SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1963.04/06 R.31 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Życzenia od sekretarza Rady Państwa Juliana Horodeckiego .

,4/5

ARTYKUŁY

Jerzy K u s i ak: Nowy krok naprzód w rozwoju miasta .

Edmund K r z y m i e ń: Poznański problem ludzi najgorzej mieszkających. Część 11 .15

MATERIAŁY

Zdzisław G r o t: Kronika Miasta Poznania (W czterdziestolecie ukazania się pisma). .27

ZYCIE KULTURALNE

Włodzimierz K a m i ń s ki: IV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego (4 XI-18 XI [962 r.) . 41

KRONIKA

Rektorzy poznańskich uczelni Tadeusz Ś w i t a ł a: Prof. dr Gerard Labuda, rektor Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza .48

Jubileusze

Marian O l s z e w s ki: Zygmunt Piękniiewski

.50

Z żałobnej karty

Halina Ryffertówma: Prof. dr Marek Kwiek czyciel

uczony 1 na u

.53

Marian Wal c z ak: Maria Roguszezak .5 5 Czesław S i kor s ki: DoC. dr Maria Szczepańska (wspomnienie pośmiertne). .56

Mottyniana Tadeusz Ś w i t a ł a: Bracia Danielakowie (Część I).

.58

Henryk P ł o c ki: Sprawozdanie z Wielkopolskiej Konferencji Kulturalnej w Poznaniu .81 Wacław R o g a l e w s ki: Pomnik trwalszy od spiżu. Z okazji nadania Szkole Podstawowej nr 7 @ imienia Wł. Broniewskiego . 88 Marian G e n o w e fi ak: Sesje Rady Narodowej m. Poznania poświęcone problemowi handlu i działalności Dzielnicowej Rady N arodowej -i Wilda .89

ZDJĘCIA

Witolda Czarneckiego, Mariusza Koteckiego 1 Jerzego UnierzyskiegobIl "A

- Kro«llI*

POzHIlIJI

B,II,/\

"A

P /\ /\ ,pafo4webe« «weg« Ml.J,**ID»> **«III«5Me W »ter«««« «b

· wagi <hIIII* III &2& lOpm6* »iej skia.

NQd*«m miejskim,

« * ebIK<'M'

«i-t- ***

/\ /\

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1963.04/06 R.31 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry