SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1965.01/03 R.33 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Jerzy K U S i ak: Nasze dwudziestolecie.

MATERIAŁY

Stanisław O k ę c ki: Wyzwolenie Poznania w r. 1945 w świetle najnowszychbadań 27

Zygmunt H e m m e r l i n g: Michał Gwiazdowicz.

Konstanty K a l i n o w s ki: Dwadzieścia lat plastyki poznańskiej (1945-1965) Część druga (1949-1951) Zbigniew O s i ń s ki: Nieznane materiały do dziejów teatru polskiego w Poznaniu. Listy Edmunda Rygiera i Maksymiliana Węgrzyna do Kasprowicza

.31

100 lat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu. Część II.

Czesław K a c z m a rek: Zaopatrzenie miasta w wodę w latach 1900-1965 53 VV 53

Karol B i e l e w i c z i Jerzy C woj d z i ń s ki: Działalność organizacjipolitycznych i społecznych .55 Jerzy C woj d z i ń s ki: Zagadnienia socjalne w latach 1945-1964 58

Czesław K a c z m a rek: Organizacja Przedsiębiorstwa i formy zarządzania 63 Zenon Kar p i ń s k i i Józef S kur s ki: Zasłużeni pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 6 6

ŻYCIE KULTURALNE

Janusz D e m b s ki: Sezon kulturalny 1963/1964 w Poznaniu

KRONIKA

Jubileusze

Bogdan C i s z e w s ki: 50-lecie pracy artystycznej Radzisława Petera .

Mottyniana Tadeusz Ś w i t a ł a: Feliks Maciejewski nego Poznania

pierwszy prezydent wyzwolo

.85

Spis treści

Sprawozdania

Stefan K o n o p i ń s ki: Narodziny władzy ludowej w Wielkopolsce 105 Marian G e n o w e f i ak: Sesja Rady Narodowej miasta Poznania poświęcona ocenie działalności Dzielnicowej Rady Narodowej Grunwald 106 Urszula P a u l ó w n a: Wydarzenia w Poznaniu w roku 1963. Część II. . 114

ZDJĘCIA litograficznej Spółdzielni Pracy "Polifoto" w Warszawie, Janusza Korpala, Wojciecha Kujawy, Leona Perza, Stanisławy Ryś i Romana Ulatowskiego

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1965.01/03 R.33 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry