GOŚCINNE KONCERTY ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH ZESPOŁÓW SYMFONICZNYCH W LATACH OD 1947 DO 1959/60 ORAZ GOŚCINNE WYSTĘPY DYRYGENTÓW ZAGRANICZNYCH

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1962.07/09 R.30 Nr3

Czas czytania: ok. 4 min.

A. Zespoły zagraniczne

ORKIESTRY

Sezon artystyczny 1947/48 29. X. - Filharmonia Czeska. Dyrygent: Rafael Kubelik.

1948/49

3. III. - Orkiestra Symfoniczna Radia Czechosłowackiego. Dyrygent: Karl Ancerl.

1955/56

12, 13, 15.

III. - Koncert Stowarzyszenia Solistów "Deutschlandsender" z udziałem Wielkiego Chóru i Orkiestry Symfonicznej Radia Berlińskiego. Dyrygent: Helmut Koch.

1956/57 26. X. - Orkiestra Symfoniczna Państwowej Filharmonii im. G. Enescu z Bukaresztu. Dyrygent: George Georgescu. 11. VI. - Orkiestra Symfoniczna z Cleveland (USA). Dyrygent: George Szell.

1957/58

13. XI. - Orkiestra Filharmonii Drezdeńskiej. Dyrygent: Heinz Bongartz.

16. VI. - Orkiestra Filadelfijska (USA). Dyrygent: Eugene Ormandy.

1958/59

30. IX. - Orkiestra Symfoniczna i Chór Radia Lipskiego przygotowany przez Herberta Kegla i Dietricha Knothe. Dyrygent: Herbert Kegel.

1959/60

20. IX. - Orkiestra Symfoniczna Radia

Telewizji Węgierskiej. Dyrygent: T omas Brody.

CHORY

Sezon artystyczny 1954/55

16, 18.

X. - Drezdeński Chór Chłopięcy "Kreuzchor" (NRD). Dyrygent: Rudolf Mauersberger.

ZESPOŁY KAMERALNE

Sezon artystyczny 1947/48 23. XI. - N onet Czeski w składzie: Emil Leichner - skrzypce, Vilem Kostecka - altówka, Jaroslav Blazek - wiolonczela, Frantisek Hertl - kontrabas, Kareł Hanzl - flet, Josef Vacek - obój, Oldrich Pergl - klarnet, Antonin Hotovy - fagot, Josef Hobik - waltornia.

6 Kronika Miasta Poznania 3

Anna

Bystrzonowska

1953/54 28. IV. - Kwartet Czeski w składzie: Józef Preszka - I skrzypce, Franciszek Vohanka II skrzypce, Jarosław Svoboda - altówka, Jarosław Hasza - wiolonczela.

1954/55

18, 19.

IV. - Orkiestra kameralna W. Strossa z Monachium (NET).

1956/57 22. X. - Kwartet Tatrai (Węgierska Republika Ludowa) w składzie: Vilmos Tatrai I skrzypce, Miha1y Szucs - II skrzypce, Josef Ivanyi - altówka, Ede Banda wiolonczela. 10. IV. - Kwartet Narodowy im. Borodina (ZSRR) w składzie: Rościsław Dubiński I skrzypce, Jarosław Aleksandrów - II skrzypce, Dimitrij Szebalin - altówka, Walentyn Berliński - wiolonczela.

1958/59 5. X. - Juilliard String Quartet (USA) w składzie: Robert Mann - skrzypce, Isidore Cohen - skrzypce, Raphae1 Hillyer - altówka, C1aus Adam - wiolonczela.

1959/60 17. XI. - Kwartet Parrenin (Francja) - w składzie: Jacques Parrenin - skrzypce, Marcel Charpentier - skrzypce, Miche1 Wa1es - altówka. Pierre Penassou - wiolonczela.

23. X. - Trio Baemd10wskie (NRD) w składzie: Jutta Vu1pius - sopran, Gustav Sehmah1 - skrzypce, Hans Pischner - klawesyn. 5. II. - Kwartet Weinera (Węgry) w składzie: Józef Szasz - I skrzypce, Stefan Krasznai - II skrzypce, Jan Szekacs - altówka, Arpad Szasz - wiolonczela.

INNE ZESPOŁY 1956/57 7. I. - Wieczór baletowy solistów Akademickiego Teatru Wielkiego w Moskwie w składzie: Olga Lepieszyńska i Włodzimierz Preobrażeński - taniec, Świetlana Waszencewa - skrzypce, Włodzimierz Kudriawcow - fortepian oraz Halina Kowalska - wiolonczela l Tatiana Woytaszewska - fortepian.

1957/58

17/18.

III.

- Koncert jazzowy Kwartetu Dave Brubeck'a (USA) w fortepian, Paul Desmond - saksofon, Joe Morello kontrabasskładzie: Dave Brubeck perkusja, Eugene Wright

B. Zespoły krajowe

ORKIESTRY

Sezon artystyczny 1950/51

8/10.

XII. - Orkiestra symfoniczna Państwowej Opery im. St. Moniuszki w Poznaniu. Dyrygent - Walerian Bierdiajew.

1956/57 24. III. - Orkiestra Filharmonii Narodowej. Dyrygent: Bohdan Wodiczko.

1957/58

5. XII. - Orkiestra Symfoniczna i Chór Mieszany Państwowej Filharmonii w Łodzi. Dyrygent: Henryk Czyż. Chóry przygotowane przez Tadeusza Kałkowskiego (A. Honegger Król Datutd).

CHÓRY 1957/58 30. XI. - Chór Mieszany Państwowej Filharmonii w Krakowie przygotowany przez Józefa Boka i Stanisława Gałońskiego (K. Szymanowski Stabat Mater).

1958/59

3, 4. IV. - Chór Mieszany "Ogniwo" - Katowice przy Państwowej Filharmonii Śląskiej.

U dział w koncercie symfonicznym dla uczczenia 200 rocznicy śmierci J. Fr. Haend1a.

Chór przygotowany przez Zdzisława Szostaka. Kierownik Chóru: Edmund Kajdasz.

(J. F. Haende1 Judasz Machabeusz).

26.

27. IV.

· Chór Mieszany Filharmonii Krakowskiej, przygotowany przez Józefa Boka, (C. Orff Carmina burana) .

1959/60lS. 14. IV.

Chór Filharmonii Narodowej. Kierownik chóru: Boman Kuklewicz. (J. S. Bach Pasja wg św. Mateusza).

ZESPOŁY KAMERALNE

Sezon artystyczny 1951/52 2£. III. - Kwartet Krakowski Państwowej Filharmonii w składzie: Stanisław Tauros - I skrzypce, Ztńgniew Szlezer - II skrzypce. Tadeusz Gonet - altówka, Zofia Adamska - wiolonczela.

1956/57

29, 30. III. - Kwartet Krakowski państwowej I skrzypce, Zbigniew Szlezer -.

Adamska - wiolonczela.

Filharmonii w składzie: Stanisław TaurosII skrzypce, Tadeusz Gonet - altówka, Zofia

· 1958/59 28. X. - Kwartet smyczkowy Tadeusza "Wrońskiego w składzie: Tadeusz Wroński - I skrzypce, Henryk Keszkowski II skrzypce, Stefan Kamasa - altówka, Aleksander Ciechański - wiolonczela.

C. Dyrygenci zagraniczni*do VI. 1947 r.

Franco Autori (Włochy): 17. II.

Franco Autori (Włochy): 3. II

Sezon artystyczny 1947/48 Milan Horwath (Jugosławia): 26. IV

Albert Katz (Izrael): 11. III Otakar Parik (CSRS): 28. I

1948/49 Vaclav Smetaćek (CSRS): 19/21. XI

B1as Galindo (Meksyk): 4. XI

1949/50 Ignacy Neumark (Holandia): 17/19. II

1950/51

Edoardo Guarnieri (Brazylia): 26/28. I

* Dyrygenci występujący z gościnnymi zespołami zagranicznymi są ujęci w wykazie "Zespoły zagraniczne".

Anna

Jar o s l a v Kro m b h o l c ( C S R S) : 119. I I 1.

Konstanty Ulew (Bułgaria): 13/14. III

Hermann Abendroth (NRD): 21/22/23. V

Natan Rachlin (ZSRR): 12. IX

Rusłan Rajczew (Bułgaria): 13/14. IV Helmut Seyde1mann (NRD): 11/12. XI

Mikołaj Anosow (ZSRR): 26/27. IV łan A. Mac Milian (Kanada): 31. V/I. VI

Mikołaj Anosow (ZSRR): 28. II, 1. III Heinz R6ttger (NRD*): 10/11. I Karl S chubert (NRD): 30/31 V

Mircea Basarab (Rumunia): 7/8 XI George Byrd (USA): 19/20. VI Vaclav Smetaćek (CSRS): 21/22 XI

Henri Arends (Holandia): 11/12. III Vladimir Matej (CSRS): 9/10. X

Bystrzonowska

1951/52

1952/53

1953/54 Janos Ferencsik (Węgry): 18/20, IX 1954/55 C1audio Santoro (Brazylia): U/12. II

1955/56 Georg Singer (Izrael): 8/9/10. VI zivojin Zdravkowic (Jugosławia): 22/23. VI

1956/57 Fritz Miiller (NRD): 8/9. III Karl Schubert (NRD): 14/15. XII

1957/58 Vaclav Smetaćek (CSRS): 15/16. XI Gerhart Wiesenhiitter (NRD): 28'29. III

1958/59 Richard Tynsky (CSRS): 3/4. X Carlo Zecchi (Włochy): 17/18. IV

1959/60 Georges Sebastian (Francja): 17/18. VI Martin Turnovsky (CSRS) 15/16. I

Zebrała Anna

Bystrzonowska

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1962.07/09 R.30 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry