SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1962.07/09 R.30 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

ARTYKUŁY Czesław Koń c z a i : Marcin Kasprzak - syn ludu wielkopolskiego.

wybitny działacz rewolucyjny. .5

Tadeusz C y p r i a n: Problemy komunikacyjne miasta Poznania .

MATERIAŁY Antoni J. P r z e s t a l s ki: Placówki naukowe w Poznaniu. Część I Instytuty 2 3 Jerzy T h a m m: Struktura handlu detalicznego miasta Poznania w latach 1929-.1939.. .41

Zofia S e m r a u: Czasopisma poznańskie. Zestawienie tytułów 1 krótka charakterystyka. Część IV (1876-1880). .55

ŻYCIE KULTURALNE Włodzimierz K a m i ń s ki: II Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Henryka Wieniawskiego. Poznań 20-30. III. 1962 r. 65 Norbert Kar a ś k i e w i c z: Filharmonia Poznańska w sezonie 1961/62. 71 Zofia B y s t r z o n o w s k a: Gościnne koncerty zagranicznych i krajowych zespołów symfonicznych w latach 1947-1959/60 oraz gościnne występy dyrygentów zagranicznych · 81

KRONIKA Rektorzy poznańskich uczelni Tadeusz Ś w i t a ł a: Prof. dr Olech Szczepski, rektor Akademii Medycznej. .85

Jubileusze Wacław R o g a l e w s ki: 40-lecie pracy 1 walki Maksymiliana Bartza. 89

Z żałobnej karty Ewaryst P a we l c z y k: Wspomnienie pośmiertne o prof. drze Franciszku Adamanisie. 9 6 Franciszek K o p a c z y k: Prof. dr nauk biologicznych Tadeusz Stefan Kurkiewicz (1885-1962) (Wspomnienie pośmiertne) 98 Florian D ą b r o w s ki: Prof. Jan Rakowski 101

Mottyniana Tadeusz Ś w i t a ł a: Trzy pokolenia Masłowskich

.103 Marian G e n o w e fi ak: Sesje Rady Narodowej m. Poznania pOSWlęcone problemom służby zdrowia oraz wykonaniu planu gospodarczego i budżetu za rok 1961. Aneks: Wydatki na służbę zdrowia w Poznaniu z budżetu Rady Narodowej m. Poznania w latach 1958-1961. Wykonanie zbiorczego budżetu miasta za rok 1961 118 Aleksander N o w ak: Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka powstało w Poznaniu .136 Ireneusz S o l i n s ki: W XX -lecie Polskiej P artii Robotniczej. Nadanie Państwowemu Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu imienia Franciszka Bartoszka .137

Stanisław K u b i ak: Działalność Towarzystwa Miłośników miasta Poznania w roku 1961. Aneks: Wykłady o Poznaniu w roku 1961 143 Urszula P r z e s t a c k a: Realizacja planu gospodarczego 1 budżetu miasta Poznania w r. 1961. .147

Recenzje Witold Jak ó b c z y k: Posłowie polscy w sejmie pruskim Jerzy KulI u n i a k: Uniwersytet Poznański w latach 1940-1045 153

Witolda marka,

ZDJĘCIA Czarneckiego, Benedykta Jerzego Dorysa, Janusza Korpala, Mariana Kucharskiego, i Kazimierza Przychodzkiego

Stanisława KaczTadeusza Orlika

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1962.07/09 R.30 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry