J2

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1966.01/03 R.34 Nr1

Czas czytania: ok. 5 min.

Tadeusz

Szantruczek

, SPIS SOLISTÓW UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIACH PROGRAMÓW POZNAŃSKICH WIOSEN MUZYCZNYCH W LATACH 1961-1965

L.p. Imię i nazwisko Instrument Symbol Data " Wiosny" koncertu1 2 3 4 5 1 Waldemar Andrzejewski fortepian IV 30 V1964 2 Henryk Barczak trąbka III 18 V1963 3 Ignacy Bień trąbka V 4IV1965 4 Henryk Beimcik róg V 4IV1965 5 Magdalena Bojanowska sopran II 16 V1963 II 17 V1063 II 18 V1963 6 Benon Borowiński skrzypce V 3IV1965 7 Zofia Brenczówna klawesyn IV 26 V1964 V 6IV1965 8 Mirosław Bukowski fortepian V 7IV1965 9 Alfred Ciechański róg IV 26 V1964 10 Roman Czarnecki wiolonczela II 16 V1962 11 Teresa Demuth sopran III 19 V1963 12 Alojzy Drzewiecki fortepian III 18 V1963 V 6IV1965 13 Tadeusz EgKjman wiolonczela IV 26 V 1964 14 Karol Fiala obój V 4IV1965 15 Stanisław Firlej wiolonczela III 19 V 1963 16 Urszula Frąckowiak - Broniewska fortepian V 9IV1965 17 Władysław Gabrye1ski fagot I 14 V1961 18 Koman Geselle flet I 14 V1961 19 Zofia Głowińska sopran II 17 V1962 20 Bogdan Gniewowski klarnet basowy IV . 29 V1964 saksofon V 4IV1965 21 Józef Hadu1a saksofon altowy I 14 V1961 22 Barbara Hesse- Bukowska fortepian IV 25 V19«4 23 Jerzy Hoffmann recytacje I 12 V1961 13 V1961 24 Jerzy Horwat fortepian V 4IV1965 ,25 Aleksandra Imaiska alt V 4IV1965 26 Edward Jankowski klarnet I 14 V1961 27 Henryk Jastrzębski obój II 16 V1962 28 Jadwiga Kaliszewska skrzypce III 19 V1963 . IV 26 V19C4 IV 30 V 1964 IV 31 V 1964 V 5IV1965 V 6IV1965 29 Bożena Karłowska sopran IV 26 V1964 30 Franciszka Kie1asinska fortepian I 15 V1Ó61 31 Mieczysław Koczorowski obój I 14 V 1961 IV 29 V 1964 32 Konrad Lewandowski klarnet I 12 V1961 I 13 V1961 II 16 V1962 V 4IV1965 33 Mieczysław Makowski fortepian III 19 V1963 IV 28 V1964 V 4IV 1965 34 Barbara Miodyńska fortepian III 19 V 1963 35 Jerzy Mrozik flet V 9IV1965 36 Rajmund Nowicki fortepian V 5 IV 1965 37 Mieczysław Paszki et skrzypce II 16 V1962 V 4IV1965

.... 1- 2 3 4 5 38 Bogdan Pietrzak skrzypce V 2 IV 1965 39 Tadeusz Renz altówka IV 26 V 1964 f IV 30 V1964 1 V 3IV1965 V 4IV1965 V 6 IV 1965 40 Jan Roeh1 skrzypce V 7IV1965 41 Edmund Rybicki fagot V 4IV1965 42 Stefan Sibilski organy V 7IV1965 43 Jerzy Skrzypczak perkusja V 4IV1965 44 Krystyna Skupień - Biegoń fortepian V 6 IV 1965 45 Zbigniew Słowik skrzypce V 4 IV 1965 46 Błażej Sroczyński altówka III 19 V 1963 47 Edward Statkiewicz skrzypce I 15 V1961 III 18 V 1963 48 Eligiusz Stoiński skrzypce V 4IV 1965 49 Krystyna Suchecka fortepian IV 26 V1964 50 Roman Suchecki wiolonczela IV 26 V1964 V 3 IV 1965 4 IV 1965 61 Leon Szczepaniak flet IV 26 V1964 IV 29 V1964 V 4IV1965 52 Ryszard Szczepański fagot IV 29 V 1964 E3 Aleksander Szeiigowski fortepian V 4IV1965 54 Wiktor Szmańda perkusja V 4 IV 1965 55 Krystyna Szydłowska sopran V 9IV1965 66 Włodzimierz T omaszczuk flet II 17 V1962 II 18 V1962 - III 16 V1963 67 Aleksandra Utrecht fortepian I 14 V1961 II 15 V1962 III 16 V1963 IV 26 V1964 58 Zdzisław Wardejn recytacje V 4IV1965 69 Władysław W dowicki baryton I 15 V1961 60 Wanda Wierzbicka - Woźniak skrzypce IV 25 V1964 V 3 IV 1965 V 4IV1965 61 Irena Winiarska mezzosopran I 14 V 1961 IV 28 V 1964 62 Jerzy Woj sław fortepian V 4IV1965 63 Władysław W ojtkiewicz kontrabas V 4IV1965 64 Anna Wo1anowska sopran I 15 V1961 65 Franciszek Woźniak fortepian II 17 V1962 II 18 V 1962 III 18 V1963 V 3IV1965 V 4 IV 1965 66 Irena Wyrzykowska- Mondelska fortepian IV 30 V1964 67 Zona Zawadzka-Łagoda mezzosopran III 16 V1963 68 Jerzy Zgodzinski wibrafon IV 29 V1964 perkusja V 4IV1965 69 Krista Zemancova harfa V 4IV1965 70 Andrzej Zieliński wiolonczela IV 26 V1964 IV 29 V 1964 IV 30 V1964 V 6IV1965

Tadeusz Szantruczek 71 Tadeusz Zymbak skrzypce IV 27 V1964 30 V1964 72 Michał Żmijewski celesta I 14 V1961 fortepian I 15 V1961 II 16 V1962 III 16 V1963 IV 26 V1964 IV 27 V1964 IV 28 V1964

DYRYGENCI KONCERTÓW POZNAŃSKIEJ WIOSNY MUZYCZNEJ W LATACH 1961-1965

Data Nr L.p. Imię i nazwisko koncertu " Wiosny" 1 Mieczysław Dondajewski 5IV1965 V 2 Edwin Kowalski 5IV1965 V 3 Witold Krzemieński 31 V1964 IV 2IV1965 V 4 Jerzy Kurczewski 15 V1962 II 29 V1964 IV 5 Edmund Maćkowiak 27 V1964 IV 7IV1965 V 6 Zygmunt Mahlik 17 V1962 II 4IV1965 V 7 Wa1eria Milczyńska 8IV1965 V 8 Jerzy Młodziejowski 16 V1963 III 26 V1964 IV 9 Robert Satanowski 17 V1963 III 10 Stanisław Szoffer 7IV1965 V 11 Zdzisław Szostak 12 V1961 I 13 V1961 I 17 V1962 II 18 V1962 II 25 V1964 IV 27 V1964 IV 9IV1965 V

SPIS ORKIESTR I ZESPOŁÓW CHÓRALNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W POZNAŃSKICH WIOSNACH MUZYCZNYCH 1961-1965

L.p.

N azwa orkiestry lub zespołu

Chór Dziecięcy Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu Chór Mieszany Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu Chór Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku W1kp. Kwartet smyczkowy studentów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu Kwintet Dęty Państwowej Filharmonii w Poznaniu

Krakowski Zespół MW-2

Orkiestra Symfoniczna Państwowej Opery Im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu Orkiestra Symfoniczna Państwowej Filharmonii w Poznaniu

Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcja Jerzego Kurczewskiego Poznański Kwartet Smyczkowy

Poznański Zespół Perkusyjny pod kierownictwem Jerzego Zgodzińskiego Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra Objazdowa *

Data koncertu

7IV1965

27 V1964 8IV1965 8IV1965

19 V1963

16 V1963 18 V1963

27 V 1964

4 IV 1965

29 V1964

6 IV 1965

12 V1961 13 V1961 17 V1962 18 V1962 17 V1963 25 V1964 31 V1964 2IV1965 9IV1965 15 V1962 29 V1964 14 V1961 15 V1961 16 V1962 28 V1964

3IV1965 4IV1965 5IV1965

17 V1962 16 V1963 26 V1964

Symbol W . " Uwagi " losny

IV V V

III

III Henryk Beimcik (róg), Henryk JaIII strzębski (obój), Konrad Lewandowski (klarnet), Edmund Rybicki (fagot), Włodzimierz Tomaszczuk (flet). IV Henryk Barczak (trąbka), Henryk Beimcik (róg), Konrad Lewandowski (klarnet), Edmund Rybicki (fagot), Leon Szczepaniak (flet).

V Henryk Beimcik (róg), Karol Fiala (obój), Konrad Lewandowski (klarnet), Edmund Rybicki (fagot), Leon Szczepaniak (flet).

IV Barbara Niewiadomska (śpiew), Adam Kaczyński i Juliusz Łuciuk (fortepian). I II II III IV IV V V II IV I I II IV Mieczysław Paszkiet (I skrzypce), Stefan Rydzewski (II skrzypce), Jerzy Młodziejowski (altówka), Tadeusz Egiejman (wiolonczela).

V jw.

V V

II III IV

Tadeusz

Szantruczekl 2 3 4 5 13 Zespół Chłopięcy (chór) pod batutą Zygmunta Mahlika 4IV1965 V 14 Zespół Kameralny Filharmonii Po- 27 V1964 IV znańskiej 4IV1965 IV

* W ramach V Poznańskiej Wiosny Muzycznej Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra Objazdowa występowała w Kaliszu, Ostrowie i Gnieźnie,

MIGAWKI Z V POZNAŃSKIEJ WIOSNY MUZYCZNEJ

Ha zdjęciu od lewej: Florian Dąbrowski, Bogusław Madey, Stefan Bolesław Porad awski l Zygmunt Mahlik w czasie spotkania po zakończeniu V Poznańskiej Wiosny Muzycznej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1966.01/03 R.34 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry