SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1964.07/09 R.32 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

ARTYKUŁY

Antoni J. P r z e s t a l s ki: Dojazdy do pracy do Poznania .

MATERIAŁY

Zenon S z y m a n k i e w i c z: Niemieckie bombardowania Poznania 1 września 1939 r. (Przyczynek do badań wydarzeń wrześniowych 1939 r. w Poznaniu). .27 Edmund Kr zy m i e ń: Powszechna Wystawa Krajowa 1929 r. a gospodarka miasta Poznania (Część pierwsza). .35 Józef M o d r z e j e w s ki: Poznańska Telewizja w latach 1957-1963 47

KRONIKA

Aleksander . N o w a k i Ireneusz S o l i ń s ki: Laureaci Nagród Miasta P 0znania 'i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechnienia kultury za rok 1902 (Halina Karpińska- Kmtopf, Zdzisław Kępiński, Józef Madeja, Janusz Przewoźny, Mirosława Wróblewska, Feliks Zgrzeba, Pelagia Ziembińska i Włodzisław Ziembiński) 6 3

Z żałobnej karty Jan B u g o w s ki: Wincenty Chyła Marian O l s z e w s ki: Adam Suwart.

.77 ., 7 8

Mottyniana Tadeusz Ś w i t a ł a: Jan Bartkowiak - tokarz z "Wiepofamy" .

Sprawozdania

Marian G e n o w e f i ak: Sesje Kady Narodowej miasta Poznania poświęcone uchwaleniu planu gospodarczego i budżetu miasta na rok 1964 oraz gospodarce mieszkaniowej. .102 Urszula P r z e s t a c k a: Realizacja planu gospodarczego i budżetu miasta Poznania w roku 1963. .115 Urszula P a u l ó w n a: Wydarzenia w Poznaniu w roku 1963 (Część pierwsza) 119

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1964.07/09 R.32 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry