latach trzy dalsze bloki mieszkalne w tym jeden przy ulicy Kniewskiego nr 23 oraz żłobek. 3. "Zameczek" z ogródkiem (b. Fe1dsch16sschen), położony przy ulicy Głogowskiej nr 34 (dawniej była inna numeracja), nabyli około 1921 r. bracia Stempniewiczowie z przeznaczeniem na fabrykę kosmetyków. Obecnie mieści się tam Wydział III Fabryki Kosmetyków "Lechia" .

4. "Złoty łańcuch", jako nagrodę dla najlepszego chóru poznańskiego, ufundował prezydent Poznania Cyryl Rataj ski w roku 1925 z okazji jubileuszu "Harmonii".

Ignacy

Kaczmarek

Od Redakcji: Drukujemy uwagi inż. Ignacego Kaczmarka w przeświadczeniu, że pochodzą one od osoby najbardziej kompetentnej. Ignacy Kaczmarek pracował bowiem w naszym mieście bez mała 30 lat jako specjalista geodezji oraz członek Komisji Nazewnictwa ulic i placów.

Szanowny Obywatelu Redaktorze!

Komunikuję uprzejmie, że w zeszycie Nr 3/(t) "Kroniki Miasta Poznania" w sprawozdaniu z obchodów 21 rocznicy wyzwolenia Poznania (s. 152) wkradł się błąd. Tadeusz Orlik wymienia jako wykonawcę części artystycznej Międzyszkolny Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego.

J ak podaje w tym samym zeszycie Andrzej Saturna, w notatce "Jubileusz Poznańskiego Chóru Chłopięcego" nazwa Międzyszkolny Chór Chłopięcy zmieniona została w roku 1961 na Poznański Chór Chłopięcy. Sądzę, że tego rodzaju błędy nie powinny mieć miejsca w wydawnictwach kronikarskich [...]

Wojciech

Krolopp

Od Autora: Za omyłkę przepraszam Czytelników "Kroniki". Popełniłem jeden z tych licznych błędów, które są wynikiem przyzwyczajenia.

]I

Ok

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1966.10/12 R.34 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry