SOLIŚCI POLSCY I ZAGRANICZNI KONCERTÓW SYMFONICZNYCH FILHARMONII POZNAŃSKIEJ w latach od 1947 do 1959/60 *

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1962.01/03 R.30 Nr1

Czas czytania: ok. 9 min.

A. Artyści polscy

Stefan Kamasa: 6. i 7. V

ALTOWIOLIŚCI 1949/50 Józef Sobierajski: 6. i 7. V

1950/51

Stefan Kamasa: 9. i 11. III

Stefan Kamasa: 12. i 13. IV

1956/57 Tadeusz Renz: 30. XI i 2. XII

1957/58

Eugeniusz Falszewicz: 7. X

1959/60

Stefan Kamasa: 22. i 23. IV

Roman Czarnecki: 24. i 25. III

WIOLONCZELIŚCI 1947/48 Dezyderiusz Danczowski: 12. I

Dezyderiusz Danczowski: 8. X

1948/49 Kazimierz Wiłkomirski: 17. VI

Zofia Adamska: 31. III i 2. IV Aleksander CIechański: 18. XII

1949/50 Roman Czarnecki: 6. i 7. V Jan Kieliszek: 6. i 7. V Józef Klonowski: 6. i 7. V

Zofia Adamska: 5. i 7. I

1950/51 Kazimierz Wiłkomirski: 27. i 29. IV 1951/52 Kazimierz Wiłkomirski 14. i 16. xxt

Roman Czarnecki: 6. i 8. VI

1952/53

Roman Czarnecki: 27. II i l. III

1953/54 Aleksander Ciechański: 11. i 13. XII. 23 i 25. IV

* Wykaz nie uwzględnia solistów, absolwentów PWSM występujących na koncertach dyplomowych.

1954/55

Aleksander Ciechański: 15-17. IV

1955/56

Witold Herman: 17. i 18. ];I

1956/57

Roman Czarnecki: 28. i 24. XI

1958/59

Kazimierz Wiłkomirski: 21. i 22. XI

Roman Czarnecki: 11. i 12. XII

1959/60 Witold Herman: 9. i 10. X

KONTRABASIŚCI

1947/48

Aleksander Ciechański: 24. i 25. III

1949/50

Zdzisław Marczyński: 6. i 7. V

1956/57

Władysław Wojtkiewicz: 30. XI i 2. XII

FLECIŚCI

1948/49

Aleksander Peresada: 13. i 14. IV, 3. VI

Aleksander Peresada: 21. i 23. IV Antoni Prlmke: 28. i 29. IV

1949/50 Włodzimierz Tomaszczuk: 14, i 23. IV

1950/51

Włodzimierz Tomaszczuk: 19. i 21. I

1951/52

Antoni Primke: 23. i 25. XI

1953/54

Włodzimierz Tomaszczuk: 8. i 9. I

1954/55

Włodzimierz T omaszczuk: l. i 2. IV

1955/56 Włodzimierz T omaszczuk: 9. XII, 24. i 25. II

1956/57

Włodzimierz Tomaszczuk: 21. i 22. IX

1957/58 Włodzimierz T omaszczuk: 22. i 23. X, 11.

i 12. IV

Leon Szczepaniak: 13. i 14. IV

1959/60 Jerzy Zakrzewski: 8. i 10. I

Anna

Bystrzonowska

Henryk Jastrzębski: 14 i 16. IV Antoni Olej nik: 14. i 16. IV

OBOISCI 1949/50 Stefan Pełczyński: 14. i 16. IV

1950/51

Antoni Olejnik: 17. i 22. XII

1951/52

Antoni Olejnik: 6. i 8. VI

1953/54

Antoni Olejnik: 22. i 24. I

1959/60 Henryk Jastrzębski: 8. i 10. I ROŻEK ANGIELSKI 1959/60 Marian Zielniewicz: 13. i 14. XI. 8. i 10. I

KLARNECIŚCI 1948/49

Józef Madeja: 4. III

1949/50

Józef Madeja: 24. III

Jan Bajon: 6. i 8. VI

1951/52 Józef Madeja: 25. i 27. I

Józef Madeja: 20. i 22. XI

1953/54

Stanisław Niemy t: 3. i 5. IX

1954/55

Konrad Lewandowski: 14. i 16. II

1957/58

FAGOCIŚCI

1947/48

Józef Witkowski: 24. i 2S. III

1951/52

Edmund Rybicki: 6. i 8. VI

Mieczysław Pełczyński: 3. i 5. IX

1954/55

1956/57

Kazimierz Piwkowski: 23. i 24. XI

1957/58

Mieczysław Pełczyński: 14. i 16. II

WALTORNISCI 1947/48

Maksymilian Zimoląg: 19. IV

Henryk Beimcik: 14. i 16. IV Jan Wasilewski: 14. i 16. IV

1949/50 Maksymilian Zimoląg: 12. i 14.

1950/51

Maksymilian Zimoląg: 3. i 5. XI

1951/52

Henryk Beimcik: 28. i 30. IX

TRĘBACZE 1949/50

Jerzy Bogdziewicz: 24. i 26. II

1954/55

HomuaM Naruszewicz: 30. XII

1956/57

Julian Wittmann: 5. i 6. X

Henryk Barczak: 13. VI

1958/59 Julian Wittmann: 22. V

1959/60

Henryk Barczak: 2. i 3. I, 8. i 10. I

PERKUSIŚCI

1959/60

Edward lwicki: 25. i 26. III

KLAWESYNISCI

Kazimierz Flatau: 7. VI

1947/48 Stanisław Wislocki: 24. i 25. III

1955/56

Zofia Brenczówna: 22. i 23., 29. i 30. XII 1956/57 Józef Baszyński: 23. i 24. XI 1959/60 Zofia Brenczówna: 8. i 10. I. 13. i 14. IV ORGANIŚCI 1947/48 Józef Pawlak: 24. i 25. ni

Alfons Kamiński: 16. i 18. V

1951/52 Józef Pawlak: 13. i 15. VI

Anna

Alfons Kamiński: 15. i 16. VII

Alfons Kamiński: 28. i 29. X 22, 23, 29. i 30. XII, 4. i 5. V

Alfons Kamiński: 29. i 30. III

Irma Thenior-J anecka: 24. i 25. I

Alfons Kamiński: 3. i 4. IV, 22. V, 13. VI

Alfons Kamiński: 8. i 10. I, 13. i 14. IV

Bystrzonowska

1954/55

1955/56

1956/57

1957/58 Bronisław Rutkowski: 23. i 24, V

1958/59

1959/60 Stanisław Tomaszewski: 19. i 20. II

B . A r t y ś c i zzacg Jftanni CZZPni i* *

1947/48 Giovanni deli' Agnola (Włochy) - fortepia:tm: Benri Koch (Belgia) - skrzypce: 5. IV 23. XI Monique de la Bruchollerie (Francja) fortepian: 24. X

1948/49 Stefan Askenase (Belgia) - fortepian: 20. W Imme Ungar (Węgry) - fortepian: 27. V Rolf Bergroth (Finlandia) - fortepian 4. nI Krista Zemancova (CSRS) - harfa: 3. V Wiktoria Svihlikowa (CSRS) - fortepian: 19. i 21. XI

Bohus Heran (CSRS) - wiolonczela: 17. i 19. II Susan Slivko (Anglia) - fortepian: 10. i 12. III

Istvan Antal (Węgry) - fortepian: 18. i 20. I Tibor Gasparek (CSRS) - skrzypce: 15. i 17. II

Csaba Bókay (Węgry) - skrzypce: 15. XII Zdenek Jilek (CSRS) - fortepian: 13. i 14. III Marta Hidy (Węgry) - skrzypce: 14. XII Ladislav J asek (CSRS) - skrzypce: 14. XII M. Ł. Jaszwili (ZSRR) - skrzypce: 13. XII Emil Kamiłarow (Bułgaria) - skrzypce 13. XII Igor Ojstrach (ZSRR) - skrzypce: 12. XII

1949/50 Krista Zemancova (CSRS) - harfa: 23. i 25. VI.

1950/51

1951/52 Krista Zemancova (CSRS) - harfa: 29. II, 1. III

1952/53 Olga parchomienko (ZSRR) - skrzypce 12. XII Julian Sitkowiecki (ZSRR) - skrzypce: 12. XII Blanche Tarjus (Francja) skrzypce: 14. XII Ede Zathureczky (Węgry) skrzypce: 10. XII

* Soliści występujący z gościnnymi zespołami zagranicznymi ujęci są w wykazie "Zespoły zagraniczne"i zagraniczni

Annie Fischer (Węgry) - fortepian: 11. i 13. XII

Wasil Czernajew (Bułgaria) - skrzypce: 17. i 19. IX Flora Guerra (Chile) - fortepian: 11. i 12. III Louis Kentner (Anglia) - fortepian: 5. i 6. III Eugeniusz Malinin (ZSRR) - fortepian: 21.1

Ayla Erduran (Turcja) skrzypce: 22. i 23. VI Oscar Michallik (NRD) - klarnet: 11. i 12. XI Frank Pelleg (Izrael) - fortepian: 8. i 9. VIkoncertówsymfonicznych

1953/54 Krista Zemancova (CSRS)i 9. I

1954/55 Florence Margue-Wong (Luksemburg) - fortepian: 17. i 18. III Bernard Ringeissen (Francja) - fortepian: 25. i 26. III Fou Ts'ong (Chiny) - fortepian: 2. i 3. VH Michał Wajman (ZSRR) - skrzypce: 12. IX Krista Zemancova (CSRS) - harfa: U. i 12. I I

1955/56

Fou Ts'ong (Chiny) - fortepian: 16. i 17. XII Krista Zemancova (CSRS) - harfa: 24. i 25. II

1956/57 Gerda Falbe (NRD) - fortepian: 8. i 9. III Mścisław Rostropowicz (ZSRR) - wiolonCorneliu Gheorghiu (Rumunia) - fortepian: czela: 14. i 15. XII 7. i 8. VI Kyoko Tanaka (laponia) fortepian: Bronisław Gimpel (USA) - skrzypce: 3. i 4. V 8. i 9. II Vladimir Topinka (CSRS) fortepian: Ilja H umik (CSRS) - fortepian: 10. i 11. V 14. i 15. VIskrzypce:

Ayla Erduran (Turcja) 13. XII Roza Fajn (ZSRR) - skrzypce: 12. XII Gerda Falbe (NRD) - fortepian: 30. i 31. V Daphne Godson (W. Bryt.) - skrzypce: 14. XII Neli Gotkovsky (Francja) - skrzypce: 11. XII Sidney Harth (USA) - skrzypce: 11. XII D'ora Piętrowa Ivanova (Bułgaria) - skrzypce: 14. XII

Roza Fajn (ZSRR) - skrzypce 7. i 8. XI Gabor Gabos (Węgry)- fortepian: 5. i 6. XII Tibor Gasparek (CSRS) - skrzypce: 20. i 21. II

Alain Bemheim (Francja) fortepian: 6. i 7. V Sequeira Costa (Portugalia) fortepian: 25. i 26. m Gy6rgy Garay (Węgry) - skrzypce: 4. 5. XII Hitoshi Kobayashi (laponia) - fortepian: 17. HI Denis Matthews (Anglia) - fortepian: 3. i 4. VI

1957/58 Stoyan Dimitrov Kalczev (Bułgaria) - skrzypce: 12. XII Mark Komissarow (ZSRR) - skrzypce: 11. XII 1 ean Leber (Francja) - skrzypce: 13. XII Agustin Lśon-Ara (Hiszpania) - skrzypce' 14. XII Władimir Malinin (ZSRR) - skrzypce: 13. XII Willibald Roth (NRD) - skrzypce: 10. i 11. I lifi Sumpik (CSRS) - skrzypce: U. XII Lajos Teleki (Węgry) - fortepian: 31. I, 1. U Fou Ts'ong (Chiny) - fortepian: 16. i 17. V

1958/59 Sidney Harth (USA) - skrzypce: 8 i 9. V Agnes Walker (Szkocja) - fortepian: 6. i 7. III

1959/60 Dymitr Papierno (ZSRR) - fortepian: 30. i 31. IX Maurizio Pollini (Włochy) fortepian: 17. III Roman Totenberg (USA) skrzypce: 18. i 19. III Andrzej Wąsowski (Wenezuela) - fortepian: 16. i 17. IX Alexis Weissenberg (USA) - fortepian: 13. i 14. XI

Anna Bystrzonowska

RECITALE ARTYSTÓW POLSKICH I ZAGRANICZNYCH W POZNANIU w latach od 1947 do 1959/60

A. Artyści polscy

Raoul Koczaiski (fortepian): 17. V, 24. V, 31. V Zygmunt Lisicki (fortepian) 29. V Bolesław Woytowicz (fortepian) 21.

Jerzy Garda (śpiew) niusz Kopp)

1947/48 V (akomp. Euge

Irena Dubiska (skrzypce) 24. III (akomp.

Jerzy Lefeld)

Zbigniew Drzewiecki (fortepian) 1. IV Waldemar Maciszewski (fortepian) 24.

Henryk Sztompka (fortepian) 17. X

Andrzej Czajkowski (fortepian) 10. II Halina Czerny-Stefańska (fortepian) 20. I Jan Ekier (fortepian) 21. IV Lidia Grychtołówna (fortepian) l. III Barbara Hesse- Bukowska (fortepian) 21. X

Jan Ekier (fortepian) 15. VI Adam Harasiewicz (fortepian) 5. V Barbara Hesse- Bukowska (fortepian)

Halina Czerny- Stefańska (fortepian) 23.

Władysław Kędra (fortepian) 25. VI Zygmunt Lisicki (fortepian) 7. VIII Bronisław Rutkowski (organy) 14. XI Maria Sowińska (śpiew) 7. VIII (akomp. Stanisław Renz)

Ewa Bandrowska-Turska (śpiew) 19. VI (akomp. Jadwiga Szamotuiska) Andrzej Czajkowski (fortepian) 2. X Jan Ekier (fortepian) 5. IX Lesław Finze (śpiew) 1. i 2. IX

Ewa Bandrowska-Turska (śpiew) 12. II (akomp. Nelly Bogacka)

1951/52 Władysław Kędra (fortepian) 18. i 20. IV Bolesław WOytowicz (fortepian) 25. HI

1952/53 Wanda Wiłkomirska III (akomp. Jadwiga Bolesław W oytowicz 19. i 20. XH

(skrzypce) 10.

Szamotuiska ) (fortepian)

VI

Tadeusz Kerner (fortepian) 10. II Władysław Kędra (fortepian) 2. XII, 17 Edwin Kowalik (fortepian) 7. IV Miłosz Magin (fortepian) 14. VI Tadeusz Wroński (skrzypcfe) 2. VI (akomp. Władysław Szpilman)

1954/55 Józef Pawlak (organy) 6. VII Bronisław Kutkowskl (organy) 18. V 6. X Regina Smendzianka (fortepian) 8. IX

1955/56 IX Stanisław Szpinalski (fortepian) 7. II Wanda Wermińska (śpiew) 7. III (akomp. Tatiana Wojtaszewska) Stefania Woytowicz (śpiew) 12. VI (akomp. Wanda Klimowicz)

1956/57 Antonina Kawecka (śpiew) 1. i 2. IX (akomp. Stanisław Urstein) Władysław Kędra (fortepian) 4. XII Jan Bereżyński (fortepian) 7. X Irma Thenior-J anecka (organy) 19. i 20. X

1957/58 Halina Mickiewiczówna (śpiew) 22. I (akomp. Stanisław Urstein) ,artystów polskichi zagranicznych

Adam Harasiewicz (fortepian) 20. IV

1958/59 Bronisław Rutkowski (organy) 26. III

1959/60 Halina Czerny-Stefańska (fortepian) 18. XI Feliks Raczkowski (organy) 7. II

B. Artyści zagraniczni*

Monique de la Bruchollerie - Francja (fortepian) 26. XI

1947/48 Imre Ungar - Węgry (fortepian) 1. VI

Armie Fischer - Węgry (fortepian) 9. XII

1952/53 Tatiana Nikołajewa - ZSRR (fortepian) 16. vr

1953/54 Monique Haas - Francja (fortepian) 7. VI Gudrun Wuestemann - NRD (śpiew) 14. XII

1954/55 Stefan Askenase - Belgia (fortepian) 23. III Ernest Gruber - NRD (śpiew) 3. XI Georges Bernard - Szwajcaria (fortepian) (akomp. Hieronim Szperka) 9. III Goar Gasparian - ZSRR (śpiew) 29. IV Igor Bezrodnyj - ZSRR (skrzypce) 26. IV (akomp. Galina Aleksandrowa - ZSRR) (akomp. Zofia Wakman - ZSRR) Światosław Richter - ZSRR (fortepian) Emile Bosquet - Belgia (fortepian) 16. III 17. XI Jurij Boukov - Bułgaria (fortepian) Fou Ts'ong - Chiny (fortepian) 8. XII 11. vin Michaił Wajman - ZSRR (skrzypce) 10. IX Sigrid Ekkehard NRD (śpiew) (akomp. Maria Karandaszowa - ZSRR)

1955/56 Stefan Askenase - Belgia (fortepian) 6. V N aum Słuszny - Belgia (fortepian) 28. II Andre Gertler - Belgia (skrzypce) 6. V Erik Then-Bergh - NRF (fortepian) 4. VI Aubrey Pankey - USA (śpiew) 20. II Angelica Tuccari - Włochy (śpiew) 22. III (akomp. Maria Szmydówna) (akomp. Edward Przyłęcki) Oldrieh Slavidek - CSRS (flet) 6. XII (akomp. Jify Hubidka - CSRS)

Monique de la Bruchollerie - Francja (fortepian) 2. VI Giinther Fischinger - NRF (organy) 10. II Judit Meri - Węgry (fortepian) 4. III Stanisław Niedzielski Francja (fortepian) 14. XI

1956/57 Dawid Ojstrach - ZSRR (skrzypce) 24. X Włodzimierz Jampolski - ZSRR (fortepian) 24. X Fou Ts'ong - Chiny (fortepian) 17. VI Imre Ungar - Węgry (fortepian) 6. V

1957/58 Monique de la Bruchollerie - Francja (for- Monique Haas - Francja (fortepian) 17. VI tepian) 5. V Lilian Kallir - USA (fortepian) 30. III Doda Conrad - USA' (śpiew) 11. X Witold Małcużyński - Argentyna (fortepian) (akomp. Noel Lee - USA) 23. II

* Soliści występujący z gościnnymi zespołami zagranicznymi ujęci są w wykazie "Zespoły zagraniczne" .

Anna

Bystrzonowska

1958/59 Bella Dawidowicz - ZSRR (fortepian) 1. IX Marjorie Mitchell - USA (fortepian) 20. V Julius Katchen - USA (fortepian) 3. XII Swiatosław Richter ZSRR (fortepian) Witold Małcużyński Argentyna (forte- 28. IX pian) 26. II Bernard Ringeissen Francja (fortepian) 16. VI

1959/60

Michel Block - Meksyk (fortepian) 19. IV Vasso Devetzi - Grecja (fortepian) 15. XII Annie Fischer - Węgry (fortepian) 26. IV

Leonid Kogan - ZSRR (skrzypce) 15. V Andrzej Mytnik - ZSRR (akomp.) Artur Rubinstein - USA (fortepian) 18. U Beveridge Webster - USA (fortepian) 29. II

Zebrała Anna Bys zonowska

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania 1962.01/03 R.30 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry