POLEGLI W WALKACH O POZNAŃSKĄ CYTADELĘ W DNIACH 21-23 LUTEGO 1945 KOKU

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1965.04/06 R.33 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

N umer aktu Miejsce Data zgonu Miejsce i numer Lp. N azwisko i imię Data urodzenia Zawód zamieszkania w Urzędzie w roku 1945 śmierci Stanu mogiły poległego Cywilnego 1 2 3 4 5 6 7 8 l Bałoniak Józef 13 VI 1914 23 II 1254/1963 cB-III-46 2 Barczak Marian 25 IV 1921 szewc R. Szymańskiego 6 22 II 217/1945 cB - I - 9 3 Bauma Andrzej 11 X 1902 formierz Kwiatowa 11 22 II 814/1945 cB-III-43 4 Biały Stefan 20 VII 1911 obuwnik R. Szymań- 21-23 II 268/1945 cB-wśród skiego 10 nieznanych 5 Borowicz Jarogniew 15 X 1926 - Szyperska 3 22 II - cB-III-56 6 Boruszak Czesław Jan 21 VII 1922 ślusarz Półwiejska 25 23 II 1526/1945 cB-III-50 7 Bronka Józef 19 III 1898 bankowiec M. Focha 43 17 III 976/1945 - 8 Bukowski Leon 12 HI 1916 biurowy Strzelecka 23 21-23 II 1630/1945 cB-IV-69 9 Burkiciak Edward 19 IX 1925 szofer Gąsiorowskich 26 22 II 210/1945 cB-III-51 10 chwieralski Marian 31 I 1924 uczeń Mostowa 33 23 II 1781/1945 cB- I - 6 11 Daleki Stanisław 7 XI 1912 robotnik Kwiatowa 4 22 II 1144/1945 cB- I - 3 12 Dębowski Stanisław 15 X 1917 kupiec Rybaki 22 22 II 2259/1945 cB- 11-30 13 Domagała Jan Stanisław 3 V 1913 robotnik Gąsiorowskich 2 22 II 314/1945 cB-III-48 14 Drobny Marcin 18 X 1893 - Dąbrowskiego 98 15 Dziudziel Jan 17 XII1916 rzeźnik Jeżycka 35 23 II 150/1945 cB- 11-32 16 Filipiak Czesław 14 XII1923 robotnik Wały Zyg.

Augusta 10 9 IV 1607/1945 - 17 Gawarecki Bolesław 27 I I I 1922 mechanik Łąkowa 13 22-23 II 400/1945 cB-III-21 18 Główczak Zbigniew 11 VI 1928 bez zawodu Al. Marcink. 3 22 II 1496/1945 cB- I - 1 19 Goraj ski J a n 25 XII1911 robotnik Rybaki 14 22 II 1106/1945 cB-IV-66

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1965.04/06 R.33 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry