SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1963.01/03 R.31 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

ARTYKUŁY

Dyonizy B a l a s i e w i c z: Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (Komentarz do Uchwały Rady Ministrów) 5 Stefan O l s z o w s ki: O żywszy rozwój kultury w Wielkopolsce . 13

MATERIAŁY

Henryk Woj c i e c h o w s ki: Rola poznańskich targów krajowych w życiu gospodarczym kraju. 23 Jerzy M o d r z e j e w s ki: Perspektywy centrum Poznania. 3 7

ZYCIE KULTURALNE

Bogdan C i s z e w s ki: Opera Poznańska w sezonie 1961/62.

5 l

KRONIKA

Z żałobnej karty

Franciszek L a n g n er: Wspomnienie pośmiertne o prof. Augustynie Boczku .59

Wacław W ó j c i ak: Wspomnienie pośmiertne o prof. drze Antonim Gałeckim .61

Mottyniana Tadeusz Swi ta ł a: Pułkownik Franciszek Szymendera - kowalz"HCP" 64

Sprawozdania

Maryna G r o n i k: Sztandar dla wielkopolskiej jednostki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - od społeczeństwa Poznania i Wielkopolski .90 Aleksander N o w ak: Fabryka i szkoła imienia Alfreda Brunona Bema. 92 Wacław R o g a l e w s ki: "Hasło" chór jubilat spod znaku semafora.

(w czterdziestolecie działalności). .94 Marian G e n o w e fi ak: Sesja Rady Narodowej m. Poznania poświęcona problemowi rozwoju komunikacji oraz kultury i oświaty. 98

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1963.01/03 R.31 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry