SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1962.10/12 R.30 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY Edmund K r z y m i e ń: Poznański problem ludzi najgorzej mieszkających. Część 1. .5

MATERIAŁY

Stanisław H e b a n o w s ki: Teatry poznańskie w latach 1945-1959.

Część I. (27. IV. 1945-28. II. 1951). .17 Stanisław K u b i ak: 35 lat pracy Polskiego Radia w Poznaniu. (19271962). .43

Władysław D e w o r: Poznańska spółdzielczość mieszkaniowa. 57

ŻYCIE KULTURALNE Włodzimierz K a m i ń s ki: II Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im.

Henryka Wieniawskiego. Poznań, 15-30 maja 1962 r. .75

KRONIKA Rektorzy poznańskich uczelni Tadeusz Ś w i t a ł a: Prof. dr inż. Zbigniew J asicki techniki Poznańskiej.

Rektor Poli

.87

Jubileusze Szczepan G ą s s o w s ki: Jerzy Koller .

Z żałobnej karty Tadeusz Kra s z e w s ki: Maria Wicherkiewiczowa .9 3 Marian We igt: Wspomnienie pośmiertne o drze Romanie Dreżepolskinrr .96 Jan S w i d z i ń s ki: Piotr Potworowski .97

Mottyniana Tadeusz Ś w i t a ł a: Hafciarka z Chwaliszewa - Maria Utrat owa (Ula) "101

Sprawozdania Janusz Dembski: Sesja popularnonaukowa pOSWlęcona XX rocznicy Polskiej Partii Robotniczej w Wielkopolsce. .123 Marian G e n o w e fi ak: Sesje Rady Narodowej miasta Poznania poświęcone udziałowi państwowych i spółdzielczych jednostek organizacyjnych w budowie urządzeń komunalnych i w czynach społecznych oraz ocenie realizacji wniosków i postulatów wyborców 130 Feliks F o r n a l c z y k: Pamiętnik dziecka ulicy. .140 Jerzy Kuł t u n i ak: Terror hitlerowski w Wielkopolsce 143 Tadeusz S i w i c ki: Witryna wydawnicza Poznańskiego Towarzystwa » Przyjaciół Nauk .145

ZDJĘCIA Ludomira Budzińskiego, Centralnej Agencji Fotograficznej, Mariusza Koteckiego, Maksymiliana Myszkowskiego, Kazimierza Przychodzkiego i Grażyny Wyszomirskiej

RYSUNKI Ignacego Grzędy

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1962.10/12 R.30 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry