REDAGUJE KOLEGIUM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1964.04/06 R.32 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Aleksander Anho1cer, Janusz Dembski (przewodniczący), Stanisław Ku1biak, Jerzy Kusiak, Jerzy Łangowski, Adam Łopatka, Władysław Markiewicz, Janusz Przewoźny, Tadeusz Świtała (sekretarz redakcji), Edward Zimmer, Jerzy Ziółek

Adres redakcji: P o z n a ń, plac Kolegiacki l 7

PRENUMERATA

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty przez urzędy pocztowe oraz oddziały i delegatury "Ruchu". Można również zamówić prenumeratę, dokonując wpłaty na konto PKO nr 122 - 6 - 211831, Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch", Poznań, Zwierzyniecka 9. Cena prenumeraty półrocznej 14 zł, rocznej - 28 zł.

Cena prenumeraty zagranicznej jest o 40;« wyższa od ceny podanej wyżej. Przedpłaty na tę prenumeratę przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych "Ruch" w Warszawie, ul. Wronia 23, tel. 20-46-88, za pośrednictwem PKO konto nr 1-6-100024. Egzemplarze numerów zdezaktualizowanych można nabywać w Przedsiębiorstwie Upowszechnienia Prtasy i Książki "Ruch" Oddział Rejonowy Poznań-Wschód, ul. Żydowska 2/3, Nr konta 1221-6-282 NBP IV OjM.

Okładkę projektowała Maria Dolna

Wydano na zlecenie Wydziału Kultury PrezYdium Rady Narodowej miasta Poznania

WYDAWNICTWO

POZNAŃSKIE

P O Z N AN 1964

Nakład 1260 + 100 egzemplarzy. Ark. wyd. 9,1, ark. druk. 6. Oddano do składania 2 IV 1964. Podp. do druku 2 VI 1864. Druk ukończ, w czerwcu 1964. Papier ilustracyjny ki. V 70 g 70x100 cm. 0-11. Zamówienie nr 169/39.

Cena zł 7,DRUK. UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA - POZNAN, ul. Fredry 10

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1964.04/06 R.32 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry