J6

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1966.04/06 R.34 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Zdzisław Romanowski

Odbudowa Starego Rynkuadministracyjne, gospodarcze i usługowe województwa o wykształconych funkcjach ponadwojewódzkich głównie w dziedzinie nauki i kultury, dodatkowo zaakcentowanych funkcją ośrodka dorocznych Targów Międzynarodowych i Krajowych. W planie perspektywicznym przewiduje się dalszy rozwój Poznania jako siedziby Międzynarodowych i Krajowych Targów, oraz ośrodka wielkiego przemysłu nauki i kultury dominującego w środkowozachodniej części kraj u" 15. Poznań, jeśli wziąć pod uwagę najwcześniejszy gród strażniczy założony nad Wartą przez władców Polan, już dawno wszedł w drugie tysiąclecie swego istnienia. Poznań - gród warowny, siedziba księcia i stolica państwa w okresie przesunięcia się centrum polityki Piastów na zachód; Poznań - jedno z największych miast polskich w epoce Odrodzenia; Poznań - ośrodek walki o utrzymanie polskości w zaborze pruskim; Poznań - jedno z najbardziej uprzemysłowionych, największych, dynamicznie rozwijających się miast Polski Ludowej - oto najważniejsze tytuły do historycznej chwały miasta nad Wartą. Miasta tak dawnego jak nasze państwo i tak doświadczonego przez historię jak nasz naród.

15 U chwała Rady Ministrów nr 122 z 3 IV 1%2 r.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1966.04/06 R.34 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry