SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1964.01/03 R.32 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY

Czesław Koł o d z i e j c z ak: Problemy gospodarki komunalnej miasta Poznania na tle udziału jednostek gospodarczych w kosztach budowy i rozbudowy urządzeń komunalnych. Część II . Eugeniusz K o l n y: Dziesięcioletni dorobek Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Poznaniu

MATERIAŁY

Zbigniew N a m y s ł o w s ki: Akademia Medyczna w Poznaniu w latach 1945-1960 Zbigniew N o w o s a d i Zbigniew O s i ń s ki: Teatr Popularny im.

Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu . ·

ŻYCIE KULTURALNE

Bogdan C i s z e w s ki: Opera poznańska w sezonie 119102/1%3 Roman H a n c l i k: Premiery oper, operetek i baletów w Oiperze im.

St. Moniuszki w Poznaniu od 2 VI 1945 r. do końca sezonu 1959/1960.

Część II. Operetki. Balety.

KRONIKA

Aleksander N o w a k i Tadeusz O r l i k: Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego za rok 1962. Franciszek Chmiel, Józef Harasymczuk, Józef Janicki, Karol Kodym, Irena Ławniczak, Jan Moll, Jerzy» Pawełkiewicz, Kazimierz Piechowiak, Franciszek iPłużek, Jan Rymaszewski, Stefan Sobiech, Kazimierz Szetaiotko, Władysław Szymkowiak, Zenon Turek, Jerzy Wieczorek .

Rektorzy poznańskich uczelni Tadeusz Ś w i t a ł a: Prof. dr Władysław Rusiński -. rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej

Z żałobnej karty

Tadeusz Henryk N o w ak: Stanisław Bogusławski - "malarz Poznania" Michał S c z a n i e c ki: Bolesław Wiewióra (1926-1963)

Jubileusze

Ireneusz S o l i ń s ki: Jubileusz 40-lecia "Kroniki Aneks: Życzenia z okazji jubileuszu "Kroniki"; Spis (1923-'1963); Zestawienie wydanych zeszytów mieszczonych w "Kronice" w latach 1923-1963.

Miasta 'Poznania".

autorów "Kroniki" i materiałów za

Spis treści

Mo ttyniana Tadeusz Ś w i t a la: Spawacz Stanisław Bukowski

Sprawozdania Stefan K o n o p i ń s ki: Wystawa z okazji XX-lecia Związku Walki Młodych Marian G e n o w e f i a k: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone aktywizacji rolniczych terenów miejskich oraz ocenie działalności Dzielnicowej Rady Narodowej Nowe Miasto. Aneks: Fragmenty uchwały Rady Narodowej m. Poznania w sprawie aktywizacji miejskich terenów rolnych oraz poprawy zaopatrzenia miasta w warzywa i owoce.

ZDJĘCIA Zbigniewa Czarneckiego, Stefana Dudka, Stanisława Kaczmarka, Stejfana Konopińskiego, Mariusza Koteckiego, Józefa Myszkowskiego, Kazimierza Przychodzkiego, Tadeusza Sypniewskiego, Grażyny Wyszomirskiej, Zbigniewa Zielonackiego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1964.01/03 R.32 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry