RADNI RADY NARODOWEJ M. POZNANIA (1 VI 1965)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1965.10/12 R.33 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Antoni Hymaniak

Zofia Schnaseri-mmm» * mm Janina Smulkowska

Witold Sokolnicki

Janina Sterczała

Mirosław Stroiński

Stanislaw Smoliński

Łucja

Staszewskan» **> .

Bronisław Szaj

Józef Szeląg

Salomeą Wierzbicka

RADNI RADY NARODOWEJ M. POZNANIA (l VI 1965)

V-e

A * 'A TM .V' . .

. . . »

-j

Andrzej Trella

Aleksander Wilkoszewski

"Wincenty Wasielewski

Ryszard Witkowski

Kazimierz W olnikowski

Zofia Woźniak

Jerzy Kusiak

Jerzy Łangowski

Eugeniusz Łomiński

Józef Łuczak Włodzimierz Malinowski

Stanisław Marczyński Jadwiga Marglarezyk Adolf Mice w siki Stanisław Mytko

Jan Nalepka Zenon N ali piński

Władysław Napierała

Wanda Narożna Stanisław N owak Leon Orczyk

Marian Pawlak

Marian Paluchowski Wacław Piaskowski

Piotr Popławski Henryk Puławski Maria RosOczak Zbigniew Rudnicki

Antoni Ruta Antoni Rymaniak

Zofia Schnase

Stanisław Smoliński Janina Smulkowska

Witold Sokolnioki

Łucja Staszewska

Janina Sterczała Mirosław Stroiński Bronisław Szajprzewodniczący Prezydium Rady Narodowej miasta P o znania przewodniczący Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego laborant w Zakładach Wytwórczych Ogniw i Baterii " Centra" ślusarz w Zjednoczonych Zakładach Rowerowych ślusarz w Wielkopolskiej Fabryce Urządzeń Mechanicznych "Wiepofama" rzemieślnik (tokarz) gospodyni domowa oficer Wojska Polskiego dyrektor Wielkopolskich Zakładów Naprawy Samochodów dyrektor Poznańskiej Gry Liczbowej "Koziołki" zastępca dyrektora Państwowego Przedsiębiorstwa "Dom Książki" dyrektor techniczny Komitetu do Spraw Radia i Telewizji w Poznaniu brygadzistka w Wytwórni Wyrobów Tytoniowych kierownik działu w redakcji "Gazety Poznańskiej" spawacz w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" pracownik Składnicy Zaopatrzenia Technicznego Leśnictwa naczelny redaktor Telewizji Poznańskiej mistrz ślusarski w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" działacz społeczny rolnik dyrektor Studium Nauczycielskiego Nr 1 zastępca Przewodniczącego Prezydium Rady N arodowej miasta Poznania tokarz w Spółdzielni Pracy "Silnik" ślusarz w Zafcładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski' pracownica Parowozowni Osobowej Polskich Kolei Państwowych profesor Wyższej Szkoły Ekonomicznej krawcowa w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego prezes Zarządu Okręgowego Związku Spółdzielni Inwalidów mistrz w Zakładach Przemysłu Cukierniczego "Goplana" brakarz w Zakładach Przemysłu Gumowego "Stomil" student P oliteelhiniki Poznańskiej mistrz ślusarski w Zakładach Metalurgicznych " Po met"

Józef Szeląg

Andrzej Trella "Wincenty Wasielewski

Salomeą Wierzbicka

Aleksander Wilkoszewski

Ryszard Witkowski Kazimierz Wołnikowski Zofia Woźniak

Tadeusz Świtała

monter w Miejskim Pirzedsiębioristwie Wodociągów i Kanalizacji kierownik biura Cechu Rzemiosł Budowlanych kierownik działu w Urzędzie Pocztowo- Telekomunikacyjnym Poznań 2 konduktorka Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego kierownik Międzydzielnicowego Ośrodka Metodycznego działacz społeczny działacz społeczny pracownica Poznańskich Zakładów Zielarskich

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1965.10/12 R.33 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry