REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1964.10/12 R.32 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Aleksander Anbo1cer, Janusz Dembski (przewodniczący), Stanisław Kubiak, Jerzy Kusiak, Jerzy Łangowski, Adam Łopatka, Władysław Markiewicz, Janusz Przewoźny, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji), Edward Zimmer , Jerzy Ziółek

Adres redakcji: P o z n a ń, plac Kolegiacki 17

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40;» wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w warszawie, ul. Wronia 23, tel. 20-46-88, za pośrednictwem PKO konto nr 1-6-100024. Egzemplarze numerów zdezaktualizowanych można nabywać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221-6-282 N B P IV OjM.

Okładkę projektowała Maria Dolna

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury Prerydium Rady Narodowej miasta Poznania

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE

P O Z N A N 1964

Nakł. 126) + 100 egz. Ark. wyd. 14,5, ark. druk.9,75 + 2 wkl. + l wkł. Oddano do składania 12 IX 1964. Podp. do druku 4 XII 1964. Druk ukończ, w grudniu 1964. Papier druk. sal. ki. V 70 g 70X100 Cm. 0-5. zamówienie nr 452/68.

Cena zł 7,DRUK. UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA - POZNAN, ul. Fredry b>

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1964.10/12 R.32 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry