SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1964.10/12 R.32 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Zygmunt P a s z e k: Poznań 1 jego region

MATERIAŁY

100 lat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu. Część I 21 Jerzy C woj d z i ń s ki: Poznańskie wodociągi od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. .21 Jerzy Maria Kar n o w s ki: Urządzenia kanalizacyjne w Poznaniu 30 Józef R y n a r z e w s ki: Postęp techniczny i racjonalizacja w latach 1945-il965. .35

Henryka i Zbigniew N a m y s ł o w s c y: Rozwój lecznictwa otwartego w Poznaniu w latach (1945-1065. Część I. 1945-11960 . 39 Edmund K r z y m i e ń: Powszechna Wystawa Krajowa 1929 r. a gospodarka miasta Poznania. Część 11 .49 Antoni J. P r z e s t a l s ki: Placówki naukowe w Poznaniu. Część III. 57

2YCIE KULTURALNE

Bogdan C i s z e w s ki: Opera Poznańska w sezonie 1063/1964 . 7 3 Roman H a n c li k: Qoscinne występy zespołów, solistów i dyrygentów krajowych i zagranicznych na scenie opery poznańskiej w latach 1945-(i960. A. Gościnne występy krajowe. .81

KRONIKA

Ireneusz S o l i ń s ki: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1963 (Jan Cieśliński, Bohdan Domański, Franciszek Dybowicz, Janusz Dziarzgowski, Józef Joachimiak, Aleksander Kordus, Czesław Królikowski, Władysław Lemański, Władysław Markiewicz, Zygmunt Przyłęcki, Władysław Węgorek, Andrzej Wojtczak, Stanisław Wysocki) 8 5

Jubileusze

Stanisław S t r u g a rek: Adam Kuryłło.

.104

Z żałobnej karty Urszula P a u l ó w n a: Stanisław Chodun Marian O l s z e w s ki: Andrzej Węcławek Mottyniana Tadeusz Ś w i t a ł a: Stolarz z Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego - Stanisław Zapeński 1 1 1

.106

Spis treści

Sprawozdania Urszula P a u l ó w n a: Poznaniacy swemu miastu. Czyny społeczne w Poznaniu w latach 1962-1963 .. .134

Marian G e n o w e fi ak: Sesja Rady Narodowej miasta Poznania poświęcona sprawozdaniu z wykonania planu gospodarczego 1 budżetu w r. 1963. .144

Recenzje Władysław M ark i e w i c z: Klasowy ruch robotniczy w Wielkopolsce 152

Stanisław K u b i ak: Powstanie Wielkopolskie 1918/1919

Tadeusz S i w i c ki: Witryna wydawnicza Poznańskiego Towarzystwa

Przyjaciół Nauk

.155

ZDJĘCIA

Jerzego Cwojdzińskiego, Henryka Ignora, Stanisława Kaczmarka, Mariusza Koteckiego, Franciszka Maćkowiaka, Mariana Mielcarskiego, Maksymiliana Myszkowskiego, Ludwika Ratajczaka, Mariana Skorego, Grażyny Wyszomirskiej i Zbigniewa Zielonackiego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1964.10/12 R.32 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry