ANEKS

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1966.04/06 R.34 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

Tablica 1

NAKŁADY INWESTYCYJNE PRZEMYSŁU USPOŁECZNIONEGO M. POZNANIA W LATACH 1951-1955 WG RODZAJÓW NAKŁADÓW (w cenach z 1961 r.)t Z tego Inwestycje Wyszczególnienie Ogółem budowlano- maszyny, jDroduk- niepro - urzą - inne -monta- dzenia cyjne dukcyjne żowe Ogółem w min zł 1194,0 617,6 454,0 122,4 964,1 229,9 z tego: przemysł państwowy 1168,2 609,9 436,7 121,6 940,8 227,4 przemysł spółdzielczy 25,8 7,7 17,3 0,8 23,3 2,5 Ogółem struktura własnościowa w% 100,0 100,0 100,0 100, O 100, O 100,0 z tego: przemysł państwowy 97,8 98,7 96,2 99,3 97,6 98,9 przemysł spółdzielczy 2,2 1,3 3,8 0,7 2,4 U Ogółem struktura rodzajowa w % 100,0 51,7 38,0 10,3 80,7 19,3 z tego: przemysł państwowy 100, O 52,2 37,4 10,4 80,5 19,5 przemysł spółdzielczy 100,0 29,8 67,1 3,1 90,3 9,7

Źródła: GUS Statystyka Przemyślu 1960,1961,1962; Materiały statystyczne MKPG i Pracowni Planów Regionalnych przy WKPG w Poznaniu.

.

I 3

Tablica 2

NAKŁADY INWESTYCYJNE PRZEMYSŁU USPOŁECZNIONEGO M. POZNANIA W LATACH 1955-1960 WG RODZAJÓW NAKŁADÓW (w cenach z 1961 r.)

Z tego Inwestycje Wyszczególnienie Ogółem budow lano- maszyny, produk- niepro - urzą - inne -monta- dzenia cyj ne dukcyjne żowe Ogółem, w min zł 2664,1 1149,7 1203,5 210,9 2305,0 259,1 z tego: przemysł państwowy 2431,6 1099,8 1134,0 197,8 2189,8 241 ,8 przemysł spółdzielczy 132,5 49,9 69,5 13,1 115,2 17,3 Ogółem struktura własnościowa w % 100, O 100, O 100, O 100, O 100, O 100, O z tego: przemysł państwowy 94,8 95,7 94,2 93,8 95,0 93,3 przemysł spółdzielczy 5,2 4,3 5,8 6,2 5,0 6,7 Ogółem struktura rodzajowa w % 100, O 44,8 46,9 8,3 89,9 10,1 z tego: . przemysł państwowy 100, O 45,2 46,6 8,2 90,1 9,9 przemysł spółdzielczy 100, O 37,7 52,5 9,8 81,8 18,2

Źródła: GUS Statystyka Przemysłu 1960, 1961, 1962; Materiały statystyczne MKPG i Pracowni Planów Regionalnych przy WKPG w Poznaniu.

NAKłADY INWESTYCYJNE PRZEMYSŁU USPOŁECZNIONEGO M. POZNANIA W lATACH 1961-1965 WG RODZAJÓW NAKłADÓw (w cenach z 1961 r )

Z tego Inwestycje Wyszczególnienie Ogółem budow lano- maszyny, · produk- niepro - urzą - inne -monta- dzenia cyjne dukcyjne żowe Ogółem w min zł 3614,5 1803,1 1581,4 230,0 3207,9 406,6 z tego: przemysł państwowy 3429,2 1698,2 1510,9 220,1 3035,3 393,9 przemysł spółdzielczy 185,3 104,9 70,5 9,9 172,6 12,7 Ogółem struktura własnościowa w % 100, O 100, O 100, O 100, O 100, O 100, O z tego: przemysł państwowy 94,9 94,2 95,5 95,7 94,6 96,9 przemysł spółdzielczy 5,1 6,8 4,6 4,3 5,4 3,1 Ogółem, struktura rodzajowa w % 100, O 49,9 43,8 6,3 88,8 11,2 z tego: przemysł państwowy 100, O 49,5 44,1 6,4 88,5 11,3 przemysł spółdzielczy 100, O 56,6 38,1 5,3 83,4 16,6iSróĄJa; GUS Statystyka Przemyślu 1960, 1961, 1962; Materiały statystyczne MKPG i Pracowni Planów Regionalnych przy WKPG w Poznaniu.

Oi es

Tablica 4

NAKłADY INWESTYCYJNE PItZEMYSŁU USPOŁECZNIONEGO M. POZNANIA W lATACH 1951-1965 WG EODZATÓW NAKłADÓW (w cenach z 1961 r )

Z tego Inwestycje Wyszczególnienie Ogółem budow lano- maszyny, produk- nieprourzą - inne -monta- dzenia cyjne dukcyjne żowe Ogółem w min zł 7372,6 3570,4 3238,9 563,3 6477,0 895,6 z tego: przemysł państwowy 7029,0 3407,9 3081,6 539,5 6165,9 862,1 przemysł spółdzielczy 343,6 162,5 157,3 23,8 311,1 32,5 Ogółem struktura własnościowa w % 100, O 100, O 100, O 100, O 100, O 100, O z tego: przemysł państwowy 96,3 95,4 95,1 95,8 95,2 96,3 przemysł spółdzielczy 4,7 4,6 4,9 4,2 4,8 3,7 Ogółem struktura rodzajowa w % 100, O 48,4 43,9 7,7 87,9 12,1 z tego: przemysł państwowy 100, O 48,5 43,8 7,7 87,7 12,3 przemysł spółdzielczy 100, O 47,3 45,8 6,9 90,5 9,5

Źródła: GUS Statystyka Przemyślu 1960, 1961, 1962; Materiały statystyczne MKPG i Pracowni Planów Begionalnych przy WKPG w Poznania.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1966.04/06 R.34 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry