REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1964.07/09 R.32 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Aleksander Anho1cer, Janusz Dembski (przewodniczący), Stanisław Kubiak, Jerzy Kusiak, Jerzy Łangowski, Adam Łopatka, Władysław Markiewicz, Janusz Przewoźny, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji), Edward Zimmer , Jerzy Ziółek

Adres redakcji: P o z n a ń, plac Kolegiacki 17

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40% wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wronia 23, tel. 20-46-88, za pośrednictwem PKO konto nr 1-6-1(0)24. Egzemplarze numerów zdezaktualizowanych można nabywać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" Oddział Rejonowy Poznań- Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221-6-282 NB P IV OjM.

Okładkę projektowała Maria Dolna

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury Prerydium Rady Narodowej miasta Poznania

WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE

P O Z N A N 1964

Nakład 126) + lm egz. Ark. wyd. 12,7, ark. druk. 7,75+4 wkł. Oddano do składania 23 VI1964. Podp. do druku 24 VII 1964. Druk ukończ, w sierpniu 1964. Papier ilustracyjny ki. V 70 g 70X100 cm. 0-5. Zamówienie nr 474.

Cena zł 7,DRUK. UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA - POZNAN, ul. Fredry hl

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1964.07/09 R.32 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry