SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1965.04/06 R.33 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Franciszek Ł c z o w s ki: Nacjonalizacja przemysłu w 'Poznaniu .

MATERIAŁY

Zbigniew Z akr z e w s ki: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu (1926-1964). .19 Jan Br y g i er: Uwagi o niektórych problemach gastronomicznych w Poznaniu. 27 Marian O l s z e w s ki: Lista polskich strat w walkach o poznańską cytadelę w dniach 2Hr-88 lutego 1945 r. .43 Stanisław Ok ę c ki: Wyzwolenie Poznania w IlOt.5 r. w świetle najnowszych badań. (Dokończenie) .59

ŻYCIE KULTURALNE

Bogdan C i s z e w s ki: Filharmonia Poznańska w sezonie 1963JII964. 77

KRONIKA

Budowniczowie Polski Ludowej

Henryk J a n t os i Ireneusz S o l i ń s ki: Wiktor Dega,.

Marcin Forycki

.81 .86

Laureaci nagród

Alfred L a b o g a i Tadeusz O r l i k: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechnienia kultury za rok 1(%3 (Adam Danecki, Jadwiga Eichlerowa, Włodzimierz Jacorzyński, Edmund Maćkowiak, Józef Modrzejewski, Zenon N alipiński, Irena Osuchowska, Tomasz Śliwa, Lesław T o karski). .9 3

Jubileusze

Jan B y k o w s ki: 50-lecie pracy artystycznej Stefana Orzechowskiego Miasto. .105

Mottyniana Tadeusz Ś w i t a ł a: Józef Pieprzyk - pomocnik ślusarza z Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. .110

Sprawozdania

Marian G e n o w e fi ak: Sesja Rady Narodowej Miasta Poznania poSWlęcona problemom szkół wyższych i instytutów naukowobadawczych na tle planów rozwojowych Poznania . . 1 2 8

Listy do Redakcji

.139

ZDJĘCIA

"Fotos" - studio nr 1 w Poznaniu, Wojciecha Kujawy, Franciszka Myszkowskiego, Maksymiliana Myszkowskiego, Kazimierza Przychodzkiego i Grażyny Wyszomirskiej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1965.04/06 R.33 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry