WYDARZENIA W POZNANIU W ROKU 1962

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1963.07/09 R.31 Nr3

Czas czytania: ok. 10 min.

Część I

STYCZEŃ

W hali nr 16 Międzynarodowych Targów Poznańskich występy zespołu rewiowego na lodzie "P aris sur glac e" . Komisja Planowania przy Radzie Ministrów rozpatrzyła uchwałę w sprawie rozbudowy Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". W pierwszym tygodniu nowego roku kalendarzowego wystawiono w teatrach poznańskich trzy premiery: w Operze Konsula Gian Carlo Menottiego, w Teatrze Polskim prapremierę dramatu Kazimiery Iłłakowiczówny Ziemia rozdarta w Teatrze N owym premierę sztuki Wiliama Gibsona Dwoje na huśtawce.

11. 1. W Teatrze Aktora i Lalki "Marcinek" - premiera sztuki L. Moszczyńskiego i J. Witkowskiego pL Guignol w tarapatach. Koncertem symfonicznym w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dyrygowała Danuta Kołodziejska, dyrygent Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Kielcach.

Wieczór autorski poety i dramaturga - Romana Brandstaettera w pałacu Działyńskich.

W N owym Ratuszu odbyło się spotkanie rektorów i przedstawicieli wyższych uczelni z członkami Prezydium Rady N arodowej rai. Poznania. W Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych otwarcie wystawy malarskiej Doreen Heaton-Potworowskiej.

w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prawykonanie Kantaty o bohaterze Feliksa N owowiejskiego do słów Cypriana Norwida.

Uroczyste zebrania partyjne, akademie wieczornice z okazji XX-leeia powstania Polskiej Partii Robotniczej.

W Poznaniu gościła 8-osobowa delegacja Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z sekretarzem Komitetu Centralnego I sekretarzem Komitetu Moskiewskiego Piotrem Niłowliczem Demlczeiweim.

Zespół Państwowego Teatru Polskiego wyjechał na tournee artystyczne do Czechosłowacji. I 18. 1. Gościnne występy w Operze śpiewaczki ormiańskiej Goar Gasparian.

Koncert symfoniczny w auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza w wykonaniu Filharmonii Eastmana z Rochester z USA pod dyrekcją dra Howarda Hansona i dra Fredericka Fennella. l Konferencja teoretyczna poświęcona problemom XXII Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w sali konferencyjnej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

28. 1. z okazji 50-leeia działalności chór męski "Arion" nagrodzony został Honorową Odznaką miasta Poznania. 29. 1. W przeddzień głównych uroczystości XX rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej liczne delegacje społeczeństwa poznańskiego złożyły wieńce na Cmentarzu Bohaterów na Cytadelii.

30. 1. Uroczysta akademia wojewódzka w hali nr 16 Międzynarodowych Targów Poznańskich z okazji XX-lecia Polskiej Partii Robotniczej. U dział w niej wzięli: zasłużeni rewolucjoniści, działacze społeczni, wdowy po zamordowanych peperoweach, przedstawiciele Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oiraz wojewódzkich miejskich władz partyjnych. Za działalność w rewolucyjnym ruchu robotniczym i za wybitne zasługi w rozwoju politycznym gospodarczym najbardziej zasłużeni działacze nagrodzeni zostali Odznaką Honorową za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy ul. Matejki 59 na budynku, który od 4 lutego 1945 r. stał się siedzibą Komitetu Miejskiego Polskiej Partii Robotniczej w Poznaniu.

4. 1.

5. 1.

8. 1.

12. 1.

13. 1.

14. 1.

15. 1.

16. 1.

2. 2.

5. 2.

7. 2.

8. 2.

9. 2.

13. 2.

17. 2.

18. 2.

20. 2.

22. 2.

23. 2.

27. 2.

Wydarzenia w roku 1962

LUTY

W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza estradowe wykonanie opery Henryka Purcella Dydona i Eneasz.

Poznańska Fabryka Maszyn "Wiepofama" wyprodukowała tysięczną obrabiarkę na eksport. I j Przy Alei Marcinkowskiego otwarto gruntownie przebudowaną i nowocześnie wyposażoną przychodnię Służby Zdrowia dla Starego Miasta. Henryk Worcell wystąpił z wieczorem autorskim podczas "Czwartku Literackiego" w pałacu Działynskich. Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Archeologów w Poznaniu.

W Wyższej Szkole Ekonomicznej odbyła się sesja naukowa poświęcona XX rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej. IX Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona stanowi bezpieczeństwa publicznego w mleSCle. Referent: radny Bronisław Bobrowski, komendant Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej. Recital skrzypka radzieckiego - Igora Bezradnego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Sekretarzami wybrani zostali: Aleksander Anholcer, Henryk Kędziora, Czesław Końezal CI sekretarz) i Edmund Piosik.

Delegacja lekarzy radzieckich w Poznaniu.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza uczcił uroczystą sesją naukową XX-lecie powstania Polskiej Partii Robotniczej. Podczas "Czwartku Literackiego" wystąpił - Stanisław Lem, autor książek fantastyczno-naukowych. > W Operze odbyła się uroczysta akademia zorganizowana przez prezydia: Wojewódzkiej Rady N arodowej i Rady Narodowej m. Poznania z okazji 17 rocznicy wyzwolenia miasta i 44 rocznicy powstania Armii Radzieckiej. Wzięli w niej udział: przedstawiciele władz, ludowego Wojska polskiego, delegacje Armii Radzieckiej, organizacji społecznych, konsulowie zaprzyjaźnionych państw. Akademię poprzedziło złożenie wieńców na Cmentarzu Bohaterów na Cytadeli. Koncerty rocznicowe z okazji l7-lecia wyzwolenia Poznania.

Koncert symfoniczny w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z udziałem pianistki radzieckiej - Ireny Sij ałowej. W sali renesansowej Starego Ratusza wprowadzono zwyczaj udzielania ślubów cywilnych. Pierwszych ślubów udzielili przewodniczący prezydiów poszczególnych rad narodowych w asyście kierowników urzędów stanu cywilnego. Nowożeńcom, którzy pierwsi zawarli związek małżeński w historycznym gmachu Starego Ratusza, złożył serdeczne życzenia przewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Poznania - Jerzy Kusiak. Odbyło się kilka wieczorów literackich ku czci Władysława Broniewskiego.

MARZEC

2. 3. Podczas koncertu symfonicznego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wystąpił gościnnie skrzypek bułgarski - Leon surużon. W Poznaniu gościł wiceprzewodniczący Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej, działacz indonezyj ski - Margono. 5. 3. Mongolski wiceminister rolnictwa Demberel Cerendorżejn oraz radca handlowy Ambasady Mongolskiej - B. Szarawdorż zwiedzili poznańską Wyższą Szkołę Rolniczą.

9. 3. Japończyk Hiroyuki Iwaki dyrygował Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Poznańskiej podczas koncertu w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. ' Obradowało Plenum Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pOSWlęcone zagadnieniom organizacyjnym. 12. 3. Zmarł profesor zwyczajny, doktor nauk biologicznych Tadeusz Kurkiewlcz, b. rektor Akademii Medycznej w Poznaniu. 13. 3. X Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona problemom służby zdrowia i pomocy społecznej. Referent: zastępca przewodniczącego Prezydium, radna Władysława Klawiter. 14. 3. Wystawa fotografii wysokogórskiej w salonie Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Na wystawie zamieszczono zdjęcia z I polskiej wyprawy w Hindukusz, w której brali udział taternicy poznańscy.

Wicepremier Eugeniusz Szyr otworzył IX Targi Krajowe "Wiosna 62".

50-lecie pracy naukowej obchodził nestor archeologii polskiej - prof. dr Józef Kostrzewski. Recital wiolonczelisty francuskiego - Bernarda Micheiina.

Członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, minister obrony narodowej, poseł ziemi wielkopolskiej - gen. broni Marian Spychalski zwiedził zakłady przemysłowe.

W gmachu Poznańskiego Muzeum Instrumentów Muzycznych odbyło się inauguracyjne posiedzenie jury Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Henryka Wieniawskiego.

Recital pianistki francuskiej Monicjue Hass.

W Teatrze Polskim odbyła się akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.

Laureatem Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu został Michał Spisak za kompozycję Improvisazione. W 15 rocznicę śmierci gen. Karola Świerczewskiego (Waltera), wielkiego bojownika o społeczne i narodowe wyzwolenie ludu polskiego, nadano Szkole Podstawowej nr 38 Za Cytadelą imię - Generała Karola Świerczewskiego. W szkole odsłonięto ponadto popiersie Generała. VIII Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej rozpoczęła dwudniowe obrady w gmachu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Oprócz delegatów z całego województwa udział w niej wzięli: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, minister obrony narodowej i poseł ziemi wielkopolskiej - gen. broni Marian Spychalski, członek Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wicepremier - Julian Tokarski; kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i poseł ziemi Wielkopolskiej Wincenty Krasko oraz członek Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, poseł ziemi Wielkopolskiej Jan Izydorczyk. Sekretarzami zostali: Ludwik Drożdż, Stanisław Furgał , Czesław Kończal, Jan Olzak, Stefan Olszowski i Jan Szydlak (I sekretarz).

KWIECIEŃ

5. 4. Jan Józef Szczepański - znany prozaik i podróżnik - po powrocie z wyprawy do Zatoki Perskiej podzielił się wrażeniami z podróży podczas "Czwartku Literackiego" w pałacu Działyńskich. Obrady dwudniowej studenckiej sesji naukowej poświęcone tematyce Ziem Zachodnich. 8. 1. Na wzgórzach Cytadeli zainaugurowano wielki czyn społeczny - budowę parku-pomnika Braterstwa Broni i Przyj aźni Polsko- Radzieckiej. W pierwszym dniu podjęło pracę kilkaset poznaniaków z przewodniczącym Prezydium Rady Narodowej m. Poznania - Jerzym Kusiakiem na czele. 9. 4. Gościnne występy Państwowego Teatru Żydowskiego z Warszawy z fantazją muzyczną pt. Sen o Goldjadertie. 10. 4. Recital znakomitego pianisty amerykańskiego polskiego pochodzenia Artura Balsama.

13. 4. Prapremiera komedii Maxa Erischa pi. Don Juan w Teatrze Nowym.

W pierwszą rocznicę lotu kosmicznego mjra Jurija Gagarina odsłonięto tablicę pamiątkową na jednym z bloków Osiedla Studeckiego na Winogradach. 15. 4. Premiera Fausta w Operze im. St. Moniuszki.

Zmarł profesor zwyczajny, prorektor Akademii Medycznej dr farmacji Franciszek Adamanis, od r. 1939 związany pracą naukową z Uniwersytetem Poznańskim, laureat nagrody naukowej miasta Poznania. 18. 4. w Klubie "Od nowa" urządzono spotkanie z wybitnym pisarzem publicystą i działaczem politycznym - Jerzym Putramentem. W Zakładach "H. Cegielski" wyprodukowano pierwszy polski silnik do napędu lokomotywy spalinowej. 19. 4. otwarcie pierwszej w Poznaniu Dzielnicowej Poradni Onkologicznej na N owym Mieście.

20. 4. Biuro Wystaw Artystycznych po przeniesieniu do "Arsenału" przy- Starym Rynku, otworzyło sezon ekspozycją pt. "Salon Wiosenny 1962". 24. 4. zmarł profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu Tadeusz piotr Potworowski, wybitny artysta malarz scenograf.

Wydarzenia w roku 1962

26. 4. W partii Mefista w operze Faust wystąpił gościnnie Gejza Zelenay, solista Teatru N arodowego w Bratysławie.

40-lecie pracy w ruchu robotniczym obchodził przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych - Maksymilian Bartz.

27. 4. XI Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona sprawozdaniu z wykonania planu gospodarczego oraz budżetu za r. 1961. Referent: przewodniczący Prezydium radny Jerzy Kusiak.

28. 4. W Klubie "Od nowa" odbyło się spotkanie ze znanym działaczem polskiego ruchu robotniczego, publicystą i autorem pamiętników Stare i nowe - Lucj anem Rudnickim. Krajowy Zjazd Polonistów obradował w Poznaniu.

Otwarcie Pracowni Izotopowej Zakładu Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej.

29. 4. Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu przemianowane zostało imieniem Franciszka Bartoszka, artysty malarza, pułkownika Gwardii Ludowej, który zginął w 1943 r.

w Warszawie w walce z okupantem hitlerowskim. Otwarcie panoramicznego kina , ,Wilda" na ponad 800 miejsc przy ul. Gwardii Ludowej.

30. 4. W "Odwachu" przy Starym Rynku otwarto Muzeum Historii Ruchu Robotniczego.

1. 5.

4. 5.

5. 5.

8. 5.

9. 5.

10. 5.

11. 5.

12. 5.

14. 5.

15. 5.

17. 5.

19. 5.

29. 5.

30. 5.

MAJ

Wielotysięczny pochód pierwszomajowy przeszedł w godzinach rannych ulicami Poznania, a po południu w całym mieście odbyły się zabawy połączone z występami artystycznymi. W lauli LTniwersytetu im. Adama Mickiewicza podczas koncertu 'symfonicznego wystąpił pianista Jan Dra th. W pałacu Działyńskich przy Starym Rynku konsul ZSRR - Iwan Skaczkow otworzył wystawę plakatu pt. "Lenin". Recital skrzypka węgierskiego W 17 rocznicę zwycięstwa nad i organizacji społecznych złożyły Gościnny występ meksykańskiej op. Pucciniego Madame Butteifly. Plenarne posiedzenie Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poświęcone dalszej demokratyzacji życia w zakładach pracy. W "Arsenale", w salonach Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, przy Starym Rynku otwarto wystawę malarstwa Eugeniusza Markowskiego.

50-lecle istnienia obchodziło Koło Śpiewacze "Hejnał" ze Starołęki.

35-lecie działalności obchodziła Rozgłośnia Poznańska Polskiego Radia.

Otwarcie II Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu z udziałem lutników z, 18 państw. N owy konsul Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Poznaniu Fiodor Szarykin, dotychczasowy I sekretarz Ambasady w Warszawie, objął urzędowanie.

Zwycięzcą XII etapu jubileuszowego XV Wyścigu Pokoju w Poznaniu został Aleksiej Pietrow. Drugie miejsce zajął Gainan Sajdhużin, a trzecie Bogusław Fornalczyk. W Poznańskim Towarzystwie Fotograficznym otwarto wystawę pt. "Dziecko w fotografii" . Podkomisja Sejmowa dla Spraw Szkolnictwa Zawodowego zapoznała się Z problemem szkolnictwa zawodowego w Poznaniu i Wielkopolsce przy czym zwiedziła szkoły przyzakładowe. Z okazji 50-lecia Towarzystwa Ludoznawczego w poznaniu odbyła się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza sesja naukowa z udziałem regionalistów i znawców kultury ludowej z ośmiu województw. W salach Muzeum Instrumentów Muzycznych 12-osobowe jury II Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. H. Wieniawskiego ogłosiło nazwiska artystów lutników, których instrumenty uzyskały najwyższą ocenę podczas wielokrotnych przesłuchań. I miejsce zajęli - Wladmir Pilaf oraz Pfemysł Spidlen, obydwaj z Czechosłowacji.

XI I Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona udziałowi państwowych i spółdzielczych jednostek organizacyjnych w budowie urządzeń komunalnych i czynach społecznych inicjowanych w Poznaniu. Referent: zastępca przewodniczącego Prezydium, radny Dionizy Balasiewicz. Pro f. dr Jan Czekanowski, światowej sławy naukowiec, profesor Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, długoletni kierownik Katedry Antropologii, otrzymał najwyższe odznaczenie naukowe tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Emila Telmanyi.

Niemcami hitlerowskimi delegacje wieńce na Cmentarzu Bohaterów śpiewaczki Irmy Gonzalez wzakładów pracy na Cytadeli. partii tytułowej 3.6.

4.6.

6. 6.

8. 6.

10. 6.

11. 6.

12. 6.

14. 6.

15. 6.

16. 6.

17. 6.

18. 6.

23. 6.

21. 6.

22. 6.

Wydarzenia w roku 1962

CZERWIEC

W Teatrze N owym premiera sztuki Wiktora Hugo Angelo Tyran Padwy.

W salach Centralnego Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" wystawa konkursowa "Projektów na Pomnik Powstańców Wielkopolskich 1918/19 r." Na konkurs nadesłali 50 prac rzeźbiarze z całej Polski. Prezydium Wojewódzkiej Bady Narodowej wraz z Prezydium Rady Narodowej m. Poznania powołało Radę Naukowo-Ekonomiczną przy Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego. W skład Rady weszło 25 wybitnych naukowców poznańskich. Przewodniczącym został prof. dr Florian Barciński.

Otwarcie nowocześnie wyposażonej Rejonowej Poradni Lekarskiej na Osiedlu Grunwald. Charkowscy działacze partyjni z dziedziny rolnictwa zwiedzili Państwowe Gospodarstwo Rolne w N aramowicach. Prof. dr Józef Kostrzewski, wybitny uczony i znawca prehistorii środkowoeuropejskiej , wyróżniony został godnością honorowego członka Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich.

Premier Józef Cyrankiewicz otworzył XXXI Międzynarodowe Targi Poznańskie. Na otwarcie przybyli najwyżsi dostojnicy państwowi i reprezentanci władz partyjnych z I sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczoinej Partii Robotniczej Władysławem Gomułką na czele oraz członkowie rządowych delegacji 14 państw.

Delegacja Wielkopolski udała się na obrady Polskiego Kongresu Pokoju do Warszawy.

Koncert artystów Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Wiec przyjaźni i pokoju w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski". Przemawiał podczas niego m. in. przewodniczący Rady Ministrów Niemieckiej Republiki Demokratycznej - Willi Stoph.

Laureatami konkursu na Pomnik Powstańców Wielkopolskich 1918/19 r. zostali: Stanisław Kulon i Jan Kucz z Warszawy oraz Ryszard Skupin i January Cechmanowski z Poznania. Komitet Wojewódzki Związku Młodzieży Socjalistycznej w porozumieniu z Kuratorium Okręgu Szkolnego powołał do życia Uniwersytet Robotniczy Związku Młodzieży Socjalistycznej.

Wiceprezydent Republiki Dahomeju Sonrou Migań Apithy zwiedził Poznań.

Gościnne występy artystów Państwowego Teatru im. St. J aracza z Łodzi.

Podczas koncertu symfonicznego w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wystąpił planista amerykańska - Daniel PolIack. Członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, minister obrony narodowej poseł ziemi wielkopolskiej gen. broni Marian Spychalski zwiedził XXXI Międzynarodowe Targi Poznańskie.

W roli Mefista w operze Faust wystąpił gościnnie - Kim Borg, solista opery fińskiej.

W 20 rocznicę barbarzyńskiego zniszczenia przez hitlerowców wsi czechosłowackiej Lidice odbył się w Poznaniu uroczysty koncert z udziałem przedstawicieli władz, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, organizacji społecznych. Na koncert przybyła również delegacja czechosłowacka z generalnym konsulem czeskim w Szczecinie - Emilem Rabiską. Przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki podczas swego pobytu w Poznaniu zwiedził XXXI Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz spotkał się z załogą Zakładów Przemyślu Metalowego "H. Cegielski", z przedstawicielami rad narodowych, z działaczami komitetów Frontu Jedności Narodu, z weteranami powstania wielkopolskiego 1918/19 r. Przewodniczący Rady Państwa udekorowany został Odznaką Honorową m. Poznania i Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego" . W Teatrze Polskim premiera dramatu Jerzego Zawieyskiego Wysoka ściana z występami gościnnymi Elżbiety Barszczewskiej w roli głównej. Po przedstawieniu odbyła się uroczystość związana z 50-leciem pracy literackiej i teatralnej dra Jerzego Kollera, długoletniego kierownika literackiego scen poznańskich.

Poznań odwiedziła przebywająca w Polsce delegacja Armii Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej z ministrem obrony narodowej gen. armii Heinzem Hoffmannem na czele. Pierwszym wykonaniem na estradzie opery Król Roger Karola Szymanowskiego Państwowa Filharmonia w Poznaniu zakończyła sezon artystyczny 1961/62 r.

Wydarzenia W roku 1962

24. 6. Z okazji "Dnia Prasy Partyjnej" nad Rusałką odbył się wielki festyn połączony z wiankami, zorganizowany przez "Gazetę Poznańską" i Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej.

Zamknięcie XXXI Międzynarodowych Targów Poznańskich. Targi zwiedziło 463 (XX) osób.

Xi 6. Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zorganizował dwudniową sesję popularnonaukową poświęconą XX-leciu Polskiej Partii Robotniczej w "Wielkopolsce. 27. 6. Plenarne posiedzenie Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poświęcone węzłowym problemom gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. 28. 6. XI'II Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona ocenie realizacji wniosków i postulatów wyborców zgłoszonych pod adresem rad narodowych w czasie kampanii wyborczej. Referent: sekretarz Prezydium, radny Czesław Adamski. Delegacja rad narodowych Charkowa odwiedziła Poznań, zapoznając się z problematyką rad i dzieląc się własnymi doświadczeniami. Uroczysta akademia w operze z okazji "Dnia Morza". W akademii uczestniczyła delegacja oficerów Marynarki Wojennej z kontradmirałem Ludwikiem Janczyszynem. 30. 6. Wystawa rzeźby Anny Dębskiej w salonach Centralnego Biura Wystaw Artystycznych w "Arsenale" przy Starym Rynku.

Zebrała Urszula Pa u lówn a

'lOillCE MIASfApmm\«* mJIC/mmblmmU NIA 1 o III JI IO-LCCIA K1AtALNOSCi ZA ZASŁUGI IOlOlOm w KKKIlMC IOmmUCJl

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1963.07/09 R.31 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry