EDWARD OCHAB (U2. 1906)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1964.07/09 R.32 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Działacz polskiego ruchu robotniczego, od r. 1929 członek Komunistycznej Partii Polski, współorganizator Związku Patriotów Polskich i Wojska Polskiego, od r. 1945 na kierowniczych stanowiskach w Polskiej Partii Robotniczej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, administracji państwa, Wojska Polskiego, związków zawodowych i spółdzielczości, od r. 1954 członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; zastępca przewodniczącego Rady Państwa, wybrany 12 sierpnia 1964 r. przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przewodniczącym Rady Państwa

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1964.07/09 R.32 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry