SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1965.07/09 R.33 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Zdzisław R o m a n o w s ki: Kultura i miasto.

.5

MATERIAŁY

Zbigniew P o g o r z e l s ki: Część l.

Janina D y d o w i c z o w a : "Lechia" (19H5-11965).

Rozwój przemysłu Poznania w latach 1946-1966.

.15

Zarys dziejów (Poznańskiej Fabryki Kosmetyków

" "

.35

KRONIKA

Alfred L a b o g a 1 Tadeusz O r l i k: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1964 (Piotr Bujny, Antoni Czubiński, Zygmunt Dulczewski, Andrzej Kwilecki, Zdzisław Nowak, Władysław Orlicz, Karol Marian Pospieszaiski, Mieczysław Suchocki, Zbyszko Tuchołka, Stanisława Zajcbowska). 55

Rektorzy poznańskich uczelni Tadeusz Ś w i t a ł a: Prof. dr med. Witold Michałkiewicz Medycznej.

rektor Akademii

.70

Z żałobnej karty

Zbigniew Z akr z e w s ki: Prof. dr Stefan Rosiński

.73

Jubileusze

Bogdan C i s z e w s ki: 60-leeie pracy artystycznej Józefa Sendeckiego . 76 Stefan K o n o p i ń s ki: Jubileusz 40-lecia VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu .79

Mottyniana Tadeusz Ś w i t a ł a: Marii Janowskiej - Kopczyńskiej - życie z pieśnią

Sprawozdania

Ireneusz S o l i ń s ki: Wizyta Marszałka Związku Radzieckiego Wasyla Czujkowa w Poznaniu (18 II - 21 II 1965 r.). .109 Marian O l s z e w s ki: Sesja popularnonaukowa w XX rocznicę wyzwolenia Poznania i Wielkopolski .116i* Marian G e n o w e f i ak: Sesja Rady Narodowej poświęcona uchwaleniu iplanu igospodarczego i budżetu miasta na 111I5 r. .120 U rszula P r z e s t a c k a: Realizacja planu gosipodarczego i budżetu miasta Poznania w 1964 roku .129 Urszula P a u l ó w n a t Wydarzenia w Poznaniu w 1964 roku. Część I . 132

ZDJĘCIA:

Witolda Czarneckiego, Janusza Korpala, Mariusza Koteckiego, Henryka Matuszewskiego, Józefa Myszkowskiego, Kazimierza Przychodzfciego i Stanisławy Ryś

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1965.07/09 R.33 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry