SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1964.04/06 R.32 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Łucjan M aj e w s ki, Bogumił Z i ó ł e k: Niektóre zagadnienia koordynacji w Poznaniu

MATERIAŁY

Franciszek Jaś k o w i ak, Henryk Woj c i e c h o w s ki: Ekonomiczne aspekty rtuchiu cudzoziemców w poznańskim ośrodku turystycznym 17 Józef J a n k o w i ak: Wspomnienia z życia postępowych medyków w Poznaniu w latach 1918-1939. .31 Konstanty K a l i n o w s ki: Dwadzieścia lat plastyki poznańskiej (1945-1965). Część I (1945-1948). .37i.

KRONIKA

Aleksander N o w ak, Tadeusz O r l i k: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1962 (Dokończenie). Kazimierz Bąozyk, Tadeusz Bekas, Jan Deskur , Jarosław Gąszczak, Henryk Grocholski, Zdzisław Kaohlicki, Wojciech Kasprzycki, Ludwik Kolasiński, Adam Łopatka, Tadeusz Płończak, Stanislaw Poloszyk, Tadeusz Ratajczak, Wacław Szimaus, Zygmunt Szwaja, Jan Węcławski, Włodzimierz Wojciechowski 57

Z żałobnej karty

Stefan Z i e l e Ś K i e w i c z: Roger Sławski Marian O l s z e w s ki: Julian Zboralski

.70 .71

Jubileusze

Irena Z a r e m b i a n k a: 40 lat pracy pedagogicznej Huberta Kiena 74

Sprawozdania

Marian G e n o w e f i ak: Sesje Rady Narodowej Miasta Poznania poświęcone węzłowym problemom oświaty i aktualnym problemom koordynacji terenowej. Aneks: · Wyjątki z uchwały Rady N arodowej pt. "Główne kierunki działania w zakresie koordynacji terenowej na obszarze miasta Poznania".

Spis treści

Aleksander N o w ak: l 5 lat poznańskiego "Miastoprojektu" 8 4 U rszula P a u l ó w n a: Wydarzenia w Poznaniu w reku 1962 (Cz. II) 87

Recenzje

Kazimierz S z y m i l : Pamiętnik trudnych dni Stanislaw K u b i ak: Sprawa polskiej granicy zachodniej

.91 92

Henryk Maciejewski i Lech Zimowski. Historia 1 nowa gałąź produkcji Zakładów "H. Cegielski" 93

ZDJĘCIA

Witolda Czarneckiego, Janusza Korpala, Mariusza Koteckiego, Franciszka Maćkowiaka, Leona Perza i Jerzego Rybaka

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1964.04/06 R.32 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry