SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1963.07/09 R.31 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

W służbie miasta.

.5

ARTYKUŁY

Antoni J. P r z e s t i a l s ki: Wstępna koncepcja planu regionalnego PoznanSa na la ta 1960-1980. .7

MATERIAŁY

Tadeusz Ś w i t a ł a: Redaktorzy "Kroniki" w latach 1923-1960 Zygmunt Zaleski Kazimierz Ruciński Andrzej Wojtkowski Kazimierz Kaczmarczyk Bronisław Wietrzychowski Stanisław Strugarek Marian J. Mika Stanisław Krakowski Janusz Ziółkowski Adela Sitkowska

Antoni J. P r z e s t a l s ki: Placówki naukowe w Poznaniu. Część II.

Instytuty,. .39

Bernard R z e c z y n s ki: Aktualne problemy organizacji 1 techniki ruchu ulicznego w Poznaniu .53

KRONIKA

Z żałobnej karty

Władysław O s z k i n i s: Prof. dr Konstanty Moldenhawer, uczony 1 wybitny hodowca roślin oleistych .66

Bogdan C i s z e w s ki: Prof. dr Tadeusz Szeligowski 68

Sprawozdania

Marian G e n o w e fi ak: Sesje Rady Narodowej miasta Poznania poświęcone planowi gospodarczemu i budżetowi zbiorczemu na rok 1963 oraz problemom sportu, turystyki i wypoczynku ludności 70 miasta Poznania w r. 1962. .77

Urszula P a u 1 ó w n a: Wydarzenia w Poznaniu w r. 1962 (Część I)

ZDJĘCIA Mariusza Koteckiego, Henryka Matuszewskiego 1 Grażyny Wyszomirskiej

RYSUNKI

Elżbiety M. Gasińskiej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1963.07/09 R.31 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry