SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1966.07/09 R.34 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Jerzy K U S i ak: Tysiąclecie 1 dzieło na miarę pokoleń

.5

MATERIAŁY

Jan W e 11 a n g e r i Stefan W i e c z o r k i e w i c z: Budowa nowej dzielnicy mieszkaniowej "Rataje". 1 5 Jan W ą s i c K i: Diwadzieścia lat Wydziału [Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1945-1965). .27 Jerzy Z i ó ł e k: Działalność instytucji wydawniczych w Poznaniu w latach 1045-1965. .43 Bogumił Z i ó ł e k: Przygotowanie projektu Planu Rozwoju Gospodarczego Poznania na lata 1966-1970 .57

KRONIKA

Alfred L a b o g a i Tadeusz O r l i k: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 11%5 (część I). (Kazimierz Bajon, Stanisław Fitas, Zygmunt Frąckowiak, Marian Ginter , Stanisław Gorlas, Stanisław Jaroch, Edmund Karaśkiewicz, Józef Kardzis, Władysław Kurasztkiewicz, Józef Lisowski, Henryk Łowmiański, Zygmunt N apierała, Zbigniew Panowicz, Grzegorz Parczuk, Stanisław Paszkowiak i Leon Rogaliński). .65

Jubileusze

Eugeniusz C o f t a: Franciszek Hryniewicz - nestor prasy wielkopolskiej 82 Zbigniew N a m y s ł o w a ki: Jubileusz Wydziału Lekarskiego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk .84 Andrzej S a t u r n a: Jubileusz Poznańskiego Chóru Chłopięcego (1945-1965) 87

Z żałobnej karty

Marian O l s z e w s ki: Franciszek Danielak .92 Tadeusz S z an t r u c z e k: Wspomnienie pośmiertne o dr Czesławie Sikorskim .94

Mottyniana Tadeusz Ś w i t a ł a: Pianistka poznańska - Gertruda Konatkowiska

Sprawozdania

Ireneusz S o l a n s ki: Uroczysta inauguracja obchodów ostatniego roku Tysiąclecia Państwa Polskiego w Poznaniu i Wielkopolsce . 126

Marian G e n o w e f i ak: Sesje Rady Narodowej miasta Poznania pOSWlęcone realizacji uchwał IV Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz budżetowi miasta na rok 1966 (132 Tadeusz O r l i k: Kronika obchodów 21 rocznicy wyzwolenia miasta (1825 II 1966 r.). .148

ZDJĘCIA

Bronisława Błaszkiewicza, Leona Dudleya, Stanisława Kaczmarka, Eugeniusza Kitzmana, Janusza Korpala, Mariana Kucharskiego, Wacława Malika, Maksymiliana Myszkowskiego i Kazimierza Przychodzkiego

Grafika Franciszka Burkiewicza

Rysunki Wiesława Buczkowskiego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1966.07/09 R.34 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry